V konci ledna tohoto roku jste si mohli na našich stránkách přečíst informaci, že se v roce 2018 v Česku neuskuteční Skyrunner® Czechia Series.

Jak jsme již informovali po 25.5.2018, kdy vejde v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známé rovněž pod zkratkou GDPR vzniká pro pořadatele, jejich zpracovatele výsledků a tedy i pro nás zcela nová situace.

Podle našeho názoru i názoru konzultujícího právníka nejsme schopni plnit některé body smlouvy se SkyMan a podobně SkyMan nemůže plnit své závazky z této smlouvy.

Se společností SkyMan, která pro ISF organizuje SWS a uděluje i licence pro pořádání národních serií do současné doby nedošlo k dohodě. Společnost SkyMan přistoupila i k hrozbám právních postihů za pořádání podobné dlouhodobé soutěže pod názvem Czech Skyrunning CUP.

Nejsme z této situace nadšeni, v prostředí našeho sportu jsme s podobnými postupy nepočítali.

Každopádně nemůžeme riskovat právní spory se společností SkyMan a proto oficiálně pro rok 2018 nebo do vyřešení stavu se společností SkyMan rušíme dlouhodobou roční soutěž Skyrunner® Czechia Series i Czech Skyrunning CUP.

Pochopitelně všechny závody, které byly do této soutěže zařazeny se budou normálně konat a vítězové těchto závodů absolutní i v kategoriích Junior a U23 (dle původního rozpisu) budou odměněni vestami pro vítěze od Czech Skyrunning Association. Samozřejmě průběžné hodnocení RANKING CZSA najdete na našem webu.

Případné dotazy rád zodpovím, pokud to jen bude v dané situaci možné.