Přihláška člena CZSA


Stanovy CZSA jsou k dispozici stažení ZDE.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno a příjmení
DD/MM/YYYY
Nepovinná informace o vaší běžecké historii s důrazem na běhy v horách nebo běhy s velkými převýšeními tratě
Zde dopište vše, co může mít souvislost s vaší přihláškou za člena CZSA a není pro to určená kolonka.
INFORMACE A SOUHLAS (osobní údaje)
INFORMACE A SOUHLAS (osobní údaje)
Informace k platbě příspěvků Příspěvky přijímáme v důvodu průhlednosti financování asociace přednostně na bankovní účet číslo 2000401866/2010. Jako variabilní symbol uveďte své ID v asociaci, které má strukturu - datum narození ve tvaru RRMMDDXXXX (kde XXXX je pořadové číslo vaší přihlášky, které vám zašleme e-mailem jako odpověď na vaši přihlášku např. 0087), případně do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Aktuální výše ročního členského příspěvku je 500,-Kč.