Youth Skyrunning World Championships 2024 – Černá hora

Mistrovství světa mládeže ve skyrunningu se při osmém ročníku podívá poprvé do Černé hory. Bude to druhé mistrovství, konané pod International Skyrunning Federation, v této zemi, loni se zde konalo Mistrovství Evropy. Místo konání bude u města Bar, ležícího u Jaderského moře hodinu od hlavního města Černé hory Podgorici.

Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

 • YOUTH A (15 + 16 let): narození od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009
 • YOUTH B (17 + 18 let): narození od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007
 • YOUTH C (19 + 20 let): narození od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005
 • U23 (21+22+23 let): narození od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2003

Na těchto tratích:

 • 28. června – Vertical Kilometer® 5 km, 1 000 m+

 • 30. června – SkyRace® C & U23 20 km, 1 800 m +

 • 30. června – SkyRace® A & B 12 km, 800 m +

Nominace na YSWCH 2024

Nominační kvóta 2 chlapci + 2 dívky na věkovou kategorii.

 1. Nominace na základě výsledků na YSWCH 2023 – nominováni jsou závodníci, kteří dosáhli na umístění TOP 5, na minulo-ročním YSWCH (SkyRace®, Vertical Kilometer® nebo v kombinace).
 2. Nominační závody:
  A & B Salomon JEŠTĚD Trail 13. 4. 2024 – 13 km / 945 m+
  C & U23 Salomon JEŠTĚD SkyRace® 13. 4. 2024 – 22 km / 1 390 m+
  Nominace platí pro 1. a 2. místo v chlapcích a dívkách v jednotlivých kategoriích (pořadí pro závodníky s občanstvím ČR).
  V případě, že se nominuje závodník, který byl nominován na základě výsledků loňského MS, nebo závodník nominaci odmítne, má právo na nominaci další v pořadí, a to až do 3. místa.

Pokud bude překročena nominační kvóta má v nominaci má přednost bod 1).

V případě, že výsledek dosažený na pozici 2. a 3. bude mít odstup více než 4 % na čas vítěze v pohlaví, resp. u dívek odstup více než 25 % za absolutním vítězem, vyhrazuje si vedení CZSA právo nominaci takového závodníka ne potvrdit.

Zbylí závodníci a závodnice budou nominováni vedením CZSA na divoké karty dle jejich docílených výsledků v domácích a zahraničních závodech s přihlédnutím k jejich výkonnosti a šancím na dobrý výsledek.

Nominanti z loňského MS mají povinnost se zúčastnit alespoň jednoho skyrunningového závodu v České republice nebo zahraničí před termínem pro ohlášení konečné nominace tedy 30. května 2024.

Nominanti:

 • Hana Hejnešová (YSWCH 2023 – 4. místo SkyRace®) – kategorie C
 • Jan Wita (YSWCH 2024 – 3 . místo SkyRace®, 4. místo kombinace) – kategorie C

Podmínky účasti národního týmu na YSWCH 2024

Závodníci ve věku 18 – 23 se mohou zároveň nominovat na YSWCH a zároveň i na Mistrovství Světa ve skyrunningu.

Národní týmy mohou nominovat až 6 sportovců na věkovou kategorii, přičemž maximálně čtyři sportovci stejného pohlaví. Možné maximální možnosti jsou: 4M + 2Ž nebo 3M + 3Ž nebo 2M + 4Ž. Maximální oficiální výprava omezena počtem 18 závodníků. To znamená, že nemohou být všechny 4 kategorie naplněny 6 závodníky. Kvůli týmovému bodování je ideální mít alespoň 4 reprezentanty v každé věkové kategorii + 2 reprezentanty navíc.

Reprezentanti startují na obou závodech, tj. 28. 6. 2024 na Vertikal Kilometr® a 30. 6. 2024 na SkyRace®. Tím pádem se všichni reprezentanti účastní i tzv. kombinace (součtu časů z VK® & SkyRace®).

Do bodování národních týmů se započítávají výsledky čtyřech nejlepších závodníků a závodnic v každé věkové kategorii na obou tratích (SkyRace®, VK®). Kombinace se do hodnocení týmu nezapočítává. V hodnocené množině však budou muset být vždy zastoupena obě pohlaví (tedy 1M + 3Ž, 2M + 2Ž, 3M + 1Ž).

Dopravu (letenky, autobus) si hradí závodníci na své náklady. CZSA a ISF se spolupodílí na úhradě ubytování. V případě nedostatku sponzorů je možné, že na úhradě ubytování budou částečně participovat i závodníci.

V případě, že by došlo ke zrušení nominačního závodu, nebo jeho posunu do termínu po uzávěrce nominace na MS, bude na tuto skutečnost CZSA reagovat a provede operativně změnu nominačních kritérií.

Všichni nominovaní a tedy reprezentanti České republiky musí být nebo se musí stát členy CZSA a souhlasit s podmínkami reprezentace.

Start na YSWCH bude povolen pouze v jednotných reprezentačních dresech CZSA, které zajistí a uhradí CZSA.

Všichni účastníci MS nad 18 let se musí stát držiteli ISF licenční karty sportovců (15€/rok). Karty se budou zajišťovat hromadně pro celou výpravu, nebo je možné si ji zajistit i individuálně.

Více o ISF license card

Podrobnosti o závodě YSWCH na webu ISF

Kompletní nominační kritéria ZDE