Je zde opět lichý rok a protože členské schůze Czech Skyrunning Association jsou svolávány ve dvouletých intervalech, je to zde opět.

Pro vhodné zázemí jsme po dohodě s Makym Žuškou zvolili pro pořádání ne Perun (jako posledně), ale příležitost konání MČR v Ultra Sky na Nezmar Ultra SkyMarathon® v Bystřici. Bude zde víc prostoru a snad tedy i klidu.

Závod proběhne 27.5.2017 se startem v 6:00 a limitem 24 hodin. Vyhlášení výsledků závodu a tedy i MČR V Utra SkyMarathonu je plánováno na 17:00. Členská schůze tedy začne v 18:00.

PROGRAM

 1. Úvod, představení, zplnomocnění k vedení schůze

 2. Změny ve vedení asociace – volby nového vedení

 3. Zpráva o činnosti

 4. Zpráva o hospodaření

 5. Rozpočet

 6. Činnost a forma činnosti na další období

 7. Zřízení komisí

 8. Volba revizora

 9. Diskuse

1. Úvod, představení, zplnomocnění k vedení schůze

Podle stanov CZSA máme povinnost minimálně v dvouletém intervalu pořádat členské schůze. Její první konání vyšlo na rok 2015 a v roce 2017 je svolávána v pořadí druhá.

Členy přípravného výboru při zakládání asociace a také prvními členy výkonného výboru asociace byli a aktuálně jsou: Anka Straková (president), Sam Straka (vice president), Míša Mertová a Honza Havlíček.

Tak jako při minulé schůzi povede členskou schůzi Sam Straka jako stávající vicepresident zmocněný pro všechny funkce svěřené presidentovi.

Bude se rovněž pořizovat zápis z této schůze, který bude následně rozeslán členům CZSA na jejich e-mail adresy.

Podle stanov asociace je tato schůze přístupná volně všem členům asociace s uhrazenými členskými příspěvky k datu členské schůze.

Pro hlasování je zvolen systém, kdy samostatně hlasují pouze členové výkonného výboru a za ostatní členy pak tzv. delegáti oblastí, které se kryjí s kraji České republiky. Pro tuto členskou schůzi se jedná o následující delegáty a oblasti (bude doplněno). Přivítám informaci od členů CZSA, kdo by se v jednotlivých krajích měl zájem stát delegátem na této členské schůzi a tedy si i udělá čas se této schůze zúčastnit. Seznam zájemců pak bude zaslán ostatním členům v daném kraji, kteří zvolí delegáta prostou většinou hlasů. Hlasování proběhne pomocí e-mailu.

Zájem potenciálních delegátů prosím zaslat nejpozději do konce března 2017 na adresu sam(at)skyrunning.cz

KRAJ

DELEGÁT

e-mail

POČET HLASŮ

Praha

     

Středočeský

     

Jihočeský

     

Plzeňský

     

Karlovarský

     

Ústecký

     

Liberecký

     

Hradecký

     

Pardubický

     

Vysočina

     

Jihomoravský

     

Olomoucký

     

Zlínský

     

Moravskoslezský

     

Stávající členové výkonného výboru před volbou nového vedení Anna Straková, Samuel Straka, Michaela Mertová, Jan Havlíček hlasují samostatně s jedním hlasem. Celkem je tedy xxx možných hlasů. Po volbě nového vedení přechází právo samostatné volby na nově zvolené.

Ostatní členové se mohou se svými podněty, připomínkami a dotazy obracet na delegáta ze svého kraje nebo na vedení CZSA.

2. Změny ve vedení asociace – volby nového vedení

Funkční období výkonného výboru jsou čtyři roky a proto je nutné na této valné hromadě (členské schůzi) zvolit nové vedení na následující čtyřleté období.

Dle stanov CZSA se výkonný výbor CZSA skládá:

 • předseda (president)

 • místopředseda pro sport a závody (vicepresident)

 • místopředseda pro finance a marketing (vicepresident)

 • místopředseda pro vztah k zahraničí a se závodníky (vicepresident)

 • zástupce organizátorů závodů

Čas ukázal, že je potřebné obsadit funkce ve vedení asociace týmem, který bude mít jasně rozdělené úkoly i kompetence a bude mít chuť, čas a sílu je naplňovat. Pro tuto valnou hromadu jsou zde následující změny ve výkonném výboru. Kandidáty na jednotlivé pozice jsou:

 • předseda (president) – Sam Straka

 • místopředseda pro sport a závody (vicepresident) – Zdeněk Kříž

 • místopředseda pro finance a marketing (vicepresident) – dosud neobsazeno

 • místopředseda pro vztah k zahraničí a se závodníky (vicepresident) – Anka Straková

 • zástupce organizátorů závodů – dosud neobsazeno, návrh Maky Žuška

3. Zpráva o činnosti

2015

 • V Česku se koná pět skyrunning závodů

 • Naši závodníci a závodnice bodují v závodech SWS

 • European Skyrunning Champs se koná na třech místech – Zegama (Sky), Val d‘Isere (Ultra), Chamonix (VK). Po kvalitních výkonech celého týmu se Czech Skyrunning Team umisťuje na celkovém čtvrtém místě. Nejlepší individuální výsledek pak zaznamená Anka Straková svým třetím místem na ITT ME v Ultra SkyMarathon®.

 • Celkově velmi dobré a vyrovnané výsledky týmu vynesly v konečném hodnocení SWS Czech Skyrunning Team na třetí místo za giganty jakými jsou Salomon a La Sportiva.

 • CZSA vysílá reprezentaci mladých závodníků v kategoriích Youth a U23 na nultý ročník Youth World Skyrunning Champs. Náš tým výborně zabojuje a získá druhé místo v týmech.

 • Na podzim 2015 CZSA vyhlašuje jako první na světě Skyrunning National Series pro mladé kategorie Juniorů a U23 pro rok 2016.

2016

 • V Česku se koná deset skyrunningových závodů

 • Poprvé se vedle Skyrunner® Czech Series koná i její obdoba pro kategorie Junior a U23 a je vyhlášeno MČR v těchto kategoriích.

 • Opět mnoho našich běžců a běžkyň vyjíždí bojovat do závodů SWS. V týmech skončil Czech Skyrunning team na pěkném sedmém místě a předstihne i silné firemní týmy Dynafit, Crazy Idea nebo tým Andorry.

 • Individuálně se nejvíce v průběhu celé sezony dařilo Ondrovi Fejfarovi, který se zaměřil na disciplinu VK a až do posledního finálového závodu byl mezi čtyřmi závodníky, kteří mohli pomýšlet na celkové vítězství. Nakonec skončil v celkovém pořadí na výborném pátém místě. Ondra však také docílil premiérové vítězství českého závodníka na závodu SWS na VK v americkém Utahu na závodě The Rut.

 • Z ostatních závodníků a závodnic se nejvíce dařilo v jednotlivých závodech Míše Mertové, Ance Strakové, které obě při svých startech skončily v TOP5 nebo TOP10.

 • Honza Bartas skončil v TOP 10 celkového pořadí SWS Ultra Sky

 • Na World Skyrunning Championships svým výkonem zazářil Zdenda Kříž, který v nabité konkurenci vybojoval v Ultra SkyMarathon vynikající páté místo a vysloužil si tak i pozvánku do profesionálního týmu Buff na následujícíí dvě sezony.

 • I díky slušným výsledkům ostatních závodníků a závodnic a obsazení všech disciplin naším týmem jsme na tomto MS překvapivě skončili na naprosto nečekaném a vynikajícím druhém mstě za domácím Španělskem a před třetím Japonskem. Bylo mírně smutné, že se tohoto vyhlášení a bezesporu krásného okamžiku pro český skyrunning zúčastnila jen menšina z týmu, když velká část výpravy odcestovala ještě v neděli v brzkých ranních hodinách domů.

 • V Itálii se v konci července uskutečnil první ročník oficiálního Youth World Skyrunning Champs opět za účasti našich mladých. Ziskem jedné zlaté, pěti stříbrných a dvou bronzových medailí v individuálních soutěžích se náš tým dostal na výborné třetí místo v týmech i před výborný domácí tým Itálie.

 • Na výročním mítinku ISF v Barruera se dostalo naší asociaci i Ance Strakové osobně pocty a ocenění naší práce a Anka byla pro další čtyřleté období zvolena do vedení ISF a do Management Commitee jako zástupce závodníků.

 • Pro rok 2016 se podařilo získat nového generálního partnera CZSA společnost Bohemia Industry, která nezanedbatelným způsobem přispěla do našeho rozpočtu a umožnila tak mnohem širší možnosti naší asociaci pro naši práci a především pro ocenění výkonů našich nejlepších závodníků a závodnic. Také materiální zajištění reprezentace se díky této pomoci výrazně zlepšilo. V konci roku 2016 došlo k dohodě o prodloužení smlouvy o spolupráci na další rok a jsme rádi, že máme partnera, kde jsme schopni s ním pracovat v dlouhodobějším horizontu.

 • Také další navázaná spolupráce z roku 2016 s novým hlavním sporotvním partnerem reprezentace se ukázala jako výborná volba. Novým hlavním sportovním partnerem skyrunning reprezentace se stala brněnská firma ATEX sportwear, která je výrobcem špičkového sportovního oblečení pro řadu TOP závodníků i řadu reprezentačních týmů v jiných sportech i jiných zemí než v České republice. Repre kolekce, kterou nám v ATEXu navrhli a vyrobili se myslím líbila a je tedy výbornou zprávou, že tato spolupráce pokračuje i v roce 2017. Jako zajímavost lze uvést, že naše reprezentace měla jako vůbec první na světě dresy vyrobené ze speciálního ultra lehkého materiálu spojovaného lepenou technologií švů.

 • Opět se podařilo rozšířit portfolio partnerů, kteří nabízejí zajímavé slevy pro naše členy. Namátkou uvedu společnost Speedweaponry, která dodává produkty COMPEX, PowerBreathe nebo STRYD, společnost SPRINT a jeho prodejce Sporticus, kde jsou nabízeny 30% slevy na sortiment SWIX a ULVANG, nebo slevy od společnosti Salomon-run.cz.

 • Dále pokračují dlouhodobé soutěže v Česku. Je jím nejen Ranking CZSA, který je určen i pro závodníky bez vyšších výkonnostních ambicí, tak i Skyrunner® Czech Series, která ve své hlavní verzi nese jméno generálního partnera Bohemia Industry a ve verzi pro Juniory a U23 pak jméno hlavního sportovního partnera firmy ATEX. Od počátku hodnocení těchto soutěží je v nich evidováno ke konci roku 2016 – Ranking – 946 závodníků a závodnic (730 mužů, 216 žen), SERIE – 563 závodníků a závodnic (422 mužů, 141 žen).

 • Rozrůstá se nebo možná se spíše obměňuje i členská základna, i když pomaleji než napovídá zájem o skyrunning závody v Česku. K začátku roku 2017 bylo vydáno jako poslední ID číslo v asociaci 273. K datu této členské schůze je poslední ID v asociaci xxx POZNÁMKA (1) Aktivních a platných členů CZSA k datu členské schůze je xxx. Ne všichni, kdo se do asociace přihlásili, zde jsou i v tuto chvíli. Možná ti, kdo odpadli měli jiná očekávání, co jim členství přinese, možná se stali členy jen ad hoc pro možnost využití nějakého benefitu, někteří bývalí členové repre, kteří měli členství bez povinnosti platit příspěvky, po vypadnutí z týmu své členství neprodloužili. Ale tak to prostě je. O to víc si vážím těch, kdo se platícími členy asociace stávají opakovaně úhradou členských příspěvků na další roky. V dnešní době totiž opravdu není jednoduché někde získat finanční prostředky, když od státu samozřejmě nic nedostáváme a veškeré naše příjmy tak pramení z členských příspěvků a sponzorských darů našich partnerů. Členské příspěvky tak jsou jedním z těch velmi podstatných a důležitých příjmů naší asociace.

 • Pro lepší informovanost zájemců o skyrunning v Česku se v konci roku začal připravovat speciální web http://skyrunnerseries.cz, který má za cíl informovat o všem co souvisí s domácími mistrovstvími, šampionáty Evropy a světa, Skyrunner® Czech Series i Skyrunner® World Series (SWS) a Vertical Kilometer® World Circuit (VKWC). Tento web je spuštěn a provozován v ostrém režimu od začátku ledna 2017.

4. Zpráva o hospodaření

Bude přednesena na členské schůzi.

5. Rozpočet

Bude předneseno na členské schůzi.

6. Činnost a forma činnosti na další období

 1. Pokračování v propagaci skyrunningu prostřednictvím webu, FB, osobních kontaktů

Vznikl nový web se zaměřením na šampionáty a Serie tak, aby informace k těmto vrcholných jednorázovým i dlouhodobým soutěžím byly na jednom místě.

Přivítal bych tipy nebo nabídky na spolupráci, kdy se můžeme domluvit, jakou oblast by měl konkrétní člověk zájem mít na starost.

 1. Pokusit se dostat skyrunning do médií

Dost zásadní bod propagace skyrunningu, na kterém mohou být do značné míry závislé i budoucí vztahy se sponzory a příjmy pro asociaci. Zvýšené příjmy pro asociaci tak mohou opět zvýšit možnost podpory pro TOP závodníky nebo nadějné mladé běžce a běžkyně. S touto podporou je větší šance na dobré výsledky a tedy opět i vyšší možný zájem médií a sponzorů. Je to jednoduše kruh, který však je nutné roztočit, nastartovat. Toto bylo konstatováno již při minulé čenské schůzi, ale bez jakéhokoli pozitivního efektu. Jakýkoli kontakt na obecně přístupná media (rozhlas, televize, časopisy a noviny) je maximálně vítaný a byl by velkou pomocí pro propagaci skyrunningu.

Pro pořadatele závodu je nutné připomenout, že by již při přípravě závodu měli počítat s podporou a výslednou propagací v médiích. Vedle tiskových zpráv a fotodokumentace je maximálně vítaná kvalitní videodokumentace. Nejen ze závodu, ale i případná příprava předzávodních krátkých upoutávacích videí. Inspiraci je možné najít skoro u všech větších ale často i malých zahraničních závodů.

 1. Rozšíření členské základny skyrunningu (pasivní i aktivní)

Rozšíření členské základny má minimálně dva kladné přínosy. Vedle zvýšeného příjmu pro asociaci z členských příspěvků, se s vyšším počtem členů stává asociace zajímavější pro sponzory a je větší šance, že jí mohou věnovat pozornost média, nebo jiné subjekty, které mohou být pro skyrunning přínosem. Také již to, že se někdo stane členem asociace dává tušit, že to snad s naším sportem myslí trochu vážněji. Tedy ze širší základny je vyšší šance objevit talenty a budoucí TOP běžce.

Další důvod pro snahu o zvýšení členské základny je podmínka České Unie Sportu (ČUS) k tomu, aby vůbec přijala k posouzení přihlášku dalšího sportu pro zařazení do ČUS. A tedy i s nějakou menší šancí na podporu ze státního rozpočtu. K hranici 500 členů resp. 35 klubů nám v tuto chvíli opravdu ještě dost chybí.

Se současně omezenými prostředky mě nenapadá moc jiných forem pomoci a motivace pro členy, než asociace poskytuje nyní. Již dnes je partnery asociace několik zajímavých partnerů, kteří poskytují pro členy benefity, kdy někdy i jen využití jednoho takového přinese členovi vyšší úsporu (benefit) než je výše jeho členského příspěvku. Přesto vidím případy běžců, kteří tuto možnost nevyužijí a jako nečleni asociace tyto benefity při svých i plánovaných nákupech nemohou využít. Také pro závodníky, kteří to myslí v skyrunningu vážně se svým výkonnostním posunem, chtějí cílit na dobré výsledky nejen v Česku, ale i v zahraničí a být následně i členy Czech Skyrunning Team pro vrcholné akce typu ME, MS a SWS je členství v asociaci podmínkou. Nějaké návrhy na řešení ?

 1. Získat pro skyrunning novou generaci se šancí na nové TOP závodníky

Pro rozvoj závodního skyrunningu v Česku a repre dost zásadní.

Je potřeba kromě stávajících aktivních závodníků, kteří docilují kvalitní výsledky, získat a vychovat z mladé generace nové top závodníky pro hlavní repre tým.

Ti stávající kvalitní běžci a běžkyně jim mohou být motivací. Za všechny uvedu například Zdendu Kříže, Anku Strakovou, Míšu Mertovou, Roberta Krupičku (který bohužel ani letos nebude startovat za českou reprezentaci Czech Skyrunning Team).

Tipy pro rozvoj mladých běžců v skyrunningu:

 • Od roku 2016 speciální česká Serie pro Juniory a U23, kde mohou být hodnoceni mladí ve své věkové kategorii. Rovněž vyhlášeny MČR Juniorů a U23.

 • Pokusit se přilákat nebo motivovat mladé k účasti na speciálních kempech, které zde začínají vznikat a kde jsou vždy přítomni kvalitní a zkušení běžci s možností předávání zkušeností. Namátkou uvedu TrailCamps Honzy Dušánka, kempy pořádané partou kolem Roberta Krupičky a Honzy Dvořáčka, kempy v Krkonoších Ondry Fejfara.

 • Pro ty, kdo ukáží větší dávku talentu a vůle něco dokázat, pomoci s výjezdy ven do hor, motivovat mladé i výkonnostními benefity za výsledky v zahraničí (závislé na finanční situaci)

 • Budou li ochotní zkušení běžci, kteří by byli schopni se podělit o zkušenosti, nebo i převzít určitou trenérskou funkci, bylo by to jasné pozitivum

 1. Udržení stávajících závodů v Česku a zkusit rozšířit o další

V současné chvíli 9 závodů v Česku: 6xSkyRace®, 2xSkyMarathon®, 1xUltra SkyMarathon® a dále se plánuje speciální závod SkySpeed na sjezdovce Řeka.

Pro problémy s ochranáři skončil populární závod L4L. Dvojzávod Nezmar Sky a Nezmar Ultra již v roce 2016 pro menší zájem závodníků v podzimním termínu zrušil dlouhou trať a uspořádal pouze SkyMarathon®. Pro rok 2017 se přesunul termín Nezmara na konec května a je pořádán pouze jako MČR Utra na nové trati cca 86km/5200m. Je tedy aktuálně jediným Ultra SkyMarathonem v Česku a to je škoda. Myslím, že je zde potenciál určitě na tři dobré a dobře obsazené závody.

Pozitivní je, že vznikly nové závody především v kratších distancích, které jsou z hlediska rozvoje mladých klíčové.

 1. Pokusit se pro některý závod nebo závody Serie získat na start někoho ze světové špičky a propagačně toto využít ve prospěch zviditelnění skyrunningu, získání nových příznivců, členů, přitáhnutí ke sportu dalších lidí.

7. Zřízení komisí

Disciplinární a antidopingová

S přistoupením k světové chartě proti dopingu prostřednictvím Českého antidopingového výboru je nutné tuto komisi ustavit, aby byla schopna řešit případné prohřešky. Do této doby ji supluje výkonný výbor a nebylo třeba nic řešit. V roce 2016 již se na L4L odehrála dopingová zkouška. Naštěstí s negativními výsledky.

Výkonným výborem byl v mezidobí zvolen za předsedu komise Adam Ondruch, který si k sobě měl vybrat další členy. Bohužel ještě předtím, než komise začala pracovat Adam Ondruch na svou funkci rezignoval.

Technická a sportovní

Měla by spolupracovat s pořadateli závodů. Dohlížet na dodržování pravidel. Měla by spolupracovat i na sledování technických trendů vybavení pro skyrunning. Její založení s rostoucím počtem závodů je více než vítané.

Trenérská

Její zřízení a případné naplnění by mělo být v gesci vicepresidenta pro sport a závody.

Závodníků

Doposud nebyla zapotřebí a vše mezi asociací a závodníky se řešilo přímo. Do budoucna by asi bylo užitečné mít když ne zrovna komisi, tak alespoň jednoho zástupce závodníků mimo úzké vedení asociace, který by tyto vztahy řešil a zprostředkovával.

Mládeže

Její zřízení a případné naplnění by mělo být v gesci vicepresidenta pro sport a závody.

Případné ustavení komisí bude na členské schůzi projednáno, případně budou navrženi kandidáti na vedoucí těchto komisí a jejich volba bude provedena členy výkonného výboru korespondenčně (e-mailem).

8. Volba revizora

Funkční období revizora asociace jsou dva roky. Na předchozí členské schůzi byl do této funkce zvolen Jan Bartas.

Jan Bartas se nebrání kandidovat i pro další období ale přivítá i možného dalšího protikandidáta.

Závěr jeho revize hospodaření pro rok 2015 zní: V hospodaření, ve stavu prezentovaném v Návrhu výroční zprávy ze dne 31.3.2015, nebyly shledány žádné závady, vše probíhá v souladu s platnými stanovami a vnitřními předpisy CZSA. (Revize hospodaření 2016 ještě není provedena.)

POZNÁMKA (1) Takto označené body zprávy budou nebo mohou být doplněny nebo upřesněny do 14.5.2017 před konáním členské schůze.