Czech Skyrunning Association již v létě 2014 přistoupila prostřednictvím Antidopingového výboru ČR ke Světovému antidopingovému kodexu, kterým by se násedně měli řídit nejen všichni členové CZSA, ale i všichni závodníci, kteří se zúčastní skyrunning závodů certifikovaných CZSA. V roce 2016 se pak při MČR v Ultra SkyMarathon® na L4L uskutečnila první dopingová zkouška. Všichni testovaní závodníci a závodnice měli negativní výsledek tohoto testu.

Protože by se mohlo stát, že závodník použije nějakou zakázanou látku v běžném léku nevědomky, byl jako pomocný materiál vydán AV ČR vydán seznam léčivých přípravků registrovaných a dostupných v ČR, které obsahují zakázané látky. Tento seznam je zveřejněn na webu AV ČR a je i aktualizován. Jsem si vědom, že si sem ne každý najde cestu a proto tento materiál přinášíme i na naše stránky, kde je větší šance, že si to závodníci najdou.

Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících zakázané látky z hlediska dopingu a registrovaných v ČR k datu 1.1.2017.

Důležité upozornění:

Seznam byl sestaven podle údajů poskytnutých Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Tento seznam je vydáván jako pomůcka lékařům pro léčení sportovců na základě ustanovení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Podle této Směrnice jsou registrovaní sportovci povinni při užívání léků dodržovat určitá omezení. Lékař, který ví, že léčí sportovce, by měl zvolit alternativní léčbu bez zakázaných látek. Respektování těchto omezení lékařem i ostatními funkcionáři je v zájmu sportovce, který dobrovolně přistoupil na dodržování  pravidel daného sportu. Tím se též zřekl nepatrné části lékařského tajemství, tedy hlášení léků orgánům ADV ČR (při dopingové kontrole do protokolu 7 dní zpětně a ve výjimečných případech je oprávněn předem žádat o terapeutickou výjimku).

Léky jsou v seznamu uspořádány abecedně bez ohledu na skupiny. Každý zde uvedený lék reprezentuje jeden i více hromadně vyráběných léčivých přípravků téhož základního názvu (1. slovo), jakékoliv lékové formy i velikosti balení. Pokud různé formy léku obsahují různé zakázané účinné látky, je název léku upřesněn.

Léky obsahující látky pouze ze skupin S6. – stimulancia, S7. – narkotika, S8. – kanabinoidy a S9. – glukokortikosteroidy jsou zakázány pouze při soutěžích. Léky obsahující látky ze skupin S1. – anabolické látky, S2. – hormony, S3. – beta-2 agonisté, S4. – hormonové a metabolické modulátory a S5. – diuretika (S5.D) a ostatní maskovací látky nelze pro léčbu registrovaných sportovců použít vůbec!

Zakázané léky lze sportovcům předepsat pouze po předchozím podání žádosti o terapeutickou výjimku příslušné mezinárodní sportovní federaci nebo Antidopingovému výboru ČR (viz Směrnice).

Léky obsahující salbutamol, formoterol a salmeterol v inhalaci a glukokortikosteroidy (pouze pro nesystémové podání) užívané dle doporučení lékaře nejsou od 1.1.2012 zakázané a není je nutno hlásit předem, pouze při případné dopingové kontrole.

Pro všechny sporty jsou dále zakázány dopingové metody (M1. – zvyšování přenosu kyslíku a další).

P2. – betablokátory – zde nejsou uvedeny, protože jejich zákaz platí jen v těchto sportech: automobilový sport, billiard, golf, lukostřelba (také zakázány mimo soutěž), lyžování (skoky na lyžích a snowboard + lyžování „free style“), podvodní sporty, střelba (také zakázány mimo soutěž) a šipky.

P1. – léky obsahující alkohol (jako pomocnou látku) – zde nejsou uvedeny, protože jejich zákaz platí jen v těchto sportech: automobilový sport, letecké sporty a parašutismus, lukostřelba a vodní motorismus.

Seznam v tištěné formě bude novelizován vždy nejméně v ročním intervalu, na internetové stránce ADV ČR (www.antidoping.cz) bude aktualizace 4× ročně.

Osoba, na kterou můžete směřovat své dotazy ohledně této problematiky, je RNDr. Zdeněk Chundela, Ph.D., e-mail: z.chundela@volny.cz.

Vydal:

Antidopingový výbor ČR
Za Císařským mlýnem 1063, 170 00 Praha 7
tel.: 233 38 27 01, e-mail: 
chlumsky@antidoping.cz

Sestavil:

RNDr. Jan Chlumský, Praha, leden 2017

Název léku Zakázaná látka

Skupina

ABASAGLAR INSULINUM GLARGINUM

S4

ABRAXANE ALBUMINI HUMANI SOLUTIO

S5

ABSEAMED EPOETINUM ALFA

S2

ACCUZIDE HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

ACESIAL PLUS HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

ACLASTA MANNITOLUM

S5

ACTELSAR HCT HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

ACTRAPHANE INSULINUM ISOPHANUM

S4

ACTRAPID INSULINUM HUMANUM BIOSYNT. AMORPHUM

S4

ADDNOK BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM

S7

ADIPEX RETARD PHENTERMINUM

S6

ADOLOR FENTANYLUM

S7

ADRENALIN EPINEPHRINI HYDROCHLORIDUM

S6

ADVATE MANNITOLUM

S5

AERINAZE PSEUDOEPHEDRIN

S6

AGOVIRIN-DEPOT TESTOSTERONI ISOBUTYRAS

S1

ALBUNORM ALBUMINUM HUMANUM

S5

ALBUREX ALBUMINI HUMANI SOLUTIO

S5

ALDACTONE-AMPULE KALII CANRENOAS

S5D

ALETRO LETROZOLUM

S4

ALGOGESIC FENTANYLUM

S7

ALIMTA MANNITOLUM

S5

ALOXI MANNITOLUM

S5

ALOZEX ANASTROZOLUM

S4

ALPROLIX MANNITOLUM

S5

AMICLOTON CHLORTALIDONUM, AMILORIDI HYDROCHL.

S5D

AMPRILAN H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

ANAPEN INJ.ROZTOK EPINEPHRINUM

S6

ANAPREX ANASTROZOLUM

S4

ANASTAR ANASTROZOLUM

S4

ANASTRAD ANASTROZOLUM

S4

ANASTROZOL ANASTROZOLUM

S4

ANAYA ANASTROZOLUM

S4

ANBINEX MANNITOLUM

S5

ANDROGEL TESTOSTERONUM

S1

ANESIA INFUZNÍ EMULZE GLYCEROLUM

S5

ANGIOX MANNITOLUM

S5

ANORO VILANTEROLI TRIFENATAS

S3

APIDRA INSULINUM GLULISINUM

S4

APO-AMILZIDE HYDROCHLOROTHIAZIDUM, AMILORIDI HYDROCH.

S5D

APO-ANASTROZOL ANASTROZOLUM

S4

APO-LETROZOL LETROZOLUM

S4

APO-PERINDO COMBI INDAPAMIDUM

S5D

APO-TRIMETAZIDIN TRIMETAZIDINI DIHYDROCHLORIDUM

S6

ARABLOCKTANS HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

ARANESP DARBEPOETINUM ALFA

S2

ARDEAOSMOSOL MA MANNITOLUM

S5

ARDUAN MANNITOLUM

S5

ARIMIDEX ANASTROZOLUM

S4

ARIONEX COMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

AROMASIN EXEMESTANUM

S4

ARPLEXAM INDAPAMIDUM

S5D

ASPENDOS MODAFINILUM

S6

ASTEXANA EXEMESTANUM

S4

ATOSIBAN MANNITOLUM

S5

ATROCELA ANASTROZOLUM

S4

AVANCARDO INDAPAMIDUM HEMIHYDRICUM

S5D

BEMFOLA FOLLITROPINUM ALFA

S2

BENDALKYL MANNITOLUM

S5

BENDAMUSTIN MANNITOLUM

S5

BENDAMUSTINE MANNITOLUM

S5

BERIPLEX ALBUMINI HUMANI SOLUTIO

S5

BERLIPRIL H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

BERODUAL FENOTEROLI HYDROBROMIDUM

S3

BEROTEC FENOTEROLI HYDROBROMIDUM

S3

BINOCRIT EPOETINUM ALFA

S2

BIOPOIN EPOETINUM THETA

S2

BLESSIN PLUS H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

BORTEZOMIB MANNITOLUM

S5

BRAVELLE UROFOLLITROPINUM

S2

BREAKYL FENTANYLI CITRAS

S7

BRICANYL TERBUTALINI SULFAS

S3

BUDENOFALK BUDESONIDUM

S9

BUPAINX BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM

S7

BUPRENORFIN BUPRENORPHINUM

S7

BUPRENORPHINE BUPRENORPHINUM

S7

BYDUREON EXENATIDUM

S4

BYETTA EXENATIDUM

S4

CANCIDAS MANNITOLUM

S5

CANCOMBINO HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

CARZAP HCT HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

CASPOFUNGIN MANNITOLUM

S5

CAZACOMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

CEPROTIN ALBUMINUM HUMANUM

S5

CEREZYME MANNITOLUM

S5

CIAMBRA MANNITOLUM

S5

CITEGIN MANNITOLUM

S5

CLARINASE PSEUDOEPHEDRIN

S6

CLINOLEIC GLYCEROLUM

S5

CLOSTILBEGYT CLOMIFENI CITRAS

S4

CLUVOT ALBUMINI HUMANI SOLUTIO

S5

COAPROVEL HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

COMBISO HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

CONBRIZA BAZEDOXIFENI ACETAS

S4

CONCERTA METHYLPHENIDATI HYDROCHLORIDUM

S6

CONVERIDE HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

COPALIA HCT HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

CORTIMENT BUDESONIDUM

S9

CRESEMBA MANNITOLUM

S5

DACARBAZIN MANNITOLUM

S5

DACARBAZINE MANNITOLUM

S5

DAFIRO HCT HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

DALERON PROTI CHŘIPCE A NACHLAZ. PSEUDOEPHEDRIN

S6

DANATROL DANAZOLUM

S1

DANTROLEN I.V. MANNITOLUM

S5

DARATUMUMAB MANNITOLUM

S5

DARZALEX MANNITOLUM

S5

DECA-DURABOLIN NANDROLONI PHENPROPIONAS

S1

DECAPEPTYL TRIPTORELINUM

S2

DEPO-MEDROL METHYLPREDNISOLONI ACETAS

S9

DEXAMED DEXAMETHASONUM

S9

DEXAMETHASONE DEXAMETHASONUM

S9

DILURAN ACETAZOLAMIDUM

S5D

DIPHERELINE TRIPTORELINUM

S2

DIPROPHOS BETAMETHASONUM

S9

DIROTON PLUS H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

DOBUJECT DOBUTAMINI HYDROCHLORIDUM

S3

DOBUTAMIN DOBUTAMINI HYDROCHLORIDUM

S3

DOLFORIN FENTANYLUM

S7

DOLOCODON OXYCODONI HYDROCHLORIDUM

S7

DOLSIN PETHIDINI HYDROCHLORIDUM

S7

DOXIPROCT PLUS DEXAMETHASONI ACETAS

S9

DRACENAX LETROZOLUM

S4

DUAVIVE BAZEDOXIFENUM

S4

DURATOCIN MANNITOLUM

S5

DUROGESIC FENTANYLUM

S7

ECALTA MANNITOLUM

S5

EFFENTORA FENTANYLI CITRAS

S7

EGISTROZOL ANASTROZOLUM

S4

EIGENORM MENOTROPINUM

S2

ELIGARD LEUPRORELINI ACETAS

S2

ELONVA CORIFOLLITROPINUM ALFA

S2

ELVANSE DEXAMFETAMINUM

S6

EMERADE EPINEPHRINUM

S6

EMPRESSIN ARGIPRESSINUM

S5

ENAP-H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

ENAP-HL HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

ENTOCORT BUDESONIDUM

S9

EPHEDRIN BIOTIKA EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM

S6

EPIPEN EPINEPHRINUM

S6

EPITEST COBALTOSI CHLORIDUM

S2

EPLEFA EPLERENONUM

S5D

EPLERENON EPLERENONUM

S5D

EPOETIN ALFA EPOETINUM ALFA

S2

EPORATIO EPOETINUM THETA

S2

EPREX EPOETINUM ALFA

S2

ESCEPRAN EXEMESTANUM

S4

ESTALDEM OXYCODONUM

S7

ETRUZIL LETROZOLUM

S4

EVISTA RALOXIFENI HYDROCHLORIDUM

S4

EXEMESTAN EXEMESTANUM

S4

EXEMESTANE EXEMESTANUM

S4

EXFORGE HCT HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

FABRAZYME MANNITOLUM

S5

FARESTON TOREMIFENUM

S4

FASLODEX FULVESTRANTUM

S4

FASTURTEC MANNITOLUM

S5

FAYTON MANNITOLUM

S5

FEMARA LETROZOLUM

S4

FENTALIS FENTANYLUM

S7

FENTANYL FENTANYLI CITRAS

S7

FERANT MANNITOLUM

S5

FERTAVID FOLLITROPINUM BETA

S2

FLEXBUMIN ALBUMINUM HUMANUM

S5

FLOLAN MANNITOLUM

S5

FLUDARABINE MANNITOLUM

S5

FLUDROCORTISON FLUDROCORTISONI ACETAS

S9

FOLIVIRIN TESTOSTERONI ISOBUTYRAS

S1

FORTECORTIN DEXAMETHASONUM

S9

FOSTIMON UROFOLLITROPINUM

S2

FULVESTRANT FULVESTRANTUM

S4

FURON FUROSEMIDUM

S5D

FURORESE FUROSEMIDUM

S5D

FUROSEMID FUROSEMIDUM

S5D

GAMMAGARD S/D ALBUMINI HUMANI SOLUTIO

S5

GELASPAN GELATINA SUCCINATA

S5

GELOFUSINE GELATINA SUCCINATA

S5

GELOPLASMA GELATINA SUCCINATA

S5

GEMCIRENA MANNITOLUM

S5

GEMCITABIN MANNITOLUM

S5

GEMCITABINE MANNITOLUM

S5

GEMZAR MANNITOLUM

S5

GENOTROPIN SOMATROPINUM

S2

GINKOR FORT HEPTAMINOLI HYDROCHLORIDUM

S6

GLEPERIL COMBI INDAPAMIDUM

S5D

GLYPRESSIN TERLIPRESSINI ACETAS

S5

GONAL-F FOLLITROPINUM ALFA

S2

GRIPPECTON PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM

S6

GUTRON MIDODRINI HYDROCHLORIDUM

S6

GYNIPRAL HEXOPRENALINI SULFAS

S3

HAEMOCOMPLETTAN P ALBUMINUM HUMANUM

S5

HARTIL-H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

HIROBRIZ BREEZHALER INDACATEROLI MALEAS

S3

HUMALOG INSULINUM LISPRUM

S4

HUMAN ALBUMIN ALBUMINUM HUMANUM

S5

HUMATROPE SOMATROPINUM

S2

HUMULIN INSULINUM HUMANUM BIOSYNTHETICUM

S4

HYCAMTIN MANNITOLUM

S5

HYDROCHLOROTHIAZID HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

HYDROCORTISON HYDROCORTISONUM

S9

HYPOTYLIN METIPAMIDUM

S5D

HYQVIA ALBUMINUM HUMANUM

S5

IDELVION MANNITOLUM

S5

IFIRMACOMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

INCRELEX MECASERMINUM

S2

INDAP INDAPAMIDUM

S5D

INDAPAMID INDAPAMIDUM

S5D

INDAPAMIDE INDAPAMIDUM

S5D

INFUBEND MANNITOLUM

S5

INFUSIO MANNITOLI MANNITOLUM

S5

INHIBACE PLUS HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

INSPRA EPLERENONUM

S5D

INSTANYL FENTANYLI CITRAS

S7

INSULATARD INSULINUM HUMANUM BIOSYNT. ISOPHAN

S4

INSULIN INSULINUM HUMANUM BIOSYNT. AMORPH.

S4

INSUMAN INSULINUM ISOPHANUM

S4

INTRALIPID GLYCEROLUM

S5

IONSYS FENTANYLUM

S7

IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

JANARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

JINARC TOLVAPTANUM

S5D

JUMEX SELEGILINI HYDROCHLORIDUM

S6

JURNISTA HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM

S7

KABIVEN GLYCEROLUM

S5

KANUMA ALBUMINUM HUMANUM

S5

KARVEZIDE HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

KENGREXAL MANNITOLUM

S5

KINZALKOMB HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

KYLOTAN PLUS H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

KYSELINA ZOLEDRONOVÁ MANNITOLUM

S5

LADYBON TIBOLONUM

S1

LANTUS INSULINUM HUMANUM

S4

LARTRUVO MANNITOLUM

S5

LAVENTAIR VILANTEROLUM

S3

LEDUFAN PRO INFUZNÍ ROZTOK MANNITOLUM

S5

LEPTOPROL LEUPRORELINUM

S2

LERANA LETROZOLUM

S4

LESTARA LETROZOLUM

S4

LETMYLAN LETROZOLUM

S4

LETROVENA LETROZOLUM

S4

LETROZOL LETROZOLUM

S4

LEVACT MANNITOLUM

S5

LEVEMIR INSULINUM DETEMIRUM

S4

LHRH FERRING INJ. GONADORELINI ACETAS

S2

LIKARDA LETROZOLUM

S4

LIPOPLUS GLYCEROLUM

S5

LIPROLOG INSULINUM LISPRUM

S4

LIVIAL TIBOLONUM

S1

LODOZ HYDROCHLOROTHIAZIDUM, BISOPROLOLI FUMAR.

S5D, P2

LORADUR HYDROCHLOROTHIAZIDUM, AMILORIDI HYDROCH.

S5D

LORISTA H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

LOSAGEN COMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

LOSCOMB HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

LOZAP H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

LUNALDIN FENTANYLUM

S7

LUTRATE DEPOT LEUPRORELINUM

S2

LUVERIS LUTROPINUM ALFA

S2

LYNETORIL MANNITOLUM

S5

LYXUMIA LIXISENATIDUM

S4

MANITOL 20 % MANNITOLUM

S5

MATRIFEN FENTANYLUM

S7

MEDORAM PLUS H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

MEDROL METHYLPREDNISOLONUM

S9

MENOGON MENOTROPINUM

S2

MENOPUR MENOTROPINUM

S2

MERIONAL MENOTROPINUM

S2

METHADON METHADONI HYDROCHLORIDUM

S7

METHYLPREDNISOLON METHYLPREDNISOLONI NATRII SUCCINAS

S9

METHYLPREDNISOLONE METHYLPREDNISOLONI HYDROGENOSUCCINAS

S9

METYPRED METHYLPREDNISOLONUM

S9

MICARDISPLUS HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

MINIRIN DESMOPRESSIN

S5

MIRCERA PEGEPOETINUM BETA

S2

MISYO METHADONI HYDROCHLORIDUM

S7

MITOMYCIN MANNITOLUM

S5

MIXTARD INSULINUM ISOPHANUM

S4

MODAFEN PSEUDOEPHEDRIN

S6

MODAFINIL MODAFINILUM

S6

MODURETIC HYDROCHLOROTHIAZIDUM, AMILORIDI HYDROCH.

S5D

MOGILARTA HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

MONACE COMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

MONONINE MANNITOLUM

S5

MORPHIN MORPHINI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM

S7

MYOZYME MANNITOLUM

S5

NATRIXAM INDAPAMIDUM

S5D

NEBIDO TESTOSTERONUM

S1

NEBILET PLUS H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

NEOFORDEX DEXAMETHASONI ACETAS

S9

NEORECORMON EPOETINUM BETA

S2

NINIVET LETROZOLUM

S4

NIVOLUMAB MANNITOLUM

S5

NOCDURNA DESMOPRESSIN

S5

NOLIPREL INDAPAMIDUM

S5D

NOLPAZA inj. MANNITOLUM

S5

NOPREX BUPRENORPHINUM

S7

NORADRENALIN NOREPINEPHRINUM

S6

NORCURON MANNITOLUM

S5

NORDITROPIN SOMATROPINUM

S2

NOVOMIX INSULINUM ASPARTUM

S4

NOVORAPID INSULINUM ASPARTUM

S4

NOVOSEVEN MANNITOLUM

S5

NUMETA GLYCEROLUM

S5

NUROFEN STOPGRIP PSEUDOEPHEDRIN

S6

NUTRIFLEX GLYCEROLUM

S5

NUTROPINAQ SOMATROPINUM

S2

OCTOSTIM DESMOPRESSIN

S5

OCTREOTIDE infuze MANNITOLUM

S5

OLICLINOMEL GLYCEROLUM

S5

OLIMEL GLYCEROLUM

S5

OLMESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

OMEGAVEN GLYCEROLUM

S5

OMNITROPE SOMATROPINUM

S2

ONBREZ BREEZHALER INDACATEROLUM

S3

OPDIVO MANNITOLUM

S5

OPTRUMA RALOXIFENUM

S4

ORBACTIV MANNITOLUM

S5

OSLIF BREEZHALER INDACATEROLI MALEAS

S3

OSPORIL MANNITOLUM

S5

OVITRELLE CHORIOGONADOTROPINUM ALFA

S2

OXYCODON OXYCODONI HYDROCHLORIDUM

S7

OXYCODONE OXYCODONI HYDROCHLORIDUM

S7

OXYCONTIN OXYCODONUM

S7

OXYKODON OXYCODONI HYDROCHLORIDUM

S7

OXYNALON OXYCODONI HYDROCHLORIDUM

S7

OZURDEX DEXAMETHASONUM

S9

PALLADONE HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM

S7

PALONOSETRON MANNITOLUM

S5

PANADOL PLUS GRIP PSEUDOEPHEDRIN

S6

PARACETAMOL B. BRAUN infuze HYDROXYETHYLAMYLUM, MANNITOL

S5

PARACETAMOL infuze MANNITOLUM

S5

PARALEN PLUS PSEUDOEPHEDRIN

S6

PECFENT FENTANYLUM

S7

PEMETREXED MANNITOLUM

S5

PERGOVERIS LUTROPINUM ALFA

S2

PERINALON INDAPAMIDUM

S5D

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE INDAPAMIDUM

S5D

PERINPA INDAPAMIDUM

S5D

PERIOLIMEL GLYCEROLUM

S5

PLENADREN HYDROCORTISONUM

S9

PORTORA TRIMETAZIDINUM

S6

PORTRAZZA MANNITOLUM

S5

PREDNISON PREDNISONUM

S9

PREDUCTAL TRIMETAZIDINI DIHYDROCHLORIDUM

S6

PREGNYL GONADOTROPHINUM CHORIONICUM

S2

PRENEWEL INDAPAMIDUM

S5D

PRESTARIUM COMBI INDAPAMIDUM

S5D

PRITORPLUS HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

PROPOFOL GLYCEROLUM

S5

PROTAPHANE INSULINUM HUMANUM

S4

PROTEVASC TRIMETAZIDINI DIHYDROCHLORIDUM

S6

PUREGON FOLLITROPINUM BETA

S2

QUAMATEL inj. MANNITOLUM

S5

QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

QUINIMAX MANNITOLUM

S5

RALOXIFEN RALOXIFENI HYDROCHLORIDUM

S4

RAMIPRIL H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

RAPIFEN ALFENTANILUM

S7

RASILEZ HCT HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

RAVATA BUPRENORPHINUM

S7

RAWEL SR INDAPAMIDUM

S5D

RECTODELT PREDNISONUM

S9

RELVAR ELLIPTA VILANTEROLI TRIFENATAS

S3

REMESTYP TERLIPRESSINUM

S5

REMIFENTANIL REMIFENTANILUM

S7

RESELIGO GOSERELINUM

S2

RESPREEZA MANNITOLUM

S5

RETACRIT EPOETINUM ZETA

S2

REVINTY VILANTEROLUM

S3

RHEFLUIN HYDROCHLOROTHIAZIDUM, AMILORIDI HYDROCH.

S5D

RITALIN METHYLPHENIDATI HYDROCHLORIDUM

S6

RIXUBIS MANNITOLUM

S5

ROBICOLD PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM

S6

ROBIGRIP PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM

S6

RYZODEG INSULINUM DEGLUDECUM

S4

SAIZEN SOMATROPINUM

S2

SALBUTAMOL TBL. SALBUTAMOLUM

S3

SAMSCA TOLVAPTANUM

S5D

SANDOSTATIN MANNITOLUM

S5

SANGONA COMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

SARTEN PLUS H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY CANNABIDIOLUM, DRONABINOLUM

S8

SENSHIO OSPEMIFENUM

S4

SEVREDOL MORPHINUM

S7

SILAPO EPOETINUM ZETA

S2

SIMULECT MANNITOLUM

S5

SINTONYN COMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

SIVEXTRO MANNITOLUM

S5

SKOPRYL PLUS H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

SMOFKABIVEN GLYCEROLUM

S5

SMOFLIPID GLYCEROLUM

S5

SOLU-MEDROL METHYLPREDNISOLONUM

S9

SOMATROPIN SOMATROPINUM

S2

SOPHTENSIF INDAPAMIDUM

S5D

SPIOLTO RESPIMAT OLODATEROLUM

S3

SPIRONOLACTONE SPIRONOLACTONUM

S5D

SPIROPENT CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM

S1

STABILISED CERETEC COBALTOSI CHLORIDUM HEXAHYDRICUM

S2

STADAPRESS HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

STRIVERDI OLODATEROLUM

S3

SUBLANA METHADONUM

S7

SUBOXONE BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM

S7

SUBUTEX BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM

S7

SUFENTA SUFENTANILUM

S7

SUFENTANIL SUFENTANILUM

S7

SUSTANON TESTOSTERONI ISOCAPROAS

S1

SYNAREL NAFARELINUM

S2

TAIRA MANNITOLUM

S5

TAMOXIFEN TAMOXIFENI CITRAS

S4

TARGIN OXYCODONI HYDROCHLORIDUM

S7

TEKTROTYD MANNITOLUM

S5

TELMARK PLUS HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

TELMIZEK COMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

TEMODAL infúze MANNITOLUM

S5

TENORETIC CHLORTALIDONUM, ATENOLOLUM

S5D, P2

TERTENSIF INDAPAMIDUM

S5D

TESTIM TESTOSTERONUM

S1

TETRASPAN HYDROXYETHYLAMYLUM 130000

S5

TEVETEN PLUS H HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

TEZEO HCT HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

THYMOGLOBULINE MANNITOLUM

S5

TOLUCOMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

TOMUDEX MANNITOLUM

S5

TONANDA INDAPAMID

S5D

TOPOTECAN MANNITOLUM

S5

TOUJEO INSULINUM GLARGINUM

S4

TRACTOCILE MANNITOLUM

S5

TRANSTEC BUPRENORPHINUM

S7

TRESIBA INSULINUM DEGLUDECUM

S4

TRIMETAZIDIN TRIMETAZIDINI DIHYDROCHLORIDUM

S6

TRIPLIXAM INDAPAMIDUM

S5D

TRITAZIDE HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

TRIXID MANNITOLUM

S5

TROZARA LETROZOLUM

S4

TROZEL LETROZOLUM

S4

UBISTESIN EPINEPHRINI HYDROCHLORIDUM

S6

ULTIBRO BREEZHALER INDACATEROLUM

S3

ULUNAR INDACATEROLI MALEAS

S3

UNDESTOR TESTOSTERONI UNDECANOAS

S1

VALSACOMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

VALZAP COMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

VANATEX HCT HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

VELCADE MANNITOLUM

S5

VELLOFENT FENTANYLI CITRAS

S7

VENDAL RETARD MORPHINI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM

S7

VENTOLIN SIRUP SALBUTAMOLUM

S3

VEROSPIRON SPIRONOLACTONUM

S5D

VIBATIV MANNITOLUM

S5

VIGIL MODAFINILUM

S6

VINCRISTINE MANNITOLUM

S5

VOLTAREN INJ.I.V. MANNITOLUM

S5

VOLULYTE HYDROXYETHYLAMYLUM

S5

VOLUVEN HYDROXYETHYLAMYLUM

S5

VONCENTO ALBUMINUM HUMANUM

S5

WILLFACT ALBUMINI HUMANI SOLUTIO

S5

XALEEC COMBI HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

XOTERNA BREEZHALER INDACATEROLUM

S3

XULTOPHY INSULINUM DEGLUDECUM

S4

XYDALBA MANNITOLUM

S5

YANIMO RESPIMAT OLODATEROLUM

S3

YERVOY MANNITOLUM

S5

ZALMOXIS ALBUMINUM HUMANUM

S5

ZALVISO SUFENTANILUM

S7

ZEGOMIB MANNITOLUM

S5

ZENBREST ANASTROZOLUM

S4

ZEOTA HCT HYDROCHLOROTHIAZIDUM

S5D

ZOLADEX DEPOT GOSERELINI ACETAS

S2

ZOLENDRONIC ACID infuze MANNITOLUM

S5

ZOMACTON SOMATROPINUM

S2

ZOMETA MANNITOLUM

S5

ZOMIKOS MANNITOLUM

S5

ZYNZOL ANASTROZOLUM

S4