Již v začátku ledna jsme zde představili novinky, které se chystají v Skyrunner® Czech Series 2017. Změny se dotkly jak té bez rozdílu věkových kategorií Bohemia Industry Skyrunner® Czech Serie, tak i té pro juniory a kategorii U23 ATEX Skyrunner® Czech Serie.

Změny ale najdeme od roku 2017 i v hodnocení RANKING CZSA, který se v Česku vyhodnocuje již od sezony 2014.

Pojďme si je představit. Změny jsou oproti minulosti v bodech 1, 2, 4, 9, 10.

 1. Od letošního roku se hodnocení provádí pouze celkově, tedy bez rozdílu disciplin na Sky Classic, Sky Etreme a Ultra Sky.

 2. Bude se vyhodnocovat pořadí rankingu celkově a společně pro všechny discipliny SkyRace®, SkyMarathon® Sky Extreme a Ultra SkyMarathon®

 3. Ranking závodníka se bude průběžně vyhodnocovat za období 13 měsíců od aktuálního data aktualizace rankingu zpětně s tím, že nebudou započítávány dva stejné závody ze dvou období.

 4. Do rankingu jednotlivých disciplin resp. kategorií závodů se budou hodnotit všechny závody zařazené do Rankingu.

 5. Ranking bude aktualizován v průběhu týdne po konání závodu, který je do rankingu zařazen. (resp. bude snaha to zvládnout)

 6. Do rankingu budou zařazeny závody Mistrovství České republiky, Mistrovství světa nebo Evropy, závody zařazené do SWS a další zahraniční závody, které budou do seznamu závodů hodnocených v Rankingu zařazeny výborem CZSA s minimálním předstihem 2 měsíců před konáním konkrétního závodu (bude se jednat především o závody, které mají dobrou tradici, organizaci a garantují dobrou konkurenci závodníků). Návrh na zařazení závodu do Rankingu může s dostatečným předstihem podat i jakýkoli člen CZSA se splněnými všemi svými povinnostmi.

 7. O zařazení závodu do rankingu rozhoduje výkonný výbor CZSA.

 8. Bude prováděno hodnocení rankingu bez ohledu na věkové kategorie pouze a zvlášť v mužské a ženské kategorii

 9. Výpočet bodů pro hodnocení rankingu bude pro každý závod zařazený do hodnocení následující: ((čas vítěze + čas 2. + čas 3.)/3)/čas závodníka)x1000, matematicky zaokrouhleno na celé číslo. Časy vítěze a dalších dvou v pořadí se berou buď jako časy z mužské kategorie, nebo ženské kategorie.

 10. Pro přepočet kvality závodu budou použity následující koeficienty: MS a ME – 1,2; SWS – 1,1; ostatní zahraniční závody – 1; MČR – 0,9; Ostatní závody v ČR – 0,85

 11. Do hodnocení rankingu budou započítány výsledky všech českých závodníků a závodnic, kteří dokončí závod v limitu stanoveném pro daný závod pořadatelem v propozicích a zároveň u závodů MČR resp. dalších závodů v ČR budou do Rankingu zařazeny pouze ty výsledky, kde daný závodník dokončí v čase kratším nebo rovném maximálně 1,5 násobku času vítěze nebo vítězky.

 12. Jakékoli reklamace na hodnocení rankingu prosím zasílejte e-mailem na adresu sam(at)skyrunning.cz

Kategorie závodů pro RANKING CZSA

World Skyrunning Championships, European Skyrunning Championships, Skyrunning Games – KOEFICIENT 1,2

Skyrunners World Series® – KOEFICIENT 1,1

Zahraniční Sky závody – KOEFICIENT 1

MČR Skyrunning – KOEFICIENT 0,9

Ostatní závody v ČR – KOEFICIENT 0,85

AKTUÁLNÍ TABULKY PRO SKYRUNNER® CZECH SERIES A RANKING CZSA