LogoCZSA6bJak na našich stránkách můžete již nějakou dobu číst, vznikla zde na jaře 2013 nová Czech Skyrunning Association (CZSA), která má za cíl sdružovat všechny aktivní i pasivní zájemce o tento krásný sport – skyrunning.

I přesto, že Česko nedisponuje vysokými horami, vyrostlo zde v minulosti dost skvělých skyběžců i skyběžkyň a snad i proto International Skyrunning Federation měla o naši asociaci zájem a oficiálně ji představila jako plnoprávného člena na výročním zasedání ISF v italském Canazei při příležitosti European Skyrunning Championship 2013.

Nové informace k členství a příspěvkům naleznete ZDE

euro-skyrunning-champs-2013Naše asociace připravila již reprezentační tým na toto mistrovství pro všechny tři discipliny (Vertical Kilometer, SkyRace i Ultra SkyMarathon) a v silné mezinárodní konkurenci týmů z alpských zemí, Španělska, Portugalska, Anglie a dalších zemí Evropy se neztratila. Při své premiérové účasti skončla v soutěži týmů pátá za Španělskem, Itálií, Francií a Švýcarskem, tedy horskými velikány.

Pro všechny zájemce o skyrunning jsme již pro rok 2013 připravili Pohár CZSA a rovněž průběžný Ranking CZSA (termínovka Rankingu), do kterého byly zařazeny ty nejdůležitější závody z letošní termínovky.

2014-world-champsNejen na základě výsledků ME, ale rovněž na základě výsledků v závodech Poháru CZSA resp. Rankingu jsme sledovali naše top závodníky a závodnice a připravili širší nominaci reprezentace pro další rok 2014, který byl důležitý konáním World Skyrunning Championship ve Francii v Chamonix.

LogoSRWSNaším dalším cílem již pro rok 2014 bylo postavit rovněž reprezentační tým do závodů Skyrunning World Series 2014 a pokusit se zde vybojovat důstojné místo mezi dalšími reprezentačními týmy i týmy gigantů jako je Salomon a další. Tento cíl se bohužel nezdařilo zcela naplnit. Proto, abychom mohli závodníky na závody poslat a hradit jim startovné, cestu nebo ubytování prostě naše asociace neměla dost prostředků a když jednotliví závodníci vyjeli na závody zařazené do SWS, ne vždy se registrovali pod hlavičkou Czech Skyrunning Team i přesto, že byli členy reprezentace.

V roce 2014 pak byly uspořádány celkem čtyři závody s certifikací jako skyrunning závody a z toho dva byly vyhlášeny jako MČR v Skymarathonu a Ultra SkyMarathonu.

Rovněž vedle Rankingu CZSA byla vyhlášena i Skyrunner® Czech Series po vzoru SWS a na základě směřování ISF. Vítězové dostali nejen scampola šampionů od CZSA, ale rovněž získali příslib od ISF na úhradu startovného a ubytování na prvním závodě SWS 2015. Celkoví vítězové pak ještě cestovní náklady do výše 500USD.

Všechny tyto soutěže a případně i další závody v Česku jsou cílem a budeme se snažit o jejich další zkvalitňování. Také sestavení silného repre týmu (Czech Skyrunning Team), jeho vyslání na vrcholné soutěže ME resp. v sudých letech MS a případně vyslání uzšího výběru do závodů SWS je to, co bude jednou z priorit pro další období.

Pro možnost dosažení všech těchto cílů jsou pro nás důležití nejen oni špičkoví závodníci, kteří případně v rámci reprezentace budou bojovat o body a umístění v závodech, ale i vy všichni, kdo nemáte ambice na přední umístění, ani nemáte možnosti objet během sezony větší množství závodů. I vy, kdo prostě jen milujete hory a sport jménem Skyrunning je vám blízký, jste pro to vše důležití. I kdybyste jeli za rok jen na jeden závod, i kdybyste se třeba ani na ten jeden nedostali, ale připravovali se na to a plánovali třeba do dalšího období, jste těmi, kdo pomohou skyrunning v Česku popularizovat a přitáhnout k němu další zájemce.

Naše asociace nechce být jen úzkým okruhem aktivních špičkových závodníků, naše asociace chce mít za členy vás všechny. Víme, že v tuto chvíli vám nemůžeme nabízet modré z nebe. Víme, že důležité pro naši asociaci je mít jednoho nebo více dobrých partnerů, kteří budou mít rovněž zájem na podpoře tohoto sportu.

V roce 2014 se generálním partnerem asociace a reprezentace stala firma HUDYsport. Věříme, že tato spolupráce bude oboustranně prospěšná a že se může do budoucna i dále rozšířit.

Dnes Vám jsme schopni slíbit, vyjmu li z těchto slibů reprezentaci, veškerou podporu ve formě rad, informací, pomoci s organizací výjezdů na závody, udržování a rozvíjení našich stránek jako centrálního komunikačního bodu pro skyrunning v Česku. Je nám jasné, že toto vše můžete využívat prakticky v plné míře i pokud nebudete členy asociace. Přesto bychom vás chtěli požádat, projevte, prosím, sympatie k tomuto sportu přihlášením se za člena a vstupem do CZSA.

Výkonným výborem byl stanoven členský příspěvek pro fyzickou osobu na 500,-Kč pro kalendářní rok. Ano, můžete si říci, co zato dostanu, na co se tyto peníze použijí. Postupně, jak se nám daří získávat partnery naší asociace, nabízejí nám tito partneři určitou formu benefitů pro členy asociace například formou slev.

Ke konci roku 2015 poskytují slevy pro členy CZSA následující partneři.

Při organizaci výjezdů na závody s využitím výhod asociace budou preferováni členové asociace. Členem i širšího výběru reprezentace bude moci být pouze člen asociace (stále platí již od roku 2013, že jsou nominovaní členové i širší reprezentace zproštěni členského příspěvku, je pro ně dobrovolný). A věříme, že najdeme další motivace, které budou pro členy asociace výhodné.

Na co budou ty peníze použity ? CZSA je založena jako neziskové občanské sdružení. Tedy není vytvořena s cílem generovat zisk, ale veškeré prostředky získané z příspěvků, od partnerů a podobně budou zpětně vraceny do činnosti asociace a podporu skyrunningu v Česku. Na co a jak budou tyto prostředky použity, bude samozřejmě záležet zejména na výši příjmů. Naším cílem však je získat prostředky takové, abychom nejen bezproblémově zajistili chod asociace, reprezentace, ale aby i běžným členům se jejich vklad do příspěvku vyplatil. Pochopitelně i počet členů asociace bude zajímavým argumentem pro případné partnery při rozhodování o formě a výšce podpory CZSA.

Stanovy CZSA, přihlášku člena do CZSA jako i další dokumenty lze stáhnout na následujícím odkaze: 

http://skyrunning.cz/downloads/

Příspěvky přijímáme v důvodu průhlednosti financování asociace přednostně na bankovní účet číslo 2000401866/2010. Jako variabilní symbol uveďte své datum narození ve tvaru RRMMDDXXXX (kde XXXX bude číslo, které vám zašleme e-mailem jako odpověď na vaši přihlášku např. 0087), případně do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

ON-LINE formulář přihlášky do CZSA

Pouze ve výjimečných případech je možné peníze zaslat složenkou, nebo uhradit hotově. V takových případech nás prosím kontaktujte abychom domluvili detaily. 

Tak díky předem za přízeň a zkuste v tom být s námi.