Skyrunning se v Česku za roky od 2013 zabydlel, vznikla řada závodů, z nichž některé se staly stálicemi českého kalendáře a svou úrovní, organizací a někdy i obtížností se mohou rovnat mnohým závodům v zahraničí a vysokých horách.

Zdá se, že nastal čas zajistit jednotnost v posuzování pravidel ISF při závodech v Česku a mít zde oficiálně proškolené rozhodčí skyrunningu, kteří tuto jednotnost budou schopni garantovat.

V první etapě a v prvním kurzu je představou a cílem proškolit a certifikovat maximálně šest rozhodčích CZSA. Toto množství je dáno také tím, že se nedá předpokládat, že by mohlo dojít ke školení a certifikaci na jednom konkrétním místě v nějakém jasně daném termínu a s osobní účastí všech.

Školení a certifikace tedy proběhne vzdáleně, korespondenčně a pomocí videokonference.

Jak vše bude probíhat?

1. Nejpozději do 31.1.2021 je nutné zaslat žádost o zařazení do kurzu na adresu sam(at)skyrunning.cz s následujícími informacemi, odpověďmi:

  • Jsi součástí organizačního týmu nějakého stávajícího závodu? A pokud ano, jakého?

  • Jsi (byl/a jsi) rovněž aktivní běžec/běžkyně a zúčastníš se závodů v Česku i v zahraničí? Pokud ano, napiš pár příkladů závodů, kterých ses zúčastnil/a.

  • Napiš stručně, co si myslíš, že je úlohou rozhodčího před, při a po skyrunning závodech.

Pro možnost zařazení do kurzu rozhodčích CZSA je nutné být členem CZSA pro rok 2021.

2. Pokud počet přihlášených přesáhne počet šest, bude proveden výběr na základě odpovědí na výše uvedené body s tím, že je preference, aby ze všech organizačních týmů českých závodů byl proškolen a certifikován alespoň jeden rozhodčí. Tento výběr a oznámení o zařazení nebo nezařazení do kurzu bude všem přihlášeným zasláno nejpozději do 3.2.2021.

3. Do 21.2.2021 budou mít vybraní účastníci kurzu možnost telefonicky, přes chat nebo e-mail konzultovat své otázky k pravidlům a vyjasňovat si individuálně své případné nejasnosti.

4. Pravděpodobně v posledním týdnu února od 22.2. do 28.2.2021 se v dohodnutém termínu a v čase uskuteční videokonference, kde bude možné rekapitulovat podstatné z pravidel a dovyjasnit si poslední případné nejasnosti.

5. Po videokonferenci bude následovat krátký samostatný test pro ověření znalostí pravidel ISF.

Ti, kteří uspějí, získají certifikaci rozhodčího CZSA pro české skyrunning závody na dobu dvou let od data udělení certifikace. Další recertifikace je možná po opakovaném testu (především nutném v případě změn pravidel).

Samozřejmě, zájemci o kurs rozhodčích CZSA mohou začít studovat pravidla a připravovat si dotazy a náměty k vyjasnění již nyní.

Aktuální pravidla ISF jsou ke stažení zde.