I přes problematický rok 2020, přesuny a bohužel i zrušení některých závodů byla na rozdíl od mnoha jiných zemí v Česku vyhodnocena dlouhodobá skyrunning soutěž CZECH RANKING CZSA. Běžci a běžkyně na podiových umístěních získali myslím velmi zajímavé ceny od našich partnerů kterými pro rok 2020 byli TFRUN, COROS, Levelsportkoncept (LEKI), Speedweaponry (STRYD).

Nejen v Česku, ale i na mezinárodním poli se již vše chystá na sezonu 2021 a nezbývá nám než si přát, aby proběhla standardnějším stylem než ta minulá, mohly se uskutečnit všechny závody, včetně těch vrcholných jakými byly světové šampionáty v roce 2020 zrušené.

V Česku v tuto chvíli máme v termínovce CZECH RANKING CZSA celkem osm závodů, kde u dvou čekáme na jejich finální potvrzení. Toto očekávám, že by mělo padnout nejpozději do konce ledna 2021.

Kromě těchto českých závodů, kde najdeme i tři Mistrovství Česka (na trati SkyRace® vypsané i pro kategorie Junior a U23), budou do rankingu hodnoceny výsledky českých závodníků i v závodech Mistrovství světa ve Španělsku (Barruera – červenec 2021) a do hodnocení rankingu mladých pak výsledky z Youth ME v Itálii (Gran Sasso – srpen 2021). Protože obvyklý rámec šampionátů v skyrunningu je takový, že v sudých letech je MS a v lichých kontinentální mistrovství (ME), je ve hře možnost, že se v roce 2021 odehraje jak přeložené MS z loňska ve Španělsku, tak i ME v Portugalsku předběžně v termínu listopad 2021. Pokud se tak stane, budou do rankingu zahrnuty i výsledky tohoto ME. Na základě podnětu ze strany závodníků i našeho zhodnocení, budou do rankingu zahrnuty i výsledky závodů Vertical Kilometer® ze všech šampionátů a kromě závodníků a závodnic s českým občanstvím budou do rankingu zahrnuti i závodníci a závodnice trvale žijící v Česku.

PRAVIDLA HODNOCENÍ CZECH RANKING CZSA 2021

1 Bude se vyhodnocovat pořadí rankingu pro všechny závody a všechny discipliny dohromady tedy pouze celkové pořadí.

2 Ranking závodníka se bude průběžně vyhodnocovat za období 52 týdnů resp. 13 měsíců (pro eliminování drobných termínových posunů závodů) od aktuálního data aktualizace rankingu zpětně s tím, že nebudou započítávány dva stejné závody ze dvou období.

3 V rankingu se hodnotí/oceňují všechny závody zařazené do CZECH RANKING CZSA.

4 Ranking bude aktualizován v průběhu 1-2 týdnů po konání závodu, který je do rankingu zařazen. (resp. bude snaha to zvládnout)

5 Do rankingu budou zařazeny oficiální skyrunning závody v Česku, závody Mistrovství České republiky, Mistrovství světa nebo Evropy

7 Bude prováděno hodnocení rankingu bez ohledu na věkové kategorie pouze a zvlášť v mužské a ženské kategorii. Dále bude vyhodnocováno i pořadí v kategoriích JUNIOR (do 19 let včetně) a U23 (20- 23 let).

8 Jak bude CZECH RANKING CZSA hodnocen

V rámci 52-týdenního cyklu budou každému závodníkovi/závodnici bodujícímu v Rankingu započítány tři bodově nejlepší výsledky.

V rámci každého závodu bude bodově hodnoceno maximálně 20 mužů a 10 žen bez rozdílu věku. V kategoriích Junior a U23 budou hodnoceni všichni finišující uvedení ve výsledkové listině daného závodu dle jejich celkového pořadí dle pohlaví.

Výpočet bodů pro muže: základní vzorec je (A10/Tz)*1000*(1/(A20/T1)*I/(1+log10(P))

Tz – čas závodníka hh:mm:ss

T1 – čas vítěze hh:mm:ss

A10 – průměr časů prvních deseti závodníků

A20 – průměr časů prvních dvaceti závodníků

I – index závodu (MČR – 1,4; ostatní české závody – 1; ME a MS – 2)

P – pořadí v závodě Muži bez rozdílu věku

Výpočet bodů pro ženy: základní vzorec je (A5/Tz)*1000*(1/(A10/T1)*I/(1+log10(P))

Tz – čas závodnice hh:mm:ss

T1 – čas vítězky hh:mm:ss

A5 – průměr časů prvních pěti závodnic

A10 – průměr časů prvních deseti závodnic

I – index závodu (MČR – 1,4; ostatní české závody – 1; ME a MS – 2)

P – pořadí v závodě Ženy bez rozdílu věku

Vypočtené bodové hodnocení je zaokrouhleno na celá čísla.

U ME a MS jsou pro výpočty použity časy T1, Tz, A5, A10, A20 z celkového pořadí dle pohlaví. Index I je pro MS a ME 2.

Podobným způsobem bude hodnocen CZECH RANKING CZSA i pro kategorie mladých Junior (do 19 let včetně) a U23 (20-23 let). Vzhledem k odlišně hodnoceným věkovým kategoriím mladých na Youth World Skyrunning Champs budou výsledky SkyRace® a VK konkrétních závodníků a závodnic na tomto MS do CZECH RANKING CZSA započítány tak, jak vyjdou s použitím výše uvedených vzorců pro celkové pořadí dle pohlaví v kategoriích Youth A, Youth B a U23.

9 Na ME, MS i Youth MS se bude do Rankingu započítávat i závod VK.

10 Pro výpočet bodů Rankingu se použije kompletní výsledková listina časů s tím, že hodnoceno bude 20 prvních mužů a deset prvních žen s českým občanstvím nebo trvale žijících v Česku.

11 Po posledním závodě sezony daného roku bude vyhodnoceno konečné pořadí CZECH RANKING CZSA pro aktuální rok ve všech kategoriích. Vyhlášení bude uskutečněno v rámci vyhlášení výsledků tohoto posledního závodu a pro předání cen je vyžadována osobní účast závodníka/závodnice V případě neúčasti cena nebude udělena. Výjimku lze udělit v případě vážných důvodů po schválení vedením CZSA.

12 Jakékoli reklamace na hodnocení rankingu prosím zasílejte e-mailem na adresu sam(at)skyrunning.cz

V případě, že by jakýkoli stávající nebo nový partner měl zájem se stát i partnerem CZECH RANKING CZSA a podílet se na této dlouhodobé soutěži jakýmikoli vhodnými cenami pro naše závodníky a závodnice, je to vítáno a prosím o případný kontakt pro další domluvu na sam(at)skyrunning.cz