Vy, kdo jste dnes již tak trochu „pamětníky“, si možná vzpomenete, že hned v prvním roce založení CZSA byla vyhlášena dlouhodobá, celoroční soutěž pod názvem Czech Skyrunning Cup.

Vítězi se tehdy stali Honza Havlíček a Iva Milesová.

V následujícím roce pak byla tato soutěž přejmenována po vzoru SWS na Skyrunner® Czech Series a s tímto názvem fungovala do minulého roku, kdy byla poprvé pořádána pod licencí společnosti SkyMan SA, která zajišťuje i organizaci SWS.

Vedle této Serie bez věkového omezení byla naší asociací jako první na světě vyhlášena v roce 2015 i Skyrunner® Czech Series Junior a U23 pro mladé závodníky a závodnice a v roce 2016 byl vyhodnocen její první ročník.

Po pěti letech se v roce 2018 musíme vrátit k původnímu názvu Czech Skyrunning Cup.

Co je hlavním důvodem ?

Dne 25.5.2018 vstoupí v platnost REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016.

Nařízení EU Regulation 2016/679 / jazykové verze jsou k dispozici na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1517202606775&rid=1

a doplňující národní legislativou (vysvětlení Úřadu pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ je na adrese):

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-nbsp-narizeni/ds-3938/p1=3938

Jedná se tedy o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Toto nařízení v mediích často zmiňované pod zkratkou GDPR významným způsobem upravuje způsob nakládání s osobními daty a za porušení tohoto nařízení je možné být postižen drakonickými sankcemi.

V licenční smlouvě se společností SkyMan SA byla zakotvena naše povinnost poskytovat této společnosti pro další zpracování výsledky našich závodů včetně mnoha údajů, které závodníci vyplňují při registraci, ale které se běžně neobjevují ve výsledcích.

Po nabytí platnosti výše uvedeného nařízení nejsme schopni tuto povinnost plnit a ani společnost SkyMan SA poté nemůže plnit jiné své závazky.

V současné době není tento problém mezi naší asociací a společností SkyMan SA vyřešen a proto musíme ustoupit od používání licencovaného názvu dlouhodobé soutěže i licencované podoby loga.

Pro hodnocení naší soutěže se v Česku nic nemění.

Nadále se tedy ve spojení s naší dlouhodobou celoroční soutěží budete setkávat s názvem „SKYRUNNING CZECH CUP“ a použita mohou být následující loga.