Byl určen Czech Skyrunning Team pro SWS 2018. V závěru článku, který vznikl v listopadu minulého roku najdete tento seznam.

Podobně jako v předchozích letech se na přelomu roku tvoří jakýsi širší výběr české skyrunningové reprezentace Czech Skyrunning Team.

Do týmu byli zařazováni běžci a běžkyně především podle jejich výkonnosti v domácích a zahraničních závodech v právě skončené sezoně aniž by se předem zjišťovalo, jaké mají pro další sezonu plány. Tak se také stávalo, že závodníci a závodnice zařazení do týmu nakonec absolvovali třeba jen jeden závod SWS nebo i žádný.

Letos se tedy budeme snažit systém výběru týmu mírně pozměnit.

Ono v podstatě pro rok 2018 nepůjde jen o jeden tým bez možnosti změn nebo úprav. V roce 2018 se koná v září ve Skotsku World Skyrunning Chamionships a na tři závody, ze kterých se MS skládá budou vyhlášena konkrétní nominační kritéria a termín, ke kterému bude nominace na toto MS uzavřena. V podstatě to znamená, že do týmu na MS se může dostat i ten nebo ta, kdo nebudu ve výběru pro SWS. Na základě nominačních kritérií a aktuální výkonnosti v průběhu sezony 2018.

Pro sezonu 2018 postup při sestavování Czech Skyrunning Team pro SWS obrátíme. Nebudeme od stolu sestavovat seznam a až následně se dotazovat členů týmu, kam se v závodech SWS chystají, jaké mají plány.

Zde je termínovka SWS 2018 a také něco k změnám, které se pro rok 2018 chystají.ZMĚNY V SKYRUNNINGU 2018 – PRAVIDLA, SOUTĚŽE

SWS2018 A VIZE PRO 2019

Vás, kdo se cítíte, že byste se rádi stali členy týmu, kdo si myslíte, že na to máte a máte zájem se také závodů SWS účastnit, dejte nám vědět, jaké máte nebo rádi byste měli plány.

Jednoduše zašlete seznam závodů SWS, kterých byste se chtěli zúčastnit na adresy sam(at)skyrunning(dot)cz a xkrizz(at)seznam(dot)cz.

Pochopitelně naše výzva jde především k běžcům a běžkyním, kteří buď byli členy týmu v roce 2017, účastnili se mistrovství v horách, ale i k těm, kdo se z jakýchkoli důvodů do týmu v roce 2017 nedostali a přitom myslí, že by na to v roce 2018 mohli mít.

Jistě nezaručujeme všem, kdo tento zájem projeví a zašlou své plány, že do týmu budou zařazeni. Nakonec i počet členů oficiálního týmu pro SWS je omezen. I proto, že členové týmu uvedení na seznamu pro ISF mají snazší přístup k získání startovních slotů na jinak vyprodané závody s převisem poptávky nebo k dalším případným benefitům.

Tak tedy čekáme vaše reakce a plány nejpozději do 21.12.2017.

S dotazy nebo v případě potřeby dalších informací se obraťte na mě (Sam Straka) nebo na Zdendu Kříže.


Do výše uvedeného termínu jsme neobdrželi odpovědi od všech, od koho bychom to očekávali. Od některých jsem neobdrželi odpověď vůbec. V tomto kontextu si samozřejmě ceníme těch, kdo se poctivě snažili zamyslet se nad svými plány a dát nám o tom informaci.

Na základě těchto informací a s přihlédnutím k výsledkům v 2017 a další perspektivě byl vytvořen tým složený z dvanácti běžců a běžkyň (maximální možný počet) a odeslán na SkyMan (zajišťuje organizaci SWS). Uvádíme jej v abecedním pořadí.

Zuzana Bartasová

Marek Causidis

Jiří Čípa

Tomáš Fárník

Daniel Hájek

Zuzana Krchová

Tomáš Maceček

Michaela Mertová

Jiří Petr

Anna Straková

Tereza Svobodová

Libor Trtek

Přeji všem co nejlepší výsledky v roce 2018 a samé krásné zážitky.