Letos jsme svědky řady změn v skyrunningovém světě. Něco již proběhlo, něco je jisté pro další rok nebo blízkou budoucnost, něco jsou idee, které mohou před realizací ještě doznat jakýchkoli změn.

O čem tedy mluvím …

DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE

V letošním roce poprvé byly z SWS vyčleněny do samostatné serie Vertical Kilometer World Circuit závody VK. Můj osobní dojem je, že to tuto disciplinu poznamenalo spíš negativně. Do minulého roku bylo častým jevem nebo skoro pravidlem, že závody VK byly spojeny s jiným závodem SWS ve stejném víkendu a stejném místě. Mnoho výborných běžců a běžkyň, kteří berou jako svou primární disciplinu Sky Classic pak běželo kombinaci VK i Sky a tak se na VK scházela o dost větší konkurence.

V roce 2018 dochází k další změně v SWS, kdy se stávající rozdělení SKY, ULTRA SKY a EXTREME mění na pouze dvě skupiny SKY CLASSIC a SKY EXTRA.

Více k termínovce SWS 2018 a výhledech pro 2019 zde

PRAVIDLA

V La Massana, Andorra při příležitosti Youth World Skyrunning Chams proběhl pravidelný výroční mítink ISF, kde se probíraly některé návrhy změn pravidel. Ty nejzásadnější se týkají definic skyrunningu a disciplin.

Nově je pro skyrunning definováno minimální průměrné stoupání vztažené k celé délce trati hodnotou 6%. Pro příklad závod s délkou 30km by tak měl mít celkové pozitivní převýšení minimálně 1800m.

Nejzásadnější změnou prošel bod pravidel definující disciplinu Ultra Sky. Tato disciplina je definována nově jako závod s délkou mezi 50 a 99km s minimálně 3200m pozitivního převýšení nebo maximálním cílovým časem (finish time) pod 16 hodin.

Zcela jasně zde dochází k odklonu od dlouhých Ultra Sky nad 100km nebo od stomílovek. Proti schválení tohoto nového znění pravidel a nové definici Ultra Sky jsme byli pouze my a zástupci Španělska. Naštěstí se alespoň podařilo konečné znění schválit tak, že není jasně definováno, zda se časovým limitem 16 hodin myslí čas vítěze nebo maximální časový limit závodu, jak to bylo některými navrhováno. A zároveň se dosáhlo, že první podmínka délky vzdálenosti 50-99km je spojena s podmínkou celkového času do 16 hodin spojkou „nebo“ a ne spojkou „a“. V takovém případě by totiž celá řada krásných závodů jednoduše přestala v skyrunningu existovat.

Drobné změny pak byly do pravidel ještě adaptovány v listopadu na základě mítinku rozhodčích v Limone.

AKTUÁLNÍ PRAVIDLA ISF KE STAŽENÍ

DOPORUČENÍ K PRAVIDLŮM PRO POŘADATELE

Nebudu zde uvádět vše, protože mnohé považuji za samozřejmé nebo naopak ne zcela podstatné, co lze ponechat čistě na rozhodnutí pořadatele. Tedy jen to dle mého mínění podstatné:

Vertical Kilometer®

a) Web závodu musí obsahovat profil, mapu a program závodu. Brífink na startu nebo předem by měl v případě mezinárodních závodů být i v angličtině.

b) Mělo by být použito větší množství značení tratě. Tyto by měly být umístěny každých 100 nebo 200 metrů a měly by zahrnovat i údaje o dosaženém převýšení

c) Doporučuje se umístit občerstvení kolem poloviny závodu (dle převýšení) a v cíli.

d) Hromadný start je možný. Intervalový start nebo start ve vlnách by měl být použit, pokud je počet startujících větší než 100 závodníků nebo pro úzké tratě (např. Single track).

e) Možnost dopravit drop bag do cíle volitelná pořadatelem. V případě špatného počasí pro pořadatele povinná.

f) Plan B: pouze pro technické tratě (fixní lana řetězy, technické hřebeny) nebo pro případ špatného počasí

g) Požadovat závodní pojištění

Sky Classic

a) Web závodu musí obsahovat profil, mapu, program závodu a brífink informací. Brífink na startu nebo předem (na webu, e-mailem, nebo například den před startem) by měl v případě mezinárodních závodů být i v angličtině.

b) Značení: na technických tratích nebo na sněhu musí být značky umístěny tak aby od jedné bylo vidět k následující.

c) Občerstvení by mělo být v odstupech 5-10km (v polovině a v cíli)

d) Hromadný start: elitní běžci musí mít zajištěnu pozici vppředu

e) Start/cíl prostor: zdravotní asistence, záchody, uložení zavazadel, občerstvení

f) Plan B & C musí být připraven pro případy, kdy by bylo nutné změnit původní trať z důvodu počasí nebo jakýchkoli jiných příčin pro zajištění bezpečnosti závodníků.

Závodníci by o tom měli být informováni, včetně obsahu těchto plánů.

Plan B by měl být zmíněn a popsán během brífingu nebo před startem.

g) Požadovat závodní pojištění

Ultra Sky

Je doporučená minimální základní výbava. Další rozšíření této výbavy závisí na rozhodnutí pořadatele a jeho uvážení dle obtížnosti závodu, jeho trasy, povětrnostní situace. Konečné upřesnění by mělo proběhnout na brífinku před závodem, kde výbavu upřesní pořadatel případně nominovaný ISF rozhodčí.

a) Web závodu musí obsahovat profil, mapu, program závodu a brífink informací. Brífink na startu nebo předem (na webu, e-mailem, nebo například den před startem) by měl v případě mezinárodních závodů být i v angličtině.

b) Značení: na technických tratích nebo na sněhu musí být značky umístěny tak aby od jedné bylo vidět k následující.

c) Občerstvení by mělo být v odstupech cca 10km (v polovině a v cíli)

d) Hromadný start: elitní běžci musí mít zajištěnu pozici vppředu

e) Start/cíl prostor: zdravotní asistence, záchody, uložení zavazadel, občerstvení

f) Plan B & C musí být připraven pro případy, kdy by bylo nutné změnit původní trať z důvodu počasí nebo jakýchkoli jiných příčin pro zajištění bezpečnosti závodníků.

Závodníci by o tom měli být informováni, včetně obsahu těchto plánů.

Plan B by měl být zmíněn a popsán během brífingu nebo před startem.

g) Požadovat závodní pojištění

PLAN B

Plán B je navržen pro zajištění bezpečnosti závodníků a pořadatelů při co největším zachování původního kurzu závodu.

Pořadatel jej musí mít připraven předem pro případ extrémního počasí jako je mlha, hustý déšť, sníh, bouřka. Informace musí být zveřejněny na webu a aktualizovány případně pomocí e-mailů, SMS, na brífinku před závodem.

Plán B musí mít minimálně 75-80% původní délky a převýšení kursu. Měl by splňovat:

a. Redukovat kritická místa nebo vzdálenosti

b. buď tvořen zcela novou tratí, nebo s použitím stávající a její redukcí (například vynechání smyček a podobně.

c. Změnu nahlásit na startu nebo na check pointu.

PLAN C

Cílem Plánu C je chránit účastníky a pořadatele v náročných podmínkách a pokud je to nutné, zastavit závod.

Mělo by být zachováno 50-60% původního kurzu.

a) Zkrátit cut off time a zvýšit počet pořadatelů, kteří seberou účastníky a zavřou část kursu

b) Naplánovat body, kde je možné přesměrovat trať přímo do cíle nejkratší cestou

c) poskytnout pomoc sportovcům, kteří odstoupili nebo byli nuceni ukončit závod (přístřeší, lékařská pomoc atd.),

d) Naplánovat body, kde mohou být běžci sbíráni autobusem, lanovkou nebo jinými prostředky

BEZPEČNOST BĚHEM ZÁVODU (mlha, bouřka, sníh)

a) Přeorganizujte účastníky v bezpečné oblasti s možností druhého startu (nový

směr nebo návrat na původní místo startu a start na náhradní trati

b) Pokud je závod zastaven, bude jako výsledek závodu brána pozice na posledním kontrolním bodě

c) Pokud je absolvována nejméně polovina vzdálenosti kurzu, pořadí bude klasifikováno

d) Pokud nejsou organizátoři schopni přijmout tato opatření, musí být závod odložen nebo zrušen *

(*) PRAVIDLA ISF: ZRUŠENÍ ZÁVODU

Závody mohou být zrušeny nebo odloženy pouzev extrémních případech.

Každý pořadatel musí připravit alternativní rezervní kurz pro případ nepříznivého počasí, jako je mlha, sníh atd.

HODNOCENÍ NÁRODNÍCH TÝMŮ V ŠAMPIONÁTECH

Dále se konečně zcela jednoznačně a jasně definovalo, jak bude vyhodnocována soutěž národních týmů při kontinentálních šampionátech nebo mistrovstí světa. Tato jasná definice do pravidel byla nutná, aby se předešlo jakýmkoli dohadům o způsobu nebo férovosti hodnocení.

Nově je tedy určeno, že každý národní tým může mít oficiálně nominováno a na k tomu určeném formuláři nahlášeno ISF maximálně 18 běžců a běžkyň (ideálně 6+6+6, ale není to podmínka).

V každé disciplině (VK, Sky Classic, Utra Sky) pak může bodovat maximální počet čtyř běžců a běžkyň (kdy v tomto počtu nesmí být všichni zástupci pouze z jednoho pohlaví, tedy lze hodnotit 3+1, 2+2, 1+3). Do hodnocení národních týmů jsou započítáváni pouze závodníci a závodnice oficiálně v týmech přihlášení (tedy pořadí je redukováno pouze na ně) a to do 40. místa v mužích a 15 místa v ženách.

Nově je doporučeno, aby stejný systém hodnocení byl aplikován i pro Youth Word Skyrunning Champs, kde se doposud hodnocení provádělo pouze na základě získaných medailí.

OSTATNÍ

ROZHODČÍ ISF

Aktualizovaný seznam bude uveden na internetových stránkách a tam, kde je to možné, budou uspořádány národní kurzy.

Typový formulář pro hodnocení závodů v 2018 (již schválený na technické schůzce v Andoře) a aktualizovaný v Limone (např. Hodnotící škála u jednotlivých kritérií 1 až 5)

Plán mít rozhodčí ISF v každém závodě SWS a zvýšení počtu antidopingových testů

ISF klasifikace závodů

Bude zahájen mezinárodní výběr a klasifikace závodů s ohledem na historii závodů, průběh, kvalitu, mezinárodní úroveň účastníků atd., a to obdobným postupem, jaký bude použit pro zprávu rozhodčích o průběhu závodu.

Bude zaveden štítek ISF se specifickým logem a na webových stránkách ISF bude otevřen speciální oddíl, který stanoví výhody a základní poplatek;

ISF celkový ranking pro sportovce bude prováděn na základě výsledků a na základě klasifikace závodů (jejich hodnotou / koeficientem)