Skyrunning European Championships 2023 – Černá hora

14. července Prokletije Vertical Kilometer® 3,5 km, 1 100 m +

15. července Prokletije SkyUltra 50 km, 4 400 m +


16. července Prokletije SkyRace® 30 km, 2 150 m +

Nominace na ME Vertical Kilometer® 14. 7. 2023

Nominační kvóta 6 závodníků/závodnic (v nominaci alespoň vždy 1 muž a 1 žena).
Nominaci pro tento závod provede CZSA dle vlastního zvážení výkonnosti a případných šancí na dobrý výsledek konkrétních závodníků a závodnic s tím, že se bude preferovat start v kombinaci SkyRace + VK, neboť tato kombinace je na ME vyhodnocována jako zvláštní disciplína.

Nominace na ME v SkyUltra 15. 7. 2023

Nominační kvóta 3 muži + 3 ženy

 1. Nominace na základě výsledků na MS 2022 – nominováni jsou závodníci, kteří dosáhli na umístění TOP 10, na loňském MS SkyUltra.
 2. Nominační závod Lysohorský UltraTrail 10.6.2023 – 67 km / 4 100 m+

Nominace platí pro 1. a 2. místo v mužích a ženách (pořadí pro závodníky s občanstvím ČR).

V případě, že se nominuje závodník, který byl nominován na základě výsledků loňského MS, nebo závodník nominaci odmítne, má právo na nominaci další v pořadí, a to až do 5. místa.

Pokud bude překročena nominační kvóta má v nominaci přednost bod 1).

V případě, že výsledek dosažený na pozici 3. až 5. bude mít odstup více než 4 % na čas vítěze v pohlaví, resp. u dívek odstup více než 25 % za absolutním vítězem, vyhrazuje si vedení CZSA právo nominaci takového závodníka ne potvrdit.

Zbylí závodníci a závodnice budou nominováni vedením CZSA na divoké karty dle jejich docílených výsledků v domácích a zahraničních závodech s přihlédnutím k jejich výkonnosti a šancím na dobrý výsledek.

Nominanti z loňského MS mají povinnost se zúčastnit alespoň jednoho skyrunningového závodu v České republice nebo zahraničí před termínem pro ohlášení konečné nominace tedy 15. června 2023.

Nominanti:

 • Tomáš Maceček (MS 2022 – 4. místo)
 • Tomáš Fárník (MS 2022 – 8. místo)
 • Lada Štalzerová (MS 2022 – 4. místo)
 • Romana Rudolf Lojková (MS 2022 – 8. místo)

Nominace na ME ve SkyRace® 16. 7. 2023

Nominační kvóta 3 muži + 3 ženy

 1. Nominace na základě výsledků na MS 2022 – nominováni jsou závodníci, kteří dosáhli na umístění TOP 10, na minulo-ročním MS SkyRace®, nebo v kombinaci.
 2. Nominační závod SALOMON Ještěd SkyRace® 15. 4. 2023 – 22 km / 1 390 m+Nominace platí pro 1. a 2. místo v mužích a ženách (pořadí pro závodníky s občanstvím ČR).
  V případě, že se nominuje závodník, který byl nominován na základě výsledků loňského MS, nebo závodník nominaci odmítne, má právo na nominaci další v pořadí, a to až do 5. místa.

Pokud bude překročena nominační kvóta má v nominaci přednost bod 1).

V případě, že výsledek dosažený na pozici 3. až 5. bude mít odstup více než 4 % na čas vítěze v pohlaví, resp. u žen odstup více než 25 % za absolutním vítězem, vyhrazuje si vedení CZSA právo nominaci takového závodníka ne potvrdit.

Zbylí závodníci a závodnice budou nominováni vedením CZSA na divoké karty dle jejich docílených výsledků v domácích a zahraničních závodech s přihlédnutím k jejich výkonnosti a šancím na dobrý výsledek.

Nominanti z loňského MS mají povinnost se zúčastnit alespoň jednoho skyrunningového závodu v České republice nebo zahraničí před termínem pro ohlášení konečné nominace tedy 15. června 2023.

Nominanti:

 • Barbora Macurová (MS 2022 – 4. místo SkyRace®, 1. místo v kombinaci)

Podmínky účasti národního týmu na ME 2023

Závodníci ve věku 18 – 23 se mohou zároveň kromě Mistrovství Evropy ve Skyrunningu nominovat taktéž na YSWCH (viz 2. Nominační kritéria YSWCH 2023). Analogicky reprezentanti starší 40 let se mohou krom ME nominovat i na Masters Skyrunning World Championschip 2023 (viz. 3. Nominační kritéria MSWCH 2023).

Národní týmy mohou nominovat na ME až 6 sportovců na disciplínu, přičemž maximálně čtyři sportovci stejného pohlaví. Možné maximální možnosti jsou: 4M + 2Ž nebo 3M + 3Ž nebo 2M + 4Ž. Maximální oficiální výprava je omezena počtem 18 závodníků.

Do bodování národních týmů se započítávají výsledky čtyřech nejlepších závodníků a závodnic v každé z 3 disciplín (SkyRace®, SkyUltra, VK®). Kombinace se do hodnocení týmu nezapočítává. V hodnocené množině však budou muset být vždy zastoupena obě pohlaví (tedy 1M + 3Ž, 2M + 2Ž, 3M + 1Ž).

Ubytovaní i dopravu si hradí závodníci na své náklady. CZSA bude dopravu i ubytování koordinovat.

V případě, že by došlo ke zrušení nominačního závodu, nebo jeho posunu do termínu po uzávěrce nominace na ME, bude na tuto skutečnost CZSA reagovat a provede operativně změnu nominačních kritérií.

Všichni nominovaní a tedy reprezentanti České republiky musí být nebo se musí stát členy CZSA a souhlasit s podmínkami reprezentace.

Start na ME bude povolen pouze v jednotných reprezentačních dresech CZSA, které zajistí a uhradí CZSA.

Všichni účastníci ME se musí stát držiteli ISF licenční karty sportovců (10€/rok). Karty se budou zajišťovat hromadně pro celou výpravu, nebo je možné si ji zajistit i individuálně.

Více o ISF license card

Podrobnosti o závodě SECH na webu ISF

Informace o loňském ročníku Prokletije SkyRace®