CZECH SKYRUNNING ASSOCIATION UKONČUJE ČINNOST (PODAŘILO SE ZVRÁTIT)

NÍŽE UVEDENÝ TEXT PONECHÁN Z DŮVODŮ NEZASAHOVÁNÍ DO HISTORIE. ALE NA POSLEDNÍ CHVÍLI SE PODAŘILO ČINNOST CZSA ZACHOVAT.

V loňském roce v srpnu jsme se nezávisle na sobě a z ne zcela stejných důvodů rozhodli já (Sam Straka, president) a Jirka Petr (první vicepresident) k rezignaci na své funkce v CZSA. Dne 12.8.2021 jsme se o tom vzájemně informovali a před dalším zveřejněním tuto situaci i možnosti dalšího postupu diskutovali telefonicky, e-maily i osobně.

Dne 23.8.2021 jsem pak o této situaci oficiálně informoval všechny aktuální členy CZSA, všechny partnery CZSA, pořadatele českých závodů i vedení ISF. Následně byl s touto informací 26.8.2021 publikován článek na webu CZSA „Jaká bude budoucnost CZSA?“.

I přes několik jednání s potenciálními kandidáty na nové vedení CZSA se ani ve třech naplánovaných kolech (do 30.9., 31.10., 30.11.) nepodařilo dojít k pozitivnímu výsledku a domluvit se na konkrétní kandidatuře, která by vedla k schválení členskou schůzí a předání/převzetí vedení CZSA.

Od 29.11.2021 do 12.12.2021 tak proběhla mimořádná on-line členská schůze členů CZSA, která rozhodovala o další budoucnosti.

K hlasování byly předloženy následující možnosti:

HLASOVÁNÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI CZSA A LIKVIDACI (o čem se hlasovalo)

Vyber jednu z možností.

Pokud zvolíš volbu Chci kandidovat na funkci presidenta CZSA, do pole níže uveď nejbližší termín konkrétního jednání v Praze o postupu předání funkce (pokud budeš následně členskou schůzí schválen).

  1. Souhlasím s ukončením činnosti CZSA s její likvidací, s přípravou tohoto procesu do 31.12.2021.

  2. Souhlasím s ukončením činnosti CZSA bez okamžitého započetí její likvidace s tím, že konečný termín pro nalezení a zvolení nového vedení CZSA tak bude prodloužen do 31.3.2022. V případě, že se ani do tohoto termínu nepodaří najít a zvolit nové vedení, započne proces likvidace CZSA, a to již bez další členské schůze. Pokud se v mezidobí do termínu 31.3.2022 najde nové vedení a bude členskou schůzí zvoleno, členská schůze zároveň odhlasuje pokračování činnosti CZSA.

  3. Zdržuji se hlasování

  4. Chci kandidovat na funkci presidenta CZSA

Nedojde li ke schválení pokračování činnosti CZSA členskou schůzí s novým vedením, bude končící vedení postupovat jako by byl schválen postup likvidace dle bodu 2.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ ČLENSKOU SCHŮZÍ

K termínu konání mimořádné členské schůze mělo právo hlasování 154 členů CZSA.

Hlasování se aktivně on-line formou zúčastnilo 53 členů, tedy 34,4% členů …

Pro jednotlivé výše uvedené body on-line hlasování bylo odevzdáno hlasů:

1. 6 hlasů 11,3%

2. 41 hlasů 77,4%

3. 6 hlasů 11.3%

4. 0 hlasů 0%

Členská schůze zvolila 77,4% z aktivně hlasujících bod 2.

Členskou schůzí tedy byl vyjádřen souhlas s ukončením činnosti CZSA bez okamžitého započetí její likvidace s tím, že konečný termín pro nalezení a zvolení nového vedení CZSA bude prodloužen do 31.3.2022. V případě, že se ani do tohoto termínu nepodaří najít a zvolit nové vedení, započne proces likvidace CZSA, a to již bez další členské schůze. Pokud se v mezidobí do termínu 31.3.2022 najde nové vedení a bude další členskou schůzí zvoleno, musí tato členská schůze zároveň odhlasovat pokračování činnosti CZSA.

Bohužel, ani v prodlouženém termínu do 31.3.2022 se nepodařilo nové vedení nalézt, nebyl zde ani žádný projevený zájem o bližší a konkrétní jednání.

Nezbývá tedy, než vás všechny informovat, že usnesením mimořádné členské schůze uzavřené 12.12.2021, Czech Skyrunning Association dnem 1.4.2022 ukončuje svou činnost a budou zahájeny kroky k její likvidaci.

CZSA byla založena v březnu 2013 a již v červenci stejného roku při ME v Canazei se stala plnoprávným členem ISF. Bylo to fajn devět let a sezon, během kterých se snad ledacos podařilo, navázala se mnohá přátelství a kamarádství, získaly se mnohé cenné soutěžní úspěchy a ocenění za vykonanou práci (to snad více ze zahraničí než z domova).

Na mistrovstvích světa a Evropy získali naši závodníci a týmy pět zlatých, jednu stříbrnou a pět bronzových medailí. Na mistrovstvích světa mladých (Junior a U23) pak získali tři zlaté, třináct stříbrných a čtrnáct bronzových medailí. Na zemi s nejvyšší horou slabě přes 1600m, na kterou nás ochranáři beztak nepustí, to není až tak špatný výsledek. :)

Děkuji tedy všem, kdo se jakýmkoli způsobem na rozvoji českého skyrunningu v předchozích letech podíleli včetně všech členů vedení v průběhu času.

Děkuji všem členům, že alespoň tím dnes v podstatě symbolickým a skoro směšně nízkým příspěvkem 500,-Kč ročně podpořili činnost CZSA.

Děkuji všem našim partnerům za jejich pomoc a příspěvek k činnosti CZSA.

Děkuji všem jednotlivcům i firmám, kteří se v průběhu těch devíti let rozhodli přispět na činnost CZSA jakýmkoli sponzorským příspěvkem/darem.

Děkuji všem pořadatelům českých závodů za jejich nadšení, s jakým do pořádání závodů v českém, ideálu velmi vzdáleném prostředí přistupovali a umožnili našim běžcům a běžkyním závodit i v domácím prostředí.

Děkuji všem našim běžcům a běžkyním, kteří byli součástí některého z reprezentačních výběrů za jejich účast na repre akcích a mistrovstvích, kde často podávali výkony, které byly překvapením pro účastníky ze světových skyrunningových velmocí. Je smutné, že bez CZSA se naši TOP závodníci a závodnice nebudou moci nadále účastnit ME a MS.

A děkuji také vedení ISF za jejich setrvalou podporu po celou dobu existence CZSA a ocenění naší práce. Zde bych vyjádřil speciální, jmenovitý dík především pro Lauri van Houten, Marino Giacommeti, Maurizio Regis, Sergi Roi.

Věřím, že vás budu mít možnost dále potkávat v horách.