Po mé (Sam Straka) srpnové rezignaci na funkci předsedy/presidenta CZSA a Jirky Petra na funkci místopředsedy/vicepresidenta CZSA k 31.12.2021 se do konce listopadu nepodařilo nalézt nástupce, který/kteří by se ujali dalšího vedení CZSA.

Od 29.11.2021 do 12.12.2021 tak proběhla mimořádná on-line členská schůze členů CZSA, která rozhodovala o další budoucnosti.

K hlasování byly předloženy následující možnosti:

HLASOVÁNÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI CZSA A LIKVIDACI (o čem se hlasovalo)

Vyber jednu z možností.

Pokud zvolíš volbu Chci kandidovat na funkci presidenta CZSA, do pole níže uveď nejbližší termín konkrétního jednání v Praze o postupu předání funkce (pokud budeš následně členskou schůzí schválen).

  1. Souhlasím s ukončením činnosti CZSA s její likvidací, s přípravou tohoto procesu do 31.12.2021.

  2. Souhlasím s ukončením činnosti CZSA bez okamžitého započetí její likvidace s tím, že konečný termín pro nalezení a zvolení nového vedení CZSA tak bude prodloužen do 31.3.2022. V případě, že se ani do tohoto termínu nepodaří najít a zvolit nové vedení, započne proces likvidace CZSA, a to již bez další členské schůze. Pokud se v mezidobí do termínu 31.3.2022 najde nové vedení a bude členskou schůzí zvoleno, členská schůze zároveň odhlasuje pokračování činnosti CZSA.

  3. Zdržuji se hlasování

  4. Chci kandidovat na funkci presidenta CZSA

Nedojde li ke schválení pokračování činnosti CZSA členskou schůzí s novým vedením, bude končící vedení postupovat jako by byl schválen postup likvidace dle bodu 2.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ ČLENSKOU SCHŮZÍ

K termínu konání mimořádné členské schůze mělo právo hlasování 154 členů CZSA.

Hlasování se aktivně on-line formou zúčastnilo 53 členů, tedy 34,4% členů.

Pro jednotlivé výše uvedené body on-line hlasování bylo odevzdáno hlasů:

1. 6 hlasů 11,3%

2. 41 hlasů 77,4%

3. 6 hlasů 11.3%

4. 0 hlasů 0%

Členská schůze zvolila 77,4% z aktivně hlasujících bod 2.

Tedy byl vyjádřen souhlas s ukončením činnosti CZSA bez okamžitého započetí její likvidace s tím, že konečný termín pro nalezení a zvolení nového vedení CZSA bude prodloužen do 31.3.2022. V případě, že se ani do tohoto termínu nepodaří najít a zvolit nové vedení, započne proces likvidace CZSA, a to již bez další členské schůze. Pokud se v mezidobí do termínu 31.3.2022 najde nové vedení a bude další členskou schůzí zvoleno, musí tato členská schůze zároveň odhlasovat pokračování činnosti CZSA.

Další podmínkou pokračování činnosti v případě nalezení a schválení nového vedení bude uhradit nejpozději do 15.4.2022 roční členský příspěvek ISF (výše členského příspěvku v roce 2021 byla 1200EUR, avšak jeho skutečná výše pro rok 2022 bude oznámena dle závěru GA ISF až po jeho schválení Management Committee ISF). Na platbu členského příspěvku ISF aktuálně nejsou na účtu CZSA prostředky. Nové vedení by tak mělo i poměrně náročný úkol zajistit financování provozu a fungování CZSA.

Přihlášky nových členů a platby členských příspěvků budou přijímány pouze za předpokladu aplikace odhlasovaného a schváleného bodu 2 s možným pokračováním činnosti v případě nalezení nového vedení. Tedy i s rizikem pro platící členy, že se nepodaří nové vedení nalézt a CZSA ukončí činnost s likvidací po 31.3.2022.

Co bude znamenat případné ukončení činnosti CZSA a její likvidace po 31.3.2022

  1. Česko přestane být prostřednictvím CZSA plnoprávným členem ISF

  2. Česko nebude moci vyslat na žádný šampionát ME, MS i MS mladých svůj reprezentační tým, a to ani jednotlivce. Od roku 2019 jsou všechna mistrovství uzavřená a přístupná pouze pro oficiálně nominované týmy členů ISF a nelze se do nich individuálně přihlásit.

  3. Skyrunning jako sport nebude mít v Česku dále žádné oficiální vedení a zastoupení vůči národním i zahraničím autoritám .

  4. Na území Česka nebudou moci být vyhlašovány oficiální národní šampionáty v skyrunningu.

  5. Česko nebude mít dále možnost ovlivňovat dění ve světovém skyrunningu prostřednictvím svého zástupce v ISF.

Pár čísel k zamyšlení

FB stránka skyrunning.cz – 2467 lidem se to líbí, 2607 lidí to sleduje

Soukromá FB skupina SKYRUNNING.CZ – Členové 1141

CZSA 2021– 154 členů, z toho 126 členů platících členský příspěvek pro rok 2021, který pomáhá CZSA fungovat.