Opět pouze on-line formou se uskutečnil 26.11.2021 mítink GA ISF. Zúčastnilo se ho 47 účastníků a z toho 31 s právem volby.

Co zajímavého a důležitého z hlediska dalšího rozvoje a fungování skyrunningu se zde odehrálo.

Jedním z bodů, o kterém se hlasovalo, byla volba nového člena Management Committee za odstupujícího Jordiho Marimona ze Španělska. Poměrně přesvědčivě byl zvolen Pavlos Georgiades, President ISF Member pro Kypr. Pavlos má rozsáhlé zkušenosti z funkcí ve vrcholných sportovních organizacích a orgánech, když je například členem Executive Board kyperského olympijského výboru, President Cyprus Mountaineering Climbing & Orienteering Federation, vicepresident UIAA Mountaineering Commission, President UIAA Youth Commission a předseda IFSC Coaches Commission. Byl také ataché kyperského olympijského týmu pro olympijské hry Tokyo 2020.

S velkým očekáváním jsem byl k hlasování o změnách pravidel pro Youth World Skyrunning Champs. Již v Itálii z popudu především Portugalska a Španělska byla pro schválení GA ISF navržena řada změn, proti kterým nás vystupovalo jen pár. V podstatě jsem byl proti těmto návrhům ve shodě se zástupci Maďarska a Nordic zemí. Jen v dílčích bodech se k nám přidal ještě někdo další.

Co bylo předmětem těchto návrhů a o čem se tedy i na GA ISF hlasovalo:

1. Zkrácení závodu VK pro kategorii Youth A z 1000m plus na 700m plus.

Naštěstí neprošlo, jeden kilometr stále zůstává 1000m. :)

2. Zkrácení závodu Sky pro kategorii Youth A ze současných cca 15km na cca 10km

Opět neprošlo a i mladí závodníci se mohou na své trati dostat někam nahoru, jak by to asi u skyrnningu mělo být. Tedy jen kategorie A má mírně zkrácenou trať tak, jak to již bylo v minulosti.

3. Zkrácení závodu Sky pro kategorii Youth B ze současných cca 21km na cca 15km

Podobně jako v bodě 2 tento návrh také neprošel a ponechal závodníkům z kategorie B plnou nezkrácenou trať.

4. Rozšíření současných tří věkových kategorií A (15-17), B (18-20), U23 (21-23) na čtyři kategorie A (15-16), B (17-18), C (19-20), U23 (21-23)

Tento návrh prošel a nemyslím, že to je šťastné. Již v aktuální podobě byla v nejmladší kategorii většinou velmi slabá a nevyrovnaná konkurence. Nyní se to ještě prohloubí a jediný efekt to bude mít ve větším počtu medailí.

5. Zrušení kategorie U23 v programu YWC

Naštěstí prošlo zachování kategorie U23 na YWC a tím i možnost účasti pro závodníky a závodnice, kteří ještě plně nepřešli do hlavních repre týmů a mají tak šanci se poměřit v mezinárodní konkurenci.

6. Změna kritérií pro výpočet bodů a pořadí týmů pro YWC. Stávající stav byl, že se počítaly čtyři nejlepší výsledky v každém závodě (VK, Sky) ze všech členů daného týmu (v této čtveřici musí být zastoupena obě pohlaví). Nový návrh byl počítat do bodového součtu čtyři nejlepší výsledky v každém závodě (VK, Sky) ale ne ze všech členů týmu, ale vždy z každé věkové kategorie.

Zde bohužel prošel návrh na změnu a počítat se budou body ze všech věkových kategorií. V kontextu s výše uvedeným snížením konkurence v jednotlivých kategoriích to zapříčiní devalvaci hodnoty bodů a v pořadí výše to posune ty týmy, které vyšlou do všech věkových kategorií alespoň čtyři zástupce, byť s minimální výkonností.

Členové ISF byli seznámeni s termíny a místy konání mistrovství a dalších soutěží skyrunningu v roce 2022.

Jak vidíte, většina výše uvedených informací se týká mistrovství světa v skyrunningu pro rok 2022 nebo i další šampionáty v dalších letech. Od roku 2019 jsou závody skyrunning mistrovství uzavřené pouze pro oficiálně nominované národní týmy zemí, které jsou členy ISF. Většinou jsou vedle těchto závodů mistrovství pořádány OPEN závody pro veřejnost, které jsou klasifikovány zvlášť a jejich účastníci nemohou zasáhnout do pořadí mistrovství.

Aktuální situace v CZSA je taková, že je určitá šance, že se ukončení činnosti a likvidace odloží do termínu 31.3.2022. Do tohoto termínu je pak třeba najít nové vedení, pokud má činnost CZSA pokračovat, zůstat členem ISF a mít možnost vysílat národní týmy na mistrovství světa nebo Evropy.

Jako jeden z hlavních bodů programu GA ISF bylo projednání a schvalování strategického plánu pro budoucnost. Podrobnosti a více o tomto bodu se zde na webu objeví v okamžiku, kdy bude tento plán dále rozpracován a jeho obsah bude možné publikovat.