World Skyrunning Champs 2021 / Youth World Skyrunning Champs 2021

World Skyrunning Champs 2021 – Španělsko, Barruera (Buff Epic Trail)

SKY Classic 11.7.2021

Buff Epic Trail, 42km/2900m

Nominační kvóta 7 závodníků a závodnic

MUŽI:

Nominační závody:

 • SALOMON Ješted SkyRace® 24.4.2021
 • Czech Energy Team Perun Skymarathon 8.5.2021

 • vítěz SALOMON Ješted SkyRace®

 • vítěz Czech Energy Team Perun Skymarathon

v případě, že oba závody budou mít stejného vítěze a jako vítěz obou bude nominován pouze jeden závodník, bude druhým nominovaným ten závodník, který bude mít vyšší koeficient počítaný jako čas vítěze/čas závodníka z kteréhokoli z těchto dvou závodů.

vítěz Perun Czech Energy Team Perun Skymarathon má možnost zvolit distanci na MS – Sky nebo Ultra Sky. Pokud si zvolí účast v Ultra Sky, má právo na nominaci další v pořadí MČR SkyMarathon)

V případě, že odmítnou někteří z nominovaných dle výše uvedeného pravidla (vítězové nebo další závodník s nejvyšším koeficientem čas vítěze/čas závodníka), rozhodne o nominaci CZSA.

ŽENY:

Nominační závody:

 • SALOMON Ješted SkyRace® 24.4.2021
 • Czech Energy Team Perun Skymarathon 8.5.2021

 • vítězka SALOMON Ješted SkyRace®

 • vítězka Czech Energy Team Perun SkyMarathon

vítězka Perun Czech Energy Team Perun Skymarathon má možnost zvolit distanci na MS – Sky nebo Ultra Sky. Pokud si zvolí účast v Ultra Sky, má právo na nominaci další v pořadí MČR SkyMarathon za předpokladu, že její odstup za vítězkou nebude větší než 4% času vítězky. (V případě většího odstupu bude o toto nominační místo navýšena kvóta divokých karet)

V případě, že vítězka SALOMON Ješted SkyRace® nebo vítězka Czech Energy Team Perun Skymarathon nominaci odmítne, rozhodne o nominaci CZSA.

 • Pro nominaci z výše uvedených závodů je nutný předpoklad, že závodnice dokončí časově maximálně 25% za absolutním vítězem MČR 2020.

Nesplní li vítězky předpoklad viz výše, nebo odmítnou li nominaci nebo pokud ani jedna z nominovaných žen podle výše uvedených bodů nepřijme nominaci, bude nominace provedena CZSA dle výsledků z roku 2019, 2020, 2021 s preferencí výsledků v zahraničních závodech.

Tři (případně čtyři) závodníci a závodnice (celkem) budou nominováni vedením CZSA na divoké karty dle jejich jiných docílených výsledků (i v zahraničních závodech).

Ultra Sky 10.7.2021

Buff Epic Trail, 68km/5000m

Nominační kvóta 7 závodníků a závodnic

MUŽI:

Nominační závody:

 • Czech Energy Team Perun Skymarathon 8.5.2021
 • Ultra Sky LHUT 5.6.2021
 • vítěz Czech Energy Perun Skymarathon má možnost zvolit si distanci, ve které by chtěl startovat na MS – Sky Classic nebo Ultra Sky. Pokud si zvolí účast v Sky Classic, má právo na nominaci další v pořadí Czech Energy Team Perun Skymaraton)

 • vítěz závodu Ultra Sky LHUT (V případě, že oba závody Perun i LHUT budou mít stejného vítěze a jako vítěz obou bude nominován pouze jeden závodník, bude druhým nominovaným ten závodník, který bude mít vyšší koeficient počítaný jako čas vítěze/čas závodníka z kteréhokoli z těchto dvou závodů.)

ŽENY:

Nominační závody:

 • Ultra Sky LHUT 5.6.2021
 • Czech Energy Team Perun Skymarathon 8.5.2021

 • vítězka Czech Energy Team Perun Skymarathon má možnost zvolit si distanci, ve které by chtěla startovat na MS – Sky Classic nebo Ultra Sky. Pokud si zvolí účast v Sky Classic, má právo na nominaci další v pořadí Czech Energy Team Perun Skymaraton za předpokladu, že její odstup za vítězkou nebude větší než 4% času vítězky. (V případě většího odstupu bude o toto nominační místo navýšena kvóta divokých karet)

 • vítězka Ultra Sky LHUT

 • Pro nominaci z výše uvedených závodů je nutný předpoklad, že závodnice dokončí časově maximálně 25% za absolutním vítězem MČR 2020.

Nesplní li vítězky předpoklad viz výše, nebo odmítnou li nominaci nebo pokud ani jedna z nominovaných žen podle výše uvedených bodů nepřijme nominaci, bude nominace provedena CZSA dle výsledků z roku 2019, 2020, 2021 s preferencí výsledků v zahraničních závodech.

Tři (případně čtyři) závodníci a závodnice (celkem) budou nominováni vedením CZSA na divoké karty dle jejich jiných docílených výsledků (i v zahraničních závodech).

Vertical Kilometer® 9.7.2021

Buff Epic Trail 2,8km/1100m

Nominační kvóta 4 závodníci/závodnice (v nominaci minimálně alespoň vždy 1 muž a 1 žena)

Nominaci pro tento závod provede CZSA dle vlastního zvážení výkonnosti a případných šancí na dobrý výsledek konkrétních závodníků a závodnic s tím, že se bude preferovat start v kombinaci Sky Classic + VK. Tato kombinace je také na MS vyhodnocována jako zvláštní disciplina.

V případě, že kdokoli z oslovených závodníků a závodnic, kteří splní nominační kritéria uvedená výše, odmítne tuto nominaci, doplní CZSA tým podle svého uvážení běžci a bežkyněmi s přihlédnutím k jejich výkonnosti a šancím na dobrý výsledek.

Maximální počet startujících členů národního týmu pro World Skyrunning Champs 2021 je 18 (ideálně 7+7+4 bez omezení, v jakém poměru budou zastoupeny ženy a muži). Do bodování národních týmů se však započítávají výsledky čtyřech nejlepších závodníků a závodnic v každé disciplině. V hodnocené množině musí však být vždy zastoupena obě pohlaví (tedy například 1+3, 2+2, 3+1). V případě nenaplnění tohoto počtu 18 startujících závodníků/závodnic podle výše uvedených nominačních kritérií, může CZSA nominovat běžce/běžkyně podle vlastního uvážení na základě aktuální výkonnosti do jakékoli disciplíny až do maximálního celkového počtu 18 závodníků/závodnic.

Jestliže se výše v nominačních kritériích zmiňuje výraz VÍTĚZ nebo VÍTĚZKA, myslí se tím nejlepší běžec nebo běžkyně v daném závodě s českým občanstvím, kteří mohou být součástí reprezentačního týmu.

Nutnou podmínkou pro zařazení závodníka/závodnice do reprezentačního týmu je členství v CZSA.

Ubytování pro závodníky/závodnice od 7.7. do 12.7.2021 v místě závodu hradí CZSA. Dopravu si zajišťují závodníci/závodnice na své náklady.

V případě, že by došlo ke zrušení některého z nominačních závodů, nebo jeho posunu do termínu po uzávěrce nominace na MS, bude na tuto skutečnost CZSA reagovat a provede operativně změnu do nominačních kritérií tak, aby minimálně dvě ženy a dva muži měli šanci se nominovat přímo svým výsledkem na závodě v Česku pro discipliny Sky Classic a Ultra Sky.

Youth World Skyrunning Champs 2021 – 30.7. – 1.8.2021, Grans Sasso, Itálie

věkové kategorie: (stávající)

 • Youth A – 16-17 let

 • Youth B – 18-20 let

 • U23 – 21-23 let

věkové kategorie: (návrh na změnu)

 • Youth A – 15-16 let

 • Youth B – 17-18 let

 • Youth C – 19 – 20 let

 • U23 – 21-23 let

Jaká varianta bude platit se mělo rozhodnout do března 2020. COVID-19 však změnil nejen termínovky, ale i další plány. Rozhodnutí tedy zatím nepadlo a pokud dojde ke změně oproti stávajícímu rozdělení kategorií, bude na to reagovat i nominace na MS.

Bude zájem nominovat kluky i dívky do všech věkových kategorií, ale pouze za předpokladu, že budou mít alespoň přiměřenou výkonnost a účastní se pravidelně závodů v Česku nebo zahraničí. Maximální počet členů týmu (běžců a běžkyň) je 18 bez omezení poměru pohlaví i věkových kategorií. Pokud bude zvolena jiná než stávající varianta rozdělení kategorií, může se i toto omezení pravděpodobně změnit.

Pořadatel bude asi jako v předchozích ročnících hradit ubytování a stravu maximálně 6-8 členům výpravy. Pro další členy výpravy (závodníky/závodnice) hradí tyto náklady CZSA. Dopravu pořadatel nijak nehradí, tedy jako minimální spoluúčast na akci bude úhrada letenky a cestovních nákladů ze strany závodníka/závodnice.

Předběžná nominace dle výkonů na MS 2019 resp. výkonů v roce 2020:

 • Gabriela Weigertová
 • Barbora Macurová
 • David Novák
 • Tomáš Fárník

Výše uvedení mají povinnost se zúčastnit alespoň jednoho skyrunning závodu v Česku nebo zahraničí před termínem pro ohlášení konečné nominace nebo do termínu stanoveného CZSA v začátku roku 2020 pro ověření aktuální výkonnosti.

 • Další nominaci provede CZSA na základě výsledků skyrunning závodů v Česku 2021 (SALOMON Winter SkyRace®, SALOMON Ješted SkyRace®, Czech Energy Team Perun Skymarathon, LHUT) nebo dalších závodů v zahraničí, konaných před termínem MS resp. před termínem stanoveným pro oficiální ohlášení složení týmů.

Všichni nominovaní do obou týmů a tedy reprezentanti České republiky musí být nebo se musí stát členy CZSA a souhlasit s podmínkami reprezentace.

Start v obou mistrovstvích bude povolen pouze v jednotných reprezentačních dresech, které zajistí CZSA.

MS Spain

SKY CLASSIC

42km/2900m

Nejvyšší bod 2550m

Nejnižší bod 1096m

Start 8:00

Ultra Sky

68km/5000m

Nejvyšší bod 2751m

Nejnižší bod 1096m

Start 6:00

VERTICAL KILOMETER®

2,8km/+1000m

Start 10:00

YOUTH MS Italy

VERTICAL KILOMETER®

3,5km/+1000m

SKY CLASSIC

21,6km/2226m (kategorie Youth A má trať cca 17km)