GranSassoKrajinaGran Sasso d’Italia (L’Aquila – Italia) 29-31 července 2016

Přinášíme vám další a podrobnější informace k prvnímu oficiálnímu mistrovství světa mladých v skyrunningu.

Loni se na stejném místě a na stejných tratích konal nultý zkušební ročník, kde výborně zabojovali i naši závodníci, když na medailové pozice dosáhli Tomáš Lichý, David Novák a Lucie Luštincová.

AKTUALIZACE NOMINACE A PODMÍNEK PO Kraličák SkyRace®

Po úspěchu této akce byl stejný pořadatel pověřen uspořádáním prvního oficiálního mistrovství mladých v skyrunningu.


GransassoLogo1


Soutěžit se bude ve dvou disciplinách a třech věkových kategoriích. V Česku pořádáme závody pro mladé běžce a běžkyně včetně mistrovství ČR ve dvou věkových kategoriích podle původních doporučení ISF a také logicky vztažené k předpokládanému množství těchto mladých běžců a běžkyň v závodech. Při rozdělení těchto mladých kategorií v Česku do tří by někdy mohlo hrozit reálné riziko, že by v některé bylo běžců nebo běžkyň sotva na bednu. Tedy u nás jsou kategorie Junior 16-19 let a U23 20-23 let. Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk, který závodník dosáhne kdykoli v průběhu daného roku do 31.12.


GransassoTrat2


Jak tomu bude v Itálii ?

Zde jsou pro kluky i holky vypsány kategorie tři:

 • Youth A 16-17 let

 • Youth B 18-20 let

 • U23 21-23 let

Podobně jako u nás je pro zařazení do kategorie podstatný věk, který závodník nebo závodnice dosáhnou kdykoli v daném roce. Pouze pro nejnižší věkovou kategorii a věk 16 let je nutné, aby závodník nebo závodnice tento věk 16 let dosáhli nejpozději v den závodu.

29.7.2016: Vertical Kilometer©, 3.5 km/+1000m

31.7.2016: Skyrace© 21.6 km/2226m, nejvyšší bod tratě 2533 m. Kategorie Youth A poběží zkrácenou trasu 17km/1600m.


GransassoProfil


Na MS budou hodnoceny výsledky v jednotlivých věkových kategoriích za každou disciplinu zvlášť a dále za kombinaci, kdy se sečtou časy dosažené závodníkem na VK a SkyRace®.

Pořadí národních týmů pak vznikne jako výsledek podle počtu a kvality získaných medailí.

V případě rovnosti bodů za medaile bude rozhodovat nejlepší výsledek v pořadí Youth dívky, Youth kluci, U23 dívky, U23 kluci.


GranSasso2015


Czech Skyrunning Junior Team

Již 20.11.2015 byla v článku na našem webu zveřejněna širší nominace mladých závodníků na toto mistrovství. U některých jmen bylo na základě výsledků z loňského ročníku nebo jiných skyrunning závodů označení X, které značí to, že s tímto závodníkem bylo předběžně počítáno pro účast na této akci a záleželo na jeho zájmu, zdraví a případně potvrzení jarní formy.

ZDE JE PAK KONEČNÁ NOMINACE NA MS V ITÁLII


KAT S Jméno VK SKY
U23 M Lichý Tomáš W W
Youth B M Novák David W W
U23 M Křivohlávek Tomáš W W
Youth A M Nezval Ondřej W W
Youth B M Štverák Tomáš W W
Youth A M Kozlovský Vladimír W W
Youth B M Křeček Jiří W W
Youth B M Czeczotka Marek W W
U23 M Chloupek Adam W W
U23 F Kožnarová Barbora W W
KAT S Jméno VK SKY
WordPress Table


Do Itálie jsou nominováni závodníci a závodnice s označením W u jednotlivých disciplin.

Jak velká výprava pojede na toto mistrovství záleželo na několika okolnostech.

 • První a asi nejpodstatnější je fakt, že byl zájem vyslat na toto mistrovství závodníky a závodnice, kteří potvrdí svůj zájem o skyrunning i účastí na jarních závodech předcházejících MS. V Česku se do té doby odehrály čtyři závody, které jsou zařazeny do ATEX Skyrunner® Czech Series Junior. Jsou jimi SkyRace® na Ještědu, na Perunu, v rámci L4L a na Kraličáku. Ti, kdo budou mít zájem se do týmu dostat, tedy měli dost možností přesvědčit o své formě a svých kvalitách.

 • Druhá věc, která ovlivnila účast a velikost týmu jsou finanční možnosti. O tom, jak se bude na financích podílet asociace a co si budou hradit závodníci sami napíši dále. Záleželo tedy i na tom, jestli závodníci tyto podmínky byli schopni a ochotni akceptovat.

 • Třetí a ne nepodstatná skutečnost ovlivňující velikost týmu je možnost dopravy. Jsou zde dvě možnosti. Doprava auty, kdy vzdálenost je cca 1350km z Prahy nebo letecky s jedním přestupem na nejbližší letiště do Pescary vzdálené ještě asi 100km od místa závodu. Zpáteční letenku lze v současné chvíli pořídit zhruba kolem 5500,-Kč, náklady na auto závisí na velikosti, obsazenosti, spotřebě a využití dálnic. Loni se tým vešel do mikrobusu kouče výpravy Petra Nováka. Pokud ale budeme předpokládat, že by letos mohla na MS vyjet i početnější výprava, bylo by nutné, aby s tímto faktem, že bude nutné zajistit další auto/auta nebo využít leteckou dopravu případní účastníci počítali a kalkulovali i s těmito náklady.


 

IMG_0359


 

Co bude zajišťovat asociace

 1. Všichni závodníci oficiálně nominovaní na MS budou zproštěni platby startovného.

 2. Dva nejúspěšnější závodníci/závodnice z minulého nultého ročníku mistrovství, kteří jsou nominováni i na základě výkonů na prvních třech závodech Serie budou mít hrazeno ubytování a stravu od čtvrtka (večeře) do pondělí (snídaně). Bude se jednat o ty dva nejúspěšnější, kteří se skutečně MS zúčastní v obou disciplinách. Z nominace to jsou Tomáš Lichý a David Novák.

 3. Původní záměr byl, že další závodníci/závodnice (mimo uvedených v bodu 2) s nejlepšími výsledky z prvních tří závodů ATEX Skyrunner® Czech Series Junior budou mít rovněž hrazeno ubytování a stravu od čtvrtka (večeře) do pondělí (snídaně) za předpokladu, že se na MS zúčastní obou disciplin. 

  Po prvních třech závodech ATEX Skyrunner® Czech Series Junior a U23 je jasné, že zcela objektivní zhodnocení a výběr těch nejlepších by byl velmi obtížný a nemusel by být zcela spravedlivý. Proto jsme rozhodli, že další čtyři závodníci, kteří budou mít hrazeno ubytování budou určeni až dle skutečných výsledků a přínosu týmu na MS.  Systém hodnocení bude následující: 

  A Medaile – jedno zlato je lepší než dvě stříbra … :) (Při rovnosti medailí se bere medaile ze SkyRace jako hodnotnější)

  B  Umístění v TOP5 (Opět umístění v SkyRace je hodnotnější)

  C Umístění v TOP10 (Umístění v SkyRace je hodnotnější a započítává se do tohoto interního hodnocení za předpokladu, že cílový čas nepřesáhne 1,2 násobek času vítěze.)

  D Průměrná časová ztráta na vítěze své kategorie v obou disciplinách.

 4. Podle výsledků bude pak závodníkům, závodnicím poskytnut příspěvek na dopravu a další náklady, který bude motivačně odstupňován podle přínosu daného závodníka pro tým. (zlatá medaile – 5000,-Kč; stříbrná medaile – 3000,-Kč; bronzová medaile – 1500,-Kč). Počítají se medaile za jednotlivé discipliny VK a Sky.

 5. Po vyúčtování celé akce bude v případě nevyčerpání budgetu daného rozpočtem rozdělen zbytek rovnoměrně mezi všechny závodníky, kteří budou startovat a dokončí obě discipliny a dosáhnou v nich obou času ne horšího než 1,3 násobek času vítěze své kategorie.

 6. Asociace bude pro týmy dospělých i juniorů zajišťovat výrobu dresů a společného oblečení od špičkové české firmy ATEX Sportswear. Závodníci se na tomto oblečení určitým způsobem a menší částkou podílejí podobně jako je tomu u hlavního repre týmu. O detailech byli všichni nominovaní informováni tak, aby se mohli podle toho zařídit, případně zúžit nebo rozšířit rozsah výbavy, o který budou mít zájem. (Výbava již objednána a měla by být dodána do konce června)

Podmínky pro závodníky

Obecné podmínky pro závodníky jsou uvedeny již v článku se širší nominací Czech Skyrunning Team a jsou až na výjimky stejné jak pro hlavní tým, tak i pro tým Youth.

Rezervace ubytování pro MS v Itálii i přihláška týmu již byla pořadateli odeslána.

Je naprosto nezbytné, aby si všichni členové týmu vyřídili zdravotní prohlídku (Medical Certificate). Je možné nechat potvrdit u jakéhokoli praktického lékaře. Důležité je, abyste použili některý ze vzorů formuláře a bylo zde razítko a podpis lékaře.

V případě, že by snad ještě někdo z nominovaných členů týmu neměl vyřešenu přihlášku do CZSA, je nutné to nejpozději do konce června dát do pořádku. Členem Czech Skyrunning Team (Junior a U23) může být pouze člen CZSA.