HEADER_CZSA1Blíží se konec dalšího roku. Děsně to letí, ale za chvíli to již budou tři roky od chvíle, kdy jsem si začal s Lauri van Houten (vicepresident a executive director ISF) psát a diskutovat nad vznikem Czech Skyrunning Association.

Když se ohlídnu zpátky, vidím nejenom spoustu práce, ale především spoustu krásných zážitků, setkání a poznání nových lidí a v naprosté většině moc fajn lidí. Vidím jak narůstá skupina těch, kdo začínají skyrunning brát opravdu vážně a ten se stává jejich hlavním sportem. A to nejen na té řekněme vrcholné úrovni, ale i na úrovni, kdy se běžec či běžkyně prostě jen snaží o co nejlepší výsledek v rámci svých možností, nebo jen berou skyrunning jako velmi dobrou záminku k cestám do hor, organizování si krásných výletů a dovolených.

Mnoho z nich se stalo členy Czech Skyrunning Association a svým příspěvkem moc pomohlo při rozvoji skyrunningu v Česku a je svým způsobem také „spoluodpovědno“ za úspěchy, které skyrunning v Česku od doby založení asociace dosáhl.

Někteří se stali členy a z jakýchkoli důvodů v tuto chvíli již členy nejsou. O to víc si vážím a o to víc díků si zaslouží ti, kdo svým členstvím podporují asociaci trvale nebo v některých případech jsou členy od samého počátku. Jen tak pro zajímavost, těch věrných, kteří se stali platícími členy již v roce 2013 a jsou členy doposud je 12. Aktuálně poslední členské pořadové číslo je 175.

Ale registruji trvalý zájem o členství v asociaci a jen z posledních týdnů již eviduji další nové členy od dalšího období.

Již loni se změnil způsob nebo snad lépe řečeno model platnosti členských příspěvků tak, aby byl co nejjednodušší a stabilní. Protože se blíží konec roku a abych předešel dotazům jak stávajících, tak i nových členů, bude vhodné si informace k členství, přihlášce, platbě příspěvků shrnout.

První, co zde popíši je nový model platnosti členských příspěvků, protože ten se týká nejen nových členů, ale i stávajících. Dále pak zde zrekapituluji věci, které jsou uvedeny i jinde, ale bude dobře je zopakovat a shrnout na jednom místě.

Model platnosti členských příspěvků

V současné době naši členové získávají od našich partnerů celou řadu různých benefitů většinou ve formě slev, které při jejich i jen částečném využití jsou vyšší než aktuální roční příspěvek.

Aby podmínky byly fair a zároveň dostatečně jednoduché, použijeme nadále pro platnost členských příspěvků podobný systém, jako je použit u dálničních známek. Platnost uhrazených ročních členských příspěvků a tedy i zároveň možnost čerpat veškeré výhody plynoucí z členství v asociaci se nadále počítá od 1.prosince aktuálního roku (xxxx) do 31.1. roku xxxx+2. V případě, že člen uhradí příspěvky kdykoli v průběhu roku a má zájem čerpat výhody člena ihned, je jeho příspěvek platný pro období od připsání platby příspěvku na účet asociace do 31.1. následujícího roku.

Pro vysvětlení, uhradí li nový člen po své přihlášce své příspěvky v listopadu 2015 a projeví zájem, aby se mu počítaly pro rok 2016, platí mu tyto příspěvky již od 1.12.2015 a může využívat výhod člena od tohoto data do 31.1.2017.

Stávající člen, který uhradí příspěvky kdykoli od nynějška do 31.1.2016 nemá nijak přerušeno členství ani nemá přerušenu možnost využívat výhod člena. Pokud neuhradí své příspěvky do 31.1.2016, jeho členství se přeruší, bude vyřazen ze seznamu členů asociace, který poskytujeme pro kontrolu našim partnerům a bude do něj zařazen opět až po přijetí jeho platby na náš účet.

Výše členských příspěvků, způsob platby, ID číslo

Příspěvky pro rok 2016 zůstávají stále ve stejné výši a jsou 500,-Kč. Příspěvky přijímáme v důvodu průhlednosti financování asociace přednostně na bankovní účet číslo 2000401866/2010. Jako variabilní symbol se uvádí ID číslo v asociaci, které je tvořeno datem narození ve tvaru RRMMDDXXXX (kde XXXX je členské pořadové číslo v asociaci), případně do zprávy lze rovněž uvést své jméno.

Výše uvedený variabilní symbol je tedy zároveň i ID člena v asociaci (například 8307210124). Toto je důležité i pro uplatňování případných slev pro členy asociace.

Tabulku členů s jejich ID aktualizujeme u našich partnerů po přijetí příspěvků na účet a cca v týdenních periodách.

Příspěvky členů reprezentace

Pro závodníky, kteří jsou vybráni do širší nominace reprezentačního týmu pro daný rok (Czech Skyrunning Team – a následně může být i dále doplňováno a aktualizováno), je platba členských příspěvků dobrovolná.

Je třeba zdůraznit, že členem i širší nominace reprezentace se může stát pouze člen CZSA. Je to dáno stanovami asociace a jedním z důvodů je i to, že závodník jako člen asociace se zavazuje například k etickému chování fair play a po přistoupení asociace k České chartě proti dopingu je tím vázán i světovým antidopingovým kodexem. Dále pak existují konkrétní vzájemná práva a povinnosti mezi CZSA a reprezentací, se kterými člen týmu musí souhlasit.

Co získá člen asociace oproti ostatním

  • Členem i širšího výběru reprezentace bude moci být pouze člen asociace (stále platí již od roku 2013, že jsou nominovaní členové i širší reprezentace zproštěni členského příspěvku, je pro ně dobrovolný).

  • Pouze členové CZSA mohou dle stanov ovlivňovat chod a směřování asociace. V průběhu času svými připomínkami, náměty, nápady s kterými budou kontaktovat členy výkonného výboru asociace nebo v rámci valné hromady.

  • Pouze členové CZSA mohou být voleni do orgánů CZSA

  • Při organizaci výjezdů na závody s využitím výhod asociace budou preferováni členové asociace.

  • V případě konkrétních dotazů k závodům, tréninku, výbavě a podobně budou mít přednost členové asociace. Tím nechceme říct, že když se nás na něco zeptá nečlen, že dotaz budeme ignorovat. Nakonec mnozí z vás se již v minulosti přesvědčili o opaku. Ale protože i naše časové kapacity jsou omezené, členové prostě mohou mít přednost.

  • Členové asociace mohou navrhovat zařazení závodů do Rankingu CZSA.

  • Pouze členové CZSA mohou využívat benefity, které jsou nabízeny našimi partnery, nebo které připravíme ve spolupráci například s pořadateli konkrétních závodů.

Já věřím, že většina ze stávajících členů projeví naší asociaci a především skyrunningu přízeň i v dalším roce a zaplacením příspěvků na rok 2016 podpoří naše úsilí a úspěchy, které se v roce 2015 docílily. Máme zájem na tom, aby se skyrunning stal sportem, který nebude jen kuriozitou pro pár „šílenců“ v horách, ale aby se stal sportem pro všechny, kdo jednoduše běhání a pohyb v horách milují.

Věřím tedy také, že se počet členů v dalším období opět rozšíří a se s většinou z vás budu moci setkat buď v horách osobně, nebo alespoň zprostředkovaně v rámci výsledkových listin.

Přihlášení nových členů asociace

Nejjednodušší cesta, jak se stát členem, je vyplnit on-line přihlášku ve formuláři v levém sloupci na našem webu nebo na tomto odkaze PŘIHLÁŠKA ČLENA. Po přijetí přihlášky vám zašleme další informace včetně vašeho ID v asociaci.