Podobně jako v minulých letech, přicházíme s větším předstihem se širší nominací Czech Skyrunning Team pro rok 2016.

Jeho aktuální podoba vychází především z výsledků loňského roku a někdy i z informací od konkrétních závodníků o jejich zájmu či nezájmu o další reprezentaci. Je zde promítnut i aspekt zdravotního stavu některých běžců v roce 2015.

Stejně jako v roce 2015 není první zveřejněný seznam závodníků a závodnic nominovaných do Czech Skyrunning Team 2016 jeho konečnou podobou. Na základě výsledků v průběhu roku 2016 do nominace mohou přibýt nová jména nebo naopak některá mohou ze zdravotních či jiných důvodů být vyřazena.

Aby závodník/závodnice (z níže uvedené tabulky) mohli být zařazeni do reprezentace Czech Skyrunning Team 2016, musí nejpozději do konce roku 2015 zaslat na e-mail sam(at)skyrunning.cz svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami. Ti, kdo tento souhlas nezašlou, budou z nominace vyřazeni.


Podmínky pro členy reprezentace – Czech Skyrunning Team

Reprezentace

 1. Každý člen Czech Skyrunning Team musí být členem CZSA, členské příspěvky jsou pro repre dobrovolné.

 2. Členové Czech Skyrunning Team se musí minimálně na závody SWS přihlašovat s uvedením týmu „Czech Skyrunning Team“. Za porušení tohoto pravidla ztratí závodník právo na všechny benefity poskytované CZSA v daném roce a to i již vyplacené.

 3. Na ostatních závodech je vítáno uvedení týmu „Czech Skyrunning Team/osobní sponzor“ např. Czech Skyrunning Team/Dynafit. Ostatními závody jsou myšleny zahraniční závody v horách a všechny závody Skyrunner® Czech Series.

 4. Členové Czech Skyrunning Team budou vybaveni společným oblečením pro běžné vystupování nebo i závod. Není povinnost běžet závod ve výbavě pro tým, ale každý člen je povinný zajistit a dodat asociaci fotografie v týmovém oblečení s viditelným logem generálního partnera resp. hlavního sportovního partnera a Czech Skyrunning Team z každého absolvovaného závodu SWS (v kvalitním rozlišení a s volnými právy k dalšímu použití). Za první porušení tohoto pravidla přijde závodník o veškeré benefity z daného závodu, při opakovaném porušení pak o všechny benefity poskytované CZSA v daném roce a to i již vyplacené (finanční benefity bude muset vrátit platbou na účet asociace). Aktuálně v konci roku 2015 se stále jedná o tom, kdo se stane hlavním sportovním partnerem asociace a reprezentace a kdo tedy i dodá pro reprezentaci výbavu. V případě, že se s dodavatelem dresů dohodne, že kromě našich partnerů na dresu bude moci být umístěno i logo osobního partnera/sponzora závodníka, bude podmínka využití reprezentačních dresů i pro závod upravena přinejmenším pro Mistrovství světa. (Bude upřesněno co nejdříve to bude možné.)

 5. Na závody SWS se přihlašují a registrují závodníci individuálně sami za sebe v rámci standardních registrací závodů a jejich termínů. Pouze v případě možnosti hromadné nebo přednostní přihlášky na některé závody, může takovou přihlášku provést CZSA a závodníci o takové možnosti budou informováni.

 6. Po zveřejnění termínovky SWS členové repre nejpozději do 30 dnů zašlou e-mailem svou představu o plánovaných závodech v dané sezoně a ohlídají si termín pro standardní registraci. CZSA se bude přednostně snažit získat startovní čísla pro závodníky, kteří se do závodu nedostanou přes standardní registraci a dále v závislosti na jejich výkonnosti (výsledcích).

 7. Czech Skyrunning Team je v celé své šíři oficiální reprezentací Česka v skyrunningu pro daný rok. Tedy i ti, kdo nebudou nominováni do užšího výběru pro MS, jsou reprezentanty pro další skyrunning akce dlouhodobého charakteru, jakou je například SWS. Předpokládá se tedy jejich účast na závodech SWS, kde mohou bodovat pro své vlastní umístění v hodnocení SWS i pro celkové hodnocení týmu. Neúčast alespoň na některých závodech SWS je s výjimkou zdravotních omezení brána jako nezájem o reprezentaci a bude k tomu přihlédnuto v další podpoře a nominaci konkrétního závodníka.

 8. Od členů repre bude vítána následující pomoc a podpora asociace:

 • V případě, že se povede již v roce 2016 zorganizovat tréninkový výjezd/y do hor (Alpy), pomoc několika členů repre a jejich účast na takovém výjezdu by jej zatraktivnila a zvedla jeho kvalitu.

 • Napsat a dát k publikaci na webu skyrunning.cz povídání/reportáž z absolvovaného/absolvovaných závodů především v zahraničí nebo ze závodů Skyrunner® Czech Series. Kvantitu a rozsah domluvíme individuálně.

 • Účast na jakýchkoli dalších akcích, které mohou napomoci propagaci skyrunningu v Česku.

 • Dalším návrhům na pomoc se meze nekladou a vše je na domluvě mezi konkrétním závodníkem a asociací.

CZSA

 1. CZSA zajistí pro členy Czech Skyrunning Team společné vybavení s logy Czech Skyrunning Team, generálního partnera asociace a reprezentace a hlavního sportovního partnera asociace a reprezentace. Rozsah této výbavy bude upřesněn a pravděpodobně bude o něco rozsáhlejší pro užší výběr repre pro MS nebo bude možnost získat rozsáhlejší výbavu za jistou finanční spoluúčast. (Bude upřesněno podle dalších jednání.) Výsledkem jednání bude i rozhodnutí, zda na oblečení bude prostor pro logo osobního partnera/sponzora závodníka včetně jeho maximální velikosti.

 2. CZSA provádí hromadnou přihlášku týmu na MS ve Španělsku s minimálním požadavkem na počet startovních pozic VK (3+1), Sky (4+2), Ultra (4+2). Budeme se snažit v mezích možností toto číslo navýšit.

 3. Hromadnou nebo přednostní přihlášku na závody SWS bude provádět CZSA jen v případě, že to bude pořadatelem nebo ISF umožněno. Dodatečné přihlášky na závody SWS po termínu nebo při naplněné kapacitě závodu bude CZSA pomáhat vyřizovat přes ISF nebo pořadatele mimořádně, s ohledem na závodníkovy výsledky, jeho závodní historii a jeho šance na bodované umístění. Při tomto dodatečném vyřizování přihlášky bude CZSA přihlížet i k tomu, zda se závodník pokusil standardně do závodu přihlásit přes běžnou registraci.

 4. Startovné pro výše uvedený minimální počet startovních pozic na MS hradí asociace. Podle aktuální finanční situace může hradit i další pozice. Každopádně pro bodující závodníky ze skupiny nad rámec výše uvedeného minimálního počtu startovních pozic bude startovné hrazeno asociací.

 5. Asociace zajišťuje hromadné ubytování týmu pro MS a toto musí být využito každým členem týmu na MS nominovaným. Po zveřejnění nominace na MS dají nominovaní členové repre týmu pro MS do týdne vědět, jestli potřebují nějaké místo v ubytování pro svůj doprovod. Účast a rozsah doprovodu budou řešeny v závislosti na množství požadavků. Rezerva v kapacitě ubytování existuje. Závodníci, kteří by z jakýchkoli důvodů odmítli využít ubytování rezervované asociací nemají nárok na žádnou úhradu takového ubytování a na příspěvek na dopravu, ani v případě výsledku na bodovaných místech.

 6. Pro všechny závodníky a závodnice, kteří získají jakýkoli počet bodů do hodnocení MS je ubytování zajištěné asociací zcela zdarma.

 7. Závodníci z užšího výběru pro výše uvedené minimální množství startovních pozic 4+6+6, kteří nezískají body, uhradí jen 50% z ceny ubytování hrazeného asociací a rozpočítaného na jedno ubytovací místo.

 8. Ostatní závodníci nad výše uvedené minimální počty startujících, kteří nebudou bodovat, platí ubytování celé. Při naplněné kapacitě ubytování rezervovaného asociací pro MS vychází cena na osobu a pět nocí včetně snídaně na cca 4000,-Kč. Máme pro náš tým a doprovod rezervovaný celý dům jen pro nás.

 9. Příspěvek na dopravu na MS bude kalkulován následovně: Jako fixní základ nákladů na cestu při průměrném naplnění auta je brána částka 4000,-Kč. Z této částky bude počítána refundace pro bodující členy Czech Skyrunning Team procentem dle umístění.

Muži

Do 5. místa 100%

Do 10. místa 75%

Do 15. místa 50%

Do 30. místa 30%

Do 40. místa 20%

Ženy

Do 5. místa 100%

Do 10. místa 50%

Do 15. místa 30%

 1. Startovné v závodech SWS bude proplaceno v plné výši závodníkům a závodnicím Czech Skyrunning Team, kteří získají jakýkoli počet bodů v daném závodě.

 2. Za výsledek v závodech SWS a MS bude propláceno členům Czech Skyrunning Team tzv. „bodovné“, kdy za každý bod v SWS závodník dostane 50,-Kč, za každý bod v závodech MS pak 100,-Kč


MS S Jméno VK Sky Ultra EXT
X F Straková Anna X W
X M Zemaník Jan W X
X M Kříž Zdeněk W X
M Havlíček Jan X X
M Lichý Tomáš X X
X M Bartas Jan W X
X M Bystřický Tomáš W W
X F Mertová Michaela W X
M Paloncý Pavel X X
X M Míl Petr W
M Brýdl Pavel X X
F Krchová Zuzana X X
X F Urbancová Zuzana W X
X M Otevřel Vít X X W X
X M Maceček Tomáš W W
X F Matrasová Kateřina W
F Zrzavecká Lada X X
X M Fejfar Ondřej W X
X M Žákovský Petr W
X F Krejčiříková Denisa W W
MS S Jméno VK Sky Ultra EXT
WordPress Table


V tabulce jsou písmenem W označeni běžci/běžkyně na disciplinách, kde je s nimi předběžně počítáno do užší nominace pro MS ve Španělsku na základě jejich výsledků a výkonů z roku 2015. Písmenem X jsou pak označeny variantní discipliny nebo discipliny, pro které se s nimi počítá v závodech SWS. Tato tabulka bude definitivně upravena do poloviny června po prvních třech závodech Bohemia Industry Skyrunner® Czech Series resp. dalších zahraničních závodech.


JUNIOŘI

Podmínky pro juniorský tým nominovaný na MS budou upřesněny později na základě informací od pořadatele MS o startovném, možnosti zajištění ubytování a jeho ceně, jako i o možnostech dopravy týmu na místo. Tyto podmínky budou doplněny do tohoto textu.


KAT S Jméno VK SKY
U23 M Lichý Tomáš W W
Youth B M Novák David W W
U23 M Křivohlávek Tomáš W W
Youth A M Nezval Ondřej W W
Youth B M Štverák Tomáš W W
Youth A M Kozlovský Vladimír W W
Youth B M Křeček Jiří W W
Youth B M Czeczotka Marek W W
U23 M Chloupek Adam W W
U23 F Kožnarová Barbora W W
KAT S Jméno VK SKY
WordPress Table


V tabulce jsou písmenem X označeni běžci/běžkyně na disciplinách, kde je s nimi předběžně počítáno do užší nominace pro MS v Itálii na základě jejich výsledků a výkonů z roku 2015. Tato tabulka bude definitivně upravena do poloviny června po prvních třech závodech ATEX Skyrunner® Czech Series – Junior resp. dalších zahraničních závodech.

Cílem nominace je dosáhnout nejen co nejlepších individuálních výsledků na tomto MS, ale i co nejlepšího výsledku týmu. Bude tedy snaha obsadit na obou závodech (VK i Sky) a ve všech věkových kategoriích Youth A (16-17), Youth B (18-20) a U23 (21-23) počet závodníků/závodnic tak, aby bylo reálné bodování pro tým ve všech disciplinách i kategoriích.


Stálý link na tuto stránku, která může být a bude v případě potřeby aktualizována, naleznete na webu v levém sloupci pod logem Czech Skyrunning Team.

Jakékoli dotazy, návrhy prosím na níže uvedený e-mail.

Sam Straka – sam(at)skyrunning.cz