LogoCZSA6bS blížícím koncem roku jsme zaznamenal dotazy, jak to je v tomto období s přihláškami do CZSA, s příspěvky a podobně. Abych to nemusel vyjasňovat individuálně, řekneme si to stručně v tomto článku.

Já ty dotazy samozřejmě zcela chápu. Nikdo z nás nemá na rozhazování a mnozi si jistě řeknou. „Já bych se do té Czech Skyrunning Association docela rád přihlásil.“ Buď jen proto, že je mu ta aktivita sympatická, že třeba chce alespoň nějak ty lidi, kteří se snaží tento sport v Česku někam dostat, trochu podpořit, možná ocenit, že mu byla ukázána nějaká nová cesta, nové příležitosti, nové výzvy a že snad získává i další motivace, pokud mu začaly ty stávající docházet. Možná jeho motiv bude kromě předchozího i nabídka současných a slibovaných dalších benefitů pro členy asociace, které mohou jedinci přinést výhody, které nečlen nemá, případně mu ušetřit i nějaké finance.

Takže se lidé ptají, jak to vlastně je s příspěvky, když by se přihlásil již teď. Jestli by platil plné příspěvky za rok 2013 a pak musel platit ještě za rok 2014.

Odpověď je tedy následující. Pokud se kdokoli nově přihlásí do CZSA během listopadu a prosince 2013, může samozřejmě, pokud bude chtít zaplatit i příspěvky za rok 2013 a my to oceníme jako hezké gesto. Ale může jednoduše do přihlášky uvést, že chce být oficiálním členem až od 1.1.2014 a příspěvky, které zaplatí mu budou započítány již na příští rok 2014.

A co to komu přinese dávat přihlášku již nyní. Nabízíme i těm nově přihlášeným, jejichž platby budou započítávány až pro rok 2014, možnost čerpat všechny benefity člena již od podání přihlášky a uhrazení příspěvků i v průběhu konce tohoto roku.

Možná vás může zajímat, co chystáme. Je toho víc a co se podaří závisí částečně na nás, množství našeho času a energie, na tom, jestli a jak se případně do práce kolem asociace zapojí i další členové. Samozřejmě podstatné pro všechny naše snahy jsou i finance nebo materiální podpora ze strany našich partnerů nebo sponzorů. Zde vítáme jakoukoli pomoc s novými užitečnými kontakty.

Ještě v letošním roce se odehraje několik jednání s potenciálními partnery, kterými jsou například firma z oblasti sportovní výživy a sportovních doplňků a výrobce sportovního vybavení. Já pevně věřím, že tato jednání dopadnou dobře a přinesou pro asociaci a její členy ve formě benefitů, pro reprezentaci a samozřejmě i pro tyto firmy jen prospěch. O výsledku těchto jednání a přínosech pro nás všechny se dočtete na našich stránkách.

Jako takovou ukázku toho, co také nabídneme našim členům, uvedu možnost, spojenou s World Skyrunning Championships v Chamonix v konci června 2014.

ChataChamonixAbychom měli zajištěno slušné ubytování pro celou reprezentaci, pro celý tým, který zde bude závodit na třech distancích, rezervoval jsem již nyní s velkým předstihem na okraji Chamonix ve svahu proti Mt. Blanc celou horskou chatu s kuchyní, koupelnami, příslušenstvím. Kapacita chaty je větší, než bude pravděpodobně počet členů reprezentace. Pokud kapacita chaty nebude vyčerpána reprezentací, nabídneme zbylá místa přednostně členům CZSA, kteří by rádi viděli tuto světovou událost na vlastní oči, byli toho přímými účastníky.

VyhledChataChamonix

Odkazy na články a dokumenty spojené s členstvím v CZSA:

Co nabízíme navíc – http://skyrunning.cz/pro-cleny/

Benefity pro členy – http://skyrunning.cz/benefity-pro-cleny-czsa/

Staňte se členy CZSA – http://skyrunning.cz/2013/04/10/stante-se-cleny-czech-skyrunning-association/

Přihláška člena CZSA a další dokumenty (pod volbou CZSA) – http://skyrunning.cz/downloads

A samozřejmě ještě jedna podstatná informace. I pro rok 2014 zůstává stejná výška členských příspěvků 500,-Kč. 

Příspěvky přijímáme v důvodu průhlednosti financování asociace přednostně na bankovní účet číslo 2000401866/2010. Jako variabilní symbol uveďte své datum narození ve tvaru RRMMDDXXXX (kde XXXX bude číslo, které vám zašleme e-mailem jako odpověď na vaši přihlášku např. 0087), případně do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.