Kilian Jornet_La frontera invisible_EnglishProfilSmrt přítele Stéphane Brosse během první části jeho velmi ambiciózního osobního projektu, který pojmenoval „Summits of my Life“, je výchozím bodem nové knihy Kiliana Jorneta.

Kniha, která ještě nevyšla, není ještě dokonce ani celá dopsaná, ale je ve fázi projektu před dokončením, má název LA FRONTERA INVISIBLE [THE INVISIBLE FRONTIER] a její podtitul by mohl znít:

„Hranice mezi štěstím a bolestí, mezi životem a smrtí, je vždy velmi tenká“.

Kilian Jornet_La frontera invisible_English sheetJejím hlavním mottem je to, co mnozí z nás když už zrovna nevědí, tak možná alespoň tuší.

„Si no soñamos estamos muertos.“

„If we do not dream, we are dead.”

„Jestliže nesníme, jsme mrtví.“

KILIAN JORNET

Vydavatelství Mladá fronta po zakoupení práv na knihu RUN OR DIE, zakoupila již v této fázi práva na český překlad a vydání nové připravované knihy Kiliana Jorneta. Podle informací z vydavatelství se dá očekávat, že by mohla vyjít buď v konci roku 2014, nebo na jaře 2015. Vše bude samozřejmě záležet i na okamžiku, kdy oficiálně vyjde její originál.

A samozřejmě vám nezapomenu dát ani poslední informace o chystaném vydání první knihy, tedy RUN OR DIE.

Tato kniha bude překládána buď přímo z katalánštiny nebo ze španělské, Kilianem autorizované verze. Dále jak jsem avizoval již dříve, vydavatelství uvítalo naši nabídku provést před vydáním knihy zdarma kontrolu věcné správnosti překladu a správnosti použití odborného názvosloví, takže snad bude kniha bez případných zbytečných chyb způsobených v některých knihách někdy doslovným překladem speciálních výrazů. Tuto konečnou verzi knihy pro kontrolu bychom měli obdržet v konci února 2014, nejpozději snad do poloviny března. Nedokáži odhadnout, jak dlouho potom bude trvat výroba a distribuce knihy, ale předpokládám, že na letní výlety na závody do hor byste ji již mohli mít k dispozici.

A jen ještě připomenu, že nabídka, která zde na stránkách již zazněla, je samozřejmě stále platná. Všichni členové asociace, kteří budou mít k datu vydání české verze knihy v pořádku uhrazené příspěvky do CZSA za rok 2013 a 2014, obdrží tuto knihu jako bonus zdarma.