Jak jsem vás v článku na našem webu z 13.2.2017 informoval, letos je opět po dvou letech čas na členskou schůzi Czech Skyrunning Association.

Tato schůze byla naplánována na 27.5.2017 do Bystřice u Třince v termínu konání MČR v Ultra SkyMarathon® na závodě NEZMAR Ultra SkyMarathon®.

Nyní vás musím informovat o nucené změně formátu této schůze.

Standardně je pro hlasování při členské schůzi zvolen systém, kdy samostatně hlasují pouze členové výkonného výboru a za ostatní členy pak tzv. delegáti oblastí, které se kryjí s kraji České republiky. V článku na webu, kterým jsem oznámil datum, místo, program a seznámil vás se základem zprávy, jsem rovněž žádal o vyjádření zájmu stát se delegátem za kraj, ve kterém máte nahlášeno bydliště. Následně jsem tuto žádost o projevení zájmu stát se delegátem kraje rozeslal na všechny členy i e-mailem. Zájem stát se delegátem kraje měl být zaslán zpět nejpozději do 31.3.2017. Finálně by delegáti byli schvalováni členy z příslušného kraje.

Protože se do termínu 31.3.2017 neangažoval ani jeden z členů CZSA se zájmem stát se hlasujícím delegátem na této schůzi, není možné tento způsob hlasování použít a nebylo by tedy možné ani členskou schůzi standardním způsobem uspořádat.

Je tedy nutné způsob provedení členské schůze a hlasování o jednotlivých bodech změnit. Všem platným členům CZSA byl rozeslán v sobotu 1.4.2017 e-mailem na adresy uvedené v přihlášce do asociace dokument s kompletní zprávou připravenou pro členskou schůzi, který obsahuje i všechny body, které by měly být dle programu na členské schůzi projednány a hlasováno o nich. Na základě této zprávy tedy bude o základních věcech, které by vyžadovaly hlasování na schůzi, hlasováno prostřednictvím internetu a pokyny k němu obdržel každý z členů CZSA rovněž e-mailem včetně odkazu na internetový formulář, kde své hlasování může provést.

Konečný termín pro hlasování je 30.4.2017, 24:00. Prosím všechny členy asociace, aby si udělali tu chvíli času, přečetli si zprávu a během dvou minut vyplnili hlasovací formulář.

Samozřejmě pokud budou mít k jakémukoli bodu dotazy nebo připomínky, budu rád pokud je zašlou výhradně e-mailem na adresu sam(at)skyrunning.cz. Pokusíme se jim odpovědět co nejdříve a odpověď i s původním dotazem zašleme v kopii všem aktuálním členům asociace, aby se tato informace nebo jakékoli doplnění dostalo ke všem.

Poslední termín pro zasílání dotazů s žádostí o vysvětlení nebo doplnění je 24.4.2017, 24:00.