TorDesGeantslogoPodle mého mínění nejtěžší nebo přinejmenším jeden z nejtěžších závodů v horách současnosti.

A na rozdíl od jiných beznadějně vyprodaných závodů, zde je šance na účast velmi reálná (viz popis níže).

Na 330km překonáte zhruba 23000m pozitivního převýšení. Závod se dostává do nadmořských výšek přes 3000m a během závodu je třeba počítat s nejrůznějšími změnami počasí a být připraven i na opravdu hodně drsné podmínky.

map_tor_des_geants

Je třeba se umět vyrovnat nejen s ohromnou fyzickou zátěží, ale také se spánkovým deficitem, který únavu ještě zvyšuje. Také být schopný po tak dlouhou dobu a při tak ohromném výdeji energie tuto doplňovat, být schopen jíst, je pro celkový úspěch jednou z hlavních dovedností.

TorDesGeantsProfil

Závod se v roce 2015 uskuteční opět v začátku září. Start je v neděli 13.9.2015 v 10:00 v Courmayer a limit pro dokončení 150 hodin pak končí v sobotu 19.9.2015 v 16:00. V neděli 20.9.2015 je pak v cíli v Courmayer slavnostní vyhlášení vítězů.

Podmínky pro přihlášení

Protože se jedná o obzvláště dlouhý závod zahrnující četné úseky ve vysoké nadmořské výšce, podmínky mohou být velmi obtížné (běh ve tmě, vítr, chlad, déšť nebo sníh), dobrý trénink a skutečná schopnost být několik dní v horách soběstačný jsou nezbytné pro úspěšné absolvování tohoto dobrodružství.

Neexistují žádná zvláštní omezení pořadatele pro přihlášku na Tor des Geants, ale předchozí účast na dalších ultratrailech trvajících několik dní je možné důrazně doporučit.

Italie Vallée d'Aoste Tor des Geants 2010

Je nutné platné lékařské potvrzení osvědčující, že závodník je schopný absolvovat a vykonávat sportovní soutěže ve vytrvalostních disciplínách.

Cena startovného je € 450.00.

Toto startovné zahrnuje veškeré služby uvedené na webu závodu, jako například závodní balíček, pasta party organizovaná v noci před startem, buffet po dokončení v cíli, veškerou pomoc a podporu během závodu, zpětný transport do Courmayeur v případě DNF, přeprava osobních tašek z jedné life base na další a DVD ze závodu.

TorDesGeants3

Přihláška je platná jen na konkrétního závodníka a žádné změny a přesuny nejsou možné.

Limit pro registraci do závodu je 660 závodníků.

Pořadatel má pak možnost udělit divoké karty závodníkům dle svého uvážení do výše 15% přihlášených závodníků.

TorDesGeants4

Způsob registrace

Od 1. února 2015 12:00 do 14. února 2015 18:00 probíhá předregistrace, během které musí uchazeči vyplnit on-line celý přihlašovací formulář a pokračovat na platbu ve výši 5,00 €.

Jakmile je platba zpracována a potvrzena on-line mezibankovní službou, bude předregistrace zaznamenána jako úplná v databázi závodu a na adresu závodníka bude odeslán potvrzovací e-mail.

Pouze předregistrace, kde budou platby poplatku úspěšné a potvrzené mezinárodním platebním systémem platebních karet, budou považovány za platné. Po ukončení období pro předregistraci bude organizátorem proveden výběr a jména 660 vybraných závodníků budou zveřejněna na webu závodu.

TorDesGeants2

V případě, že závodník nebude vybrán do závodu (limit 660), pre-registrační poplatek se nevrací.

Na rozdíl od jiných závodů s velkým převisem poptávky závodníků nad možnostmi pořadatele je u tohoto závodu určitá výhoda a šance pro závodníky z každé země.

Tor des Géants® není chápána jen jako sportovní událost, závod, ale také jako příležitost k podpoře území Aosta Valley po celém světě a jeho propagaci.

V této souvislosti organizátor pro účely výběru seznamu závodníků do závodu používá následující kritéria:

  • Každý národ v seznamu předběžně registrovaných závodníků má právo na minimálně 2 závodníky ve startovním poli bez ohledu na počet předběžných registrací.

  • Maximální počet závodníků italské národnosti ve startovním poli, bez ohledu na počet předem přihlášených závodníků, nesmí přesáhnout 40% z celkového počtu a z nich bude vyhrazena maximálně třetina pro soutěžící z regionu Valle d’Aosta.

  • Zbývající část závodníků bude vybrána z jednotlivých národů v poměru k procentuálnímu zastoupení předem přihlášených závodníků z daného národa k celkovému počtu neitalských přihlášených.

S cílem zajistit větší spravedlnost při výběru se organizátor rozhodl, že od roku 2014 se soutěžící, kteří byli vybráni na tři předchozí ročníky, nemohou na další ročník hlásit. Jednoduše musí si udělat roční přestávku. Toto se netýká tzv. „senátorů“

SENÁTOŘI

Senátoři mají automatický nárok mají být zařazeni na seznam přihlášených závodníků.

„Senátoři“ jsou všichni závodníci, kteří absolvovali všechny dosavadní ročníky Tor des Géants® (2010-2011-2012-2013-2014).

TorDesGeants1

REGISTRACE

Všichni soutěžící, kteří budou oficiálně přijati do seznamu účastníků (limit 660) obdrží potvrzovací e-mail nejpozději 28.února 2015. Soutěžící budou mít čas od 1. března do 15. března 2015 dokončit registraci zaplacením registračního poplatku (€ 450.00) kreditní kartou.

Jakmile bude platba zpracována a potvrzena mezibankovní platební on-line službou, registrace bude zaznamenána jako úspěšná do databáze organizátora a potvrzovací e-mail bude zaslán registrovanému závodníkovi na jeho adresu.

Pokud závodník nedokončí registraci zaplacením poplatku ve výši € 450.00 v termínu, bude automaticky nahrazen prvním závodníkem na čekací listině.

Čekací listina

Jakmile bude proveden výběr přihlášených závodníků (limit 660), budou zbývající závodníci zařazeni na čekací listinu chronologicky podle času předběžné registrace.

Pokud se uvolní místo ve startovním listině (například neuhrazení poplatku v termínu) organizátor bude kontaktovat prvního člověka na čekací listině v chronologickém pořadí a nabídne mu účast a provedení potvrzení registrace platbou. Pravidlo ohledně procentního zastoupení národů zůstává v platnosti a tak pokud se uvolní místo, bude kontaktován první závodník v čekací listině stejné národnosti. V případě, že není možné nahradit závodníka jiným stejné národnosti (například již další takový přihlášený není), bude účast nabídnuta první osobě v seznamu na čekací listině v chronologickém pořadí

VRÁCENÍ startovného

50% registračního poplatku bude vráceno v těchto případech:

  • V případě, že závod byl zrušen z důvodů vyšší moci;

  • Je-li sportovec nucen odvolat účast před startem závodu v důsledku potvrzeného úrazu nebo nemoci;

  • V případě odstoupení od registrace v důsledku jakéhokoliv jiného důvodu za podmínky, že je možné závodníka nahradit jiným závodníkem z čekací listiny

(Tato výměna může být provedena výhradně organizátory a musí proběhnout nejpozději do 01.8.2015)

Celovečerní přes 2 hodiny dlouhý film