LogoCZSA6bCzech Skyrunning Association má podle svých stanov paragrafu VI. povinnost svolávat minimálně každý druhý rok členskou schůzi.

Domluvil jsem s Makym, že členská schůze by se mohla konat při příležitosti MČR Hyundai Perun SkyMarathon®.

Aby se dalo vše co nejlépe zorganizovat, včas oznámit detaily ke konání této členské schůze a abyste si i vy mohli termín a čas členské schůze zařadit do svého programu, rád bych znal váš názor na několik otázek.

Závod se koná 2.5.2015 a oficiální konec závodu je v 18:00. Potom bude následovat vyhlášení, takže pokud by členská schůze měla být v sobotu, musela by být až potom, řekněme od cca 20:00.

Další možnost je, že by se konala v pátek večer před závodem opět ve večerních hodinách nebo v neděli 3.5.2015 dopoledne.

1. Jaký je váš názor na termín konání členské schůze ?

Podle paragrafu VI. odstavce 1 stanov jsou členové CZSA na členské schůzi zastupováni delegáty. Jsou to delegáti klubů registrovaných v CZSA (doposud neexistují), delegáti členů CZSA právnických osob (k datu zveřejnění této informace nejsou), delegáti ostatních členů na základě krajů (pro každý kraj jeden delegát).

K počátku roku 2015 bylo vydáno 119 členských čísel a aktuálně je plnoprávným členem se splněnými povinnostmi (členské příspěvky) 104 členů.

To je v případě, že by se členské schůze chtěla zúčastnit většina členů již docela problém s místem. I to byl právě motiv pro zastupování členů na členské schůzi delegáty.

Doporučuji tedy pro potřeby hlasování zůstat u systému daného stanovami, tedy hlasování delegáty. Samozřejmě ostatní členové CZSA budou mít možnost se členské schůze zúčastnit v míře dané poskytnutým prostorem na chatě na Javorovém.

V začátku února zveřejním seznam členů CZSA, kteří budou mít po konci ledna, do kterého by měly být nejpozději uhrazeny příspěvky aktuálních členů na rok 2015, splněny své povinnosti. Z tohoto seznamu si členové z jednotlivých krajů zvolí svého delegáta a oznámí ho. Pro zvolení delegáta stačí hlasy prosté většiny členů CZSA z daného kraje.

2. Jaký bude váš zájem se zúčastnit členské schůze i když nebudete zvoleni delegátem kraje ? (Pro odhad potřebné kapacity prostoru schůze)

Podle paragrafu VI. odstavce 6 stanov předkládá položky do agendy členské schůze výkonný výbor a delegáti krajů. Pro zachování fair play se nebude trvat na počtu 20 hlasů, které bude mít daný delegát k dispozici a právo na předkládání návrhů pro členskou schůzi bude mít každý delegát kraje.

Protože tyto návrhy musí být výkonnému výboru CZSA doručeny nejpozději 6 týdnů před konáním členské schůze tedy nejpozději do 20.3.2015 měli by se členové na svých delegátech a návrzích do programu členské schůze dohodnout po zveřejnění seznamu členů po konci ledna co nejdříve.

3. Jste schopni se sami dohodnout na svém delegátovi a následně přes něj do výše uvedeného data podat své návrhy na body projednávané členskou schůzí ? V opačném případě bychom museli delegáty vybrat my. :)

Díky předem za vaše reakce a odpovědi na výše uvedené otázky v komentářích pod článkem. Uvádějte prosím i své jméno, nejen přezdívku, aby bylo jasné, zda odpověď je od člena CZSA nebo ne.

Další konkrétní informace k členské schůzi budou následovat po obdržení vašich odpovědí a reakcí a po volbě delegátů.

Jakékoli dotazy můžete pochopitelně také dávat do komentářů nebo je pošlete na sam(at)skyrunning.cz