PoharCZSAKrátce po vzniku asociace a před letošní sezonou byly vyhlášeny dvě dlouhodobé soutěže pro český skyrunning. Byl to Pohár CZSA a RANKING CZSA. Tyto soutěže měly trochu jiný způsob bodování, kdy do Poháru bylo započítáváno méně závodů a body se přidělovaly za umístění v celkovém pořadí. Do Rankingu bylo zařazeno závodů více a body byly vypočítávány na základě odstupu od vítěze. Nyní přinášíme konečné výsledky tohoto prvního ročníku.

Pravidla byla následující:

PRAVIDLA POHÁRU CZSA
 
Součástí poháru budou následující závody (v SEZNAMU označeny červeně):
závody European Skyrunning Championship
závody zařazené do Skyrunner World Serie (SWS)
další závody zařazené do poháru CZSA na základě schválení výkonným výborem
 
V poháru bude hodnoceno a vyhlášeno pořadí v jednotlivých disciplínách Vertical Kilometer (VK), SkyRace, Ultra Sky i celkové pořadí.
Do pořadí v jednotlivých disciplínách budou započítány nejlepší 3 výsledky závodníka v závodech dané disciplíny.
Do celkového pořadí kombinace všech disciplin budou započítány nejlepší dva výsledky ze závodů v každé ze tří disciplin.
Bodové hodnocení je následující:
100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50 a dále sestupně po jednom bodu za celkové umístění v mužské a ženské kategorii v daném závodě.
PRAVIDLA HODNOCENÍ RANKINGU
 
Bude se vyhodnocovat pořadí rankingu pro jednotlivé discipliny nebo kategorie závodů – Vertical Kilometer, SkyRace společně se SkyMarathon a UltraSkyMarathon
Dále se bude vyhodnocovat celkové pořadí za všechny v předchozím bodě uvedené discipliny resp. kategorie závodů.
Ranking závodníka se bude průběžně vyhodnocovat za období 13 měsíců od aktuálního data aktualizace rankingu zpětně.
Do rankingu jednotlivých disciplin resp. kategorií závodů se budou hodnotit nejlepší 4 výsledky z dané discipliny nebo kategorie závodů v daném hodnotícím období
Do celkového rankingu se budou hodnotit nejlepší dva výsledky z každé samostatně hodnocené discipliny nebo kategorie závodů v daném hodnotícím období (tedy maximálně celkem 6 výsledků)
Ranking bude aktualizován v průběhu týdne po konání závodu, který je do rankingu zařazen.
Do rankingu budou zařazeny stejné závody jako jsou v termínovce pro Pohár CZSA, případně mohou být s minimálním předstihem 2 měsíců před konáním konkrétního závodu přidány do seznamu hodnocených závodů další.
O zařazení závodu do rankingu rozhoduje výkonný výbor CZSA.
Bude prováděno hodnocení rankingu bez ohledu na věkové kategorie pouze a zvlášť v mužské a ženské kategorii
Výpočet bodů pro hodnocení rankingu bude pro každý závod zařazený do hodnocení následující: (čas závodníka/čas vítěze)x1000, matematicky zaokrouhleno na celé číslo. Čas vítěze se bere buď jako čas vítěze mužské kategorie, nebo čas vítězky ženské kategorie.
Do hodnocení rankingu budou započítány výsledky všech českých závodníků a závodnic, kteří dokončí závod v limitu stanoveném pro daný závod pořadatelem v propozicích
Jakékoli reklamace na hodnocení rankingu prosím zasílejte e-mailem na adresu info(at)skyrunning.cz

Alespoň jednoho závodu zařazeného do Rankingu CZSA se zúčastnilo 14 žen a 57 mužů. Pro první ročník to není špatné a odhaduji, že v příštím roce tento počet výrazně vzroste. Alespoň tomu napovídají ohlasy, které na závody v zahraničí v horách jakými jsou například Alpy a Pyreneje průběžně zaznamenávám.

Pouze je třeba myslet na to, že popularita skyrunningu neroste jen v Česku, ale je to globální záležitost. Proto se stále častěji stává, že řada závodů je vyprodána velmi rychle po otevření registrace. Naposledy například Mont Blanc SkyMarathon, kde 2000 startovních čísel bylo vyprodáno během doslova pár hodin.

Proto neváhejte a plánujte svou sezonu 2014 včas.

A jak to tedy dopadlo ?

Pohár 2013 – MUŽI

Pohar2013Muzi

Pohár 2013 – ŽENY

Pohar2013Zeny

RANKING 2013 – MUŽI

Ranking2013Muzi

RANKING 2013 – ŽENY

Ranking2013Zeny

Poznámka: V době zveřejnění těchto konečných výsledků zbývá v kalendáři Rankingu CZSA ještě jeden VK ve Španělsku. Protože ale na startovní listině není žádný Čech, nemůže již nic změnit na tomto pořadí. 

V tabulkách v článku jsou uvedeny jen závody, kterých se zúčastnil nějaký Čech. Ostatní byly pro přehlednost vynechány.

Kompletní tabulky jsou ke stažení v sekci Download.

Uvítám jakékoli připomínky a náměty pro další ročník. Neslibuji, že vše bude akceptováno, ale dobrým nápadům se nebráníme.