isf-logoJak ISF již v počátku roku avizovala, vzniká nový Ranking Skyrunningu. Pro letošní rok sem bylo zařazeno 24 závodů Ultra SkyMarathonu, 20 závodů Sky a 10 závodů Vertical Kilometer.

Nyní ISF zveřejnil TOP 100 mužů a TOP 50 žen tohoto rankingu pro disciplinu Ultra SkyMarathon.

V hodnocení se objevilo 613 mužů z 38 zemí a 273 žen z 27 zemí.

Výpočet bodů je založen na vlastním algoritmu ISF, který je přizpůsoben specificky pro outdoor aktivity a vychází z podobných postupů jako používá pro hodnocení Mezinárodní lyžařská federace.

Výběr závodů do rankingu byl proveden tak, aby zde byly zastoupeny nejprestižnější světové závody s garancí největšího množství elitních běžců. U každého běžce pak byly body vypočteny na základě celkového umístění, časové ztráty na vítěze a počtu elitních běžců před nebo za daným hodnoceným běžcem. Závěrečné body jsou pak vypočteny na základě průměru tří nejlepších výsledků sezony. Závodníkům, kteří se zúčastnili pouze dvou závodů a z nich se jim počítá průměr se toto konečné hodnocení snižuje o „penalizaci“ 11% a těm, kdo byli hodnoceni pouze v jednom závodě o 22%.

Do Rankingu jsou započítáváni muži do 30 místa v pořadí a ženy do 15 místa v pořadí.

Pořadí v roce 2014 bude vycházet ze stejných výpočtů jako v roce 2013, ale již s přesnějším vymezení elitních běžců. Konečné již maximálně objektivní hodnocení bude možné po konci sezony 2015, kde body budou vypočteny na základě průměru předchozích tří sezon s váženým koeficientem pro každý rok.

Ve zveřejněné TOP 100 mužů, ani TOP 50 žen se nenachází ani jeden běžec či běžkyně z Česka.

Běžci z Česka bodovali na následujících závodech:

Radek Brunner za 24. místo na IAU Trail WC

Zbyněk Cypra za 20. místo na Trans D’Havet

Petr Míl za 23. místo na Zugspitz Ultratrail

Petr Vysmek za 29. místo na CCC

Anna Straková za 7. místo na Trans D’Havet a 9. místo na Grand Trail des Templiers

A jejich bodový zisk do rankingu a pořadí je následující:

60

ANNA STRAKOVÁ

CZE

134,199

404

RADEK BRUNNER

CZE

93,065

411

ZBYNĚK CYPRA

CZE

92,021

459

PETR MÍL

CZE

87,842

585

PETR VYSMEK

CZE

75,156

TOP 100 Muži

http://skyrunning.com/images/stories/ranking/2013-ultra-ranking-men.pdf

TOP 50 Ženy 

http://skyrunning.com/images/stories/ranking/2013-ultra-ranking-women.pdf

Ranking pro Sky a VK bude zveřejněn v nejbližších dnech.