Minulý týden ve středu 6.2.2013 se naplnil limit přihlášek na nejdelší trať Andorra Ultratrail – Ronda dels Cims. Ti, kdo nemají dodány všechny dokumenty k přihlášce nebo nemají zaplaceno, na to mají čas pouze do 5.3.2013. Následující den 6.3.2013 se rozjede dodatečná registrace o čísla, která se uvolní nekompletností předchozích přihlášek.

Link na stránky závodu: http://andorraultratrail.com/