Přejeme nejen všem členům CZSA, ale i vám, kteří máte rádi běhání v horách a ještě jste se členy CZSA nestali.

Přejeme tedy vám všem především dokonalé nebo alespoň tak dobré zdraví, aby vás nelimitovalo ve vaší lásce k horám a pohybu v nich.

Přejeme vám spoustu krásných zážitků na závodech v Česku i v zahraničí ve vysokých horách.

Přejeme vám, ať se vám splní vaše očekávání nebo lépe, jsou překonána.

A všem, kdo svým členstvím v CZSA, prací pro závody v Česku, partnerstvím s naší asociací, sponzorstvím, či jakoukoli jinou formou spolupráce s CZSA pomáháte rozvoji skyrunningu v Česku, děkujeme.

Bez vás by se nemohlo podařit to, co se v skyrunningu v Česku za šest let od roku 2013 dokázalo.