Novým mediálním partnerem Czech Skyrunning Association se stala MONTANA – československý lezecký časopis.

Řada z vás si možná řekne, co má skyrunning společného s lezectvím a horolezectvím. Ano, jsou to jiné sporty, ale pamatujete, jak skyrunning vznikl ? U jeho vzniku stáli právě horolezci a horalové, kteří jednoduše chtěli zkusit, jak rychle se dokáží z údolí dostat na vrchol a zpět.

Jistě ve skyrunningu nebudete vystaveni vyšší náročnosti než III. a maximálně někde potkáte na trati řetězy nebo fixní lana, ale jak skyrunning, tak horolezectví mají společné „hřiště“.

Také řada současných domácích i zahraničních skyrunnerů jsou více či mén aktivními horolezci.

A když se setkáte s majitelem Montany Tomášem Roubalem, je vám jasné, že když bychom neměli nic jiného společného, tak lásku k horám určitě.

Věřím, že budeme moci průběžně v tomto krásném dvojměsíčníku seznamovat i jeho čtenáře s naším sportem – skyrunningem a ukázat jeho krásy.

Jak je zvykem u našich partnerů i Montana nabízí pro členy CZSA benefit ve formě 15% slevy na roční předplatné.

Při platbě předplatného uveďte jako variabilní symbol platby své ID číslo člena CZSA.