CzechSeriesBIBlacksmallDo tabulky pro průběžné hodnocení byly vloženy všechny závody zařazené pro rok 2016 do Bohemia Industry Skyrunner® Czech Series. Stejně tak je zde vložen i list se závody pro první oficiální ATEX Skyrunner® Czech Series v kategoriích Junior a U23.

Aktualizována byla i tabulka se závody zařazenými do Ranking CZSA 2016.

Aktualizováno 31.12.2015

Tato tabulka je průběžně stále v aktualizované podobě k dispozici ke stažení na odkaze v levém sloupci našeho webu nebo na linku u úvodního obrázku s logem naší Serie.

Kolik závodů je v jednotlivých kategoriích …

Bohemia Industry Skyrunner® Czech Series

Sky – 14

Ultra – 10

VK – 7

ATEX Skyrunner® Czech Series Junior a U23

Sky – 12

VK – 7

Ranking CZSA 2016

Sky – 31

Ultra – 48

VK – 14

Dá se říci, že vybrat by si mohl každý. Jen pro připomenutí uvádím, že členové CZSA s uhrazeným příspěvkem pro daný rok mají právo navrhovat další závody pro zařazení do Ranking CZSA. Ovšem, ne všem požadavků může být a bude vyhověno. Přesto je to vaše právo a na základě vaší iniciativy se do Ranking CZSA může dostat další zajímavý závod. Zařadit je možné pochopitelně jen závody s parametry odpovídajícími pravidlům skyrunningu a preferovány jsou ty, které jsou dostatečně i technicky náročné, jsou ve vyšších nadmořských výškách, nebo jsou něčím jiným zajímavé a zvláštní. Přednost mají rovněž ty závody, které jsou přiměřeně vzdáleností a náklady dostupné pro naše závodníky.