isf-logoV pátek 16.10.2015 odpoledne před VK v Limone se konal výroční mítink ISF. Ne vše, co bychom mysleli, že je důležité se podařilo vyřešit, času při takovém setkání je relativně málo a prospělo by mu i nějaká předchozí příprava ze strany všech členů ISF a případně prodiskutování některých témat mezi členy ISF a ISF vedením.

Přesto je zde pár novinek a s těmi, podobně jako s dalšími zajímavostmi z toho jednání vás chci seznámit.


ISFMeeting


Juniorské MS

V letošním roce se uskutečnil nultý zkušební ročník MS juniorských kategorií v Itálii na Gran Sasso SkyRace. Tato akce dopadla úspěšně a byla hodnocena velmi pozitivně všemi zúčastněnými týmy. V roce 2016 se tedy uskuteční první oficiální ročník tohoto MS. Vedle možnosti uspořádání na stejném místě jako letos, tedy v Itálii, je zde i varianta, že by se MS juniorů konalo společně s MS ve Španělsku. Obě verze mají své výhody i nevýhody. My se kloníme spíše k variantě oddělených šampionátů. Můj odhad je, že MS juniorů bude finálně v Itálii s pravděpodobností přes 90%.

V tuto chvíli ještě není definitivně rozhodnuto, jak budou určeny jednotlivé kategorie. Například pořadatelská země MS Itálie navrhuje tři kategorie: Youth A – 16-17, Youth B – 18-20, U23 – 21-23. Nám se zdá toto rozdělení na tři kategorie příliš a myslíme si, že je více než reálné, že se v některé kategorii může sejít velmi málo běžců nebo možná spíše běžkyň. Náš návrh na rozdělení kategorií je na věkovou skupinu 16-19 a 20-23 let.

Noví členové ISF

Na mítinku bylo nově přijato dalších pět členů ISF. Jsou to Rakousko, Mexico, Rumunsko, Srbsko a Nordic Countries (skandinávské země). Pro nás může být z hlediska budoucnosti velmi zajímavé členství nového člena z Rakouska. Pokud rakouská asociace rozjede svou činnost, mohla by ve velmi dostupné vzdálenosti od nás vzniknout řada krásných závodů ve vysokých horách a v těžkých terénech. Pro trénink závodem by to bylo často mnohem méně zatěžující naše kapsy, než jezdit do Itálie, Švýcarska, Francie a podobně. Mohlo by to umožnit mnohem častější závodění v podobných lokalitách a na podobných tratích.

ISF (skyrunning) identita

ISF chce v skyrunningu více posílit „mountaineering“ počátky a základy skyrunningu zvláště v porovnání s „atletickou“ verzí trail runningu začleněnou prostřednictvím ITRA pod IAAF. O filozofii skyrunningu a jeho počátcích vznikl pěkný krátký film Fast & Light.

Letošního mítinku se zúčastnil rovněž president UIAA (International Climbing and Mountaineering Federation (Union International des Associations d’Alpinisme)) Frits Vrijlandt. ISF i UIAA má zájem na tom, aby skyrunning byl začleněn jako soutěžní sport pod tuto federaci pro vzájemnou spolupráci a posílení. Návrh smlouvy o začlenění ISF do UIAA jako plnoprávného člena byl na tomto mítinku schválen členy ISF a v dalším kroku bude tento návrh smlouvy schvalován orgány UIAA. Mimo jiné stojí za zmínku, že ISF jako člen UIAA bude moci plně využívat antidopingový program UIAA a jeho napojení na WADA. Je tedy jisté, že boj proti případnému dopingu by měl být tímto zásadně posílen. I bez této spolupráce však bylo rozhodnuto, že na MS ve Španělsku budou antidopingové kontroly probíhat.

Doplněno 23.10.2015: Dne 23.října 2015 bylo toto přistoupení, schválené ze strany členů ISF, jednomyslně schváleno také na výročním zasedání UIAA v Soulu. ISF se tedy stává plnoprávným členem UIAA a skyrunning jedním ze soutěžních sportů UIAA. UIAA je sportovní federace, která je uznávána IOC (Mezinárodní olympijský výbor). Je tedy otázkou, jestli v bližší nebo vzdálenější budoucnosti nebude na stole opět pokus dostat skyrunning na pořad olympijských her.

Idea co změnit

I v souvislosti s nacházením nebo spíše vracením se k vlastní identitě skyrunningu, došlo i ke změnám v orientaci novinek zařazovaných do struktury skyrunningu.

Již před delší dobou jsem zde informoval o záměru ISF vytvořit v rámci SWS novou kategorii (serii) s názvem XL, která by zahrnovala závody nad 100km resp. Limitující kolem 100 mil. O tohoto záměru se nyní ustoupilo a místo této kategorie by již pro rok 2016 měla vzniknout nová Serie Sky-X. Ta by měla obsahovat závody s extrémní technickou obtížností jaké lze nalézt například na Trofeo KIMA, Tromso SkyRace, Lake Sky Ultra nebo Glen Coe Skyline na britských ostrovech.

Závody Ultra Sky pak se budou vyskytovat nejvíce v distancích do nebo kolem 80km, výjimečně kolem 100km.

Předběžný formát závodů 2016-2018


SWSFormat2016-2018


Mimořádné volby

Po vypršení čtyřletého mandátu byl druhým vice-presidentem ISF znovuzvolen Giulio Sergio Roi a jako další vice-president a zástupce ISF v UIAA Board byl zvolen Silvio Calvi.

Other business

Do tohoto bodu programu jsme měli připraveno několik bodů, které Anka přednesla a které vyvolaly zajímavou diskusi. Neděláme si iluzi, že se vše okamžitě změní podle našeho, ale i ze strany lidí z vedení ISF bylo znát, že jsou za tuto zpětnou vazbu rádi a že se těmi problémy budou zabývat. Byly to následující body:

Antidoping

Poukázali jsme na nutnost provádění dopingových kontrol na šampionátech a minimálně na několika předem neohlášených závodech SWS. Realizace doposud narážela na značnou finanční náročnost takových dopingových kontrol. S přistoupením k UIAA a možnosti využívat její antidopingový program by se situace mohla zlepšit.

XL Serie

Viz výše. Ustoupilo se od této idee a nahrazuje ji myšlenka Sky-X

Dlouhodobé soutěže

Jedná se o SWS a Ranking ISF. Připomínkovali jsme pomalou aktualizaci stavu SWS, její chybovost v několika případech a dále neprůhlednost algoritmu výpočtu a zařazování závodů do Ranking ISF.

Ve věci SWS by se situace měla změnit k lepšímu. V tomto roce dochází k personálním obměnám lidí na těchto věcech pracujících a měla by se zlepšit rychlost aktualizace i snížit chybovost.

Ranking ISF – Konkrétní informace o algoritmu výpočtu, ani o způsobu výběru závodů jsme na místě neobdrželi. Podle slov Marina Giacomettiho byl tento Ranking stejně spíše zamýšlen pro potřeby ISF pro dlouhodobější sledování výkonnosti běžců než pro vyhodnocování aktuálního pořadí a sledování běžci. Tato argumentace mě moc neuspokojila a pokud by Ranking neměl být pro lidi, pak je zbytečné jej vůbec zmiňovat a lze si dělat statistiky nepřístupné pro veřejnost jen v rámci ISF. Pokusím se k tomu ještě příležitostně vrátit, možná přímo na lidi, kteří to budou po avizovaných změnách v ISF zpracovávat. Existuje zde i možnost, že ISF od této podoby Rankingu úplně ustoupí. Uvažuje se i o změně hodnocení do SWS, kam by se mohly počítat podle určitého vztahu i výsledky z minulých ročníků resp. z národních sérií. Zařazení hodnocení z národních sérií však není úplně na pořadu dne, protože v současné době existuje příliš velká nevyrovnanost mezi těmito sériemi nebo jejich úrovní.

Pravidla a jejich nedodržování i ze strany elity

Poukázali jsme na nedodržování pravidel jednotlivých závodů i ze strany elitních závodníků. Nebo spíše na fakt, že pořadatel vyhlásí pravidla, která buď není schopen kontrolovat a vymáhat, nebo jejich porušení u některých elitních závodníků toleruje.

Jako příklad jsme uvedli ITT, kde jasně na brífinku před startem pořadatel vyhlásil povinnost mít v průběhu pohybu na ledovci zakryté celé nohy. Všichni naši běžci toto pravidlo striktně dodrželi a buď se ve vedru vařili v dlouhých kalhotách, tříčtvrťácích a podkolenkách nebo si na ledovec navlékali šusťáky přes boty (např. Anka). I přesto, že ještě na startu měla Anka problém s pořadatelem, který jí už tam hrozil penalizací a diskvalifikací, pokud nebude mít na ledovci zakryté nohy, vedle stojících Polky Lazscak a Emelie Forsberg jen v sukýnkách si ani nevšiml. Obě pak samozřejmě bez zájmu pořadatele proběhly bez zdržení nějakými oblékacími manévry po ledovci jen v sukních.


 

 

Použito s laskavým svolením Fabiomen blog

Použito s laskavým svolením Fabiomen blog


Dalším příkladem bylo Ultra Pirineu, kde byla povinnost mít 1 litr tekutin. Z fotografií je zcela jasné, že například Kilian ty dvě 0,5l nádoby nebo camel neměl. Nikdo z nás neupírá Kilianovi či Emelii, že jsou skvělí běžci a vyhráli by ty závody s jistotou i při dodržení pravidel závodu. Ale právě proto by je měli dodržovat stejně jako ti ostatní. Podobně Núria Picas, která na videu jasně střihá zatáčku v místě, kde je zatáčka jasně vyznačena. Podle pravidel skyrunningu, jak jsou chápána v Evropě je dovoleno střihat serpentýny nebo zatáčky v případě, že nejsou v krajních bodech vytyčeny. To zde bylo a Núria si tedy jasně zkrátila trať proti pravidlům. Pro běžkyni její výkonnosti a kvalit asi zbytečné. I když v té chvíli stíhala vedoucí závodnice.

V čase cca 3:23

Navrhovali jsme dvě možnosti řešení. Buď donutit minimálně pořadatele závodů SWS a šampionátů, aby striktně svá pravidla vymáhali po všech bez jakýchkoli rozdílů, nebo minimálně pro závody SWS a šampionáty vyhlásit pravidla tak jednoduchá a s tak minimální povinnou výbavu, aby v podstatě pořadatel nemusel skoro nic kontrolovat. Druhá varianta trochu naráží na to, že řada pořadatelů nechce povinnou výbavu zcela vynechat nebo výrazně omezit z obavy, že by mnoho nerozumných běžců mohlo mít v případě nepřízně počasí problémy a zvýšilo by to nebezpečí závodu. Každopádně se budeme snažit tuto věc dál sledovat a ve spolupráci s ISF řešit pro eliminaci podobných jevů.

Určitým pokusem o zlepšení situace alespoň v něčem by mohla být plánovaná novinka, tedy zavedení jakéhosi institutu ISF delegáta (rozhodčího), který by na závodech SWS a kontinentálních šampionátech mohl z pozice zástupce ISF kontrolovat trať, její zajištění, zasahovat do sporných situací a podobně.

Mimochodem, naše asociace a nakonec i ISF jsme mladé organizace a můžeme se rozhodovat a pracovat rychle, bez zbytečné byrokracie a budovat naši budoucnost s hlavou v oblacích a přitom s nohama na zemi. :)