LogoCZSA6bV začátku roku 2015 jsem zde publikoval první informace k členské schůzi CZSA, která se koná dle stanov minimálně každé dva roky. Protože od členů na tuto informaci nepřišla žádná zpětná vazba ani připomínky, dotazy a ani nedošly žádné návrhy na delegáty jednotlivých krajů, byla většina detailů týkajících se této schůze rozhodnuta v rámci výkonného výboru.

Členská schůze se bude konat v sobotu 2.5.2015 po závodě a vyhlášení Perun Hyundai SkyMarathon® – MČR SkyMarathon® s předpokládaným začátkem cca v 20:00 na chatě Javorový.

Schůze se zúčastní členové výkonného výboru, delegáti jednotlivých krajů a v případě dostatečné kapacity prostoru pro schůzi jsou vítáni i další členové CZSA se splněnými všemi členskými povinnostmi (především uhrazenými příspěvky za rok 2015).

Veškeré návrhy, připomínky a dotazy by měly být na schůzi prezentovány výlučně jen členy výkonného výboru nebo delegáty.

Proto nejpozději do konce března pošlu všem členům na jejich kontaktní e-mail zprávu k této schůzi včetně spojení na delegáty krajů, aby je mohli v předstihu kontaktovat. Do programu a k projednání mohou být přijaty pouze takové návrhy, které budou prostřednictvím delegátů doručeny na e-mail info(at)skyrunning.cz nejpozději do 17.4.2015.

PROGRAM

  1. Úvod, představení, zplnomocnění k vedení schůze

  2. Zpráva o činnosti

  3. Zpráva o hospodaření

  4. Rozpočet

  5. Činnost a forma činnosti na další období

  6. Zřízení komisí

  7. Volba revizora CZSA

Delegáti krajů pro členskou schůzi CZSA 2015

KRAJ

DELEGÁT

Praha

Lada Zrzavecká

Středočeský

Pavlína Procházková

Jihočeský

Daniel Hájek

Plzeňský

momentálně není delegát

Karlovarský

Pavel Jestřáb

Ústecký

Nejsou členové z tohoto kraje

Liberecký

Jan Pušman

Hradecký

Radoslav Groh

Pardubický

Radomír Ambrož

Vysočina

Michal Krčál

Jihomoravský

Aleš Palko

Olomoucký

Vladimír Vysocký

Zlínský

Martin Rada

Moravskoslezský

Jan Zemaník

Členové výkonného výboru Anna Straková, Samuel Straka, Michaela Mertová, Jan Havlíček hlasují samostatně s jedním hlasem, delegáti jednotlivých krajů hlasují s počtem hlasů rovným počtu členů v CZSA z daného kraje.