SNS CZECH Logo-LightNa webu je již zaktualizovaná TERMÍNOVKA běhů pro rok 2015. Je zde valná většina letošních běhů, pár jich ubylo, několik naopak přibylo. K dnešnímu dni tak můžete v termínovce najít 92 závodů (někdy se jedná i o dvojzávody nebo akce s více různými tratěmi).

Určitě se budu snažit tuto termínovku dále doplňovat a udržovat aktuální. Jsem přesvědčen, že ještě nyní na podzim do ní přidám i nějaký další český závod/y, které budou zároveň dalšími závody Skyrunner® Czech Series.

V průběhu aktualizace jsem se snažil nejen kontrolovat data pořádání ale platnost linků na web závodu. Rozhodně jsem však při tom množství závodů neměl šanci zkontrolovat vše na 100%. Někde se může lišit výše startovného nebo jiný detail. Proto prosím o shovívavost a případné upozornění na takové chyby.

Některé závody ještě na svých webech neměly jasně uveden termín konání pro rok 2015, ale většina závodů je ustálena na určitý termín roku a tak jsem datum konání takových závodů nastavil na odpovídající datum v příštím roce.

Prosím všechny z vás, kdo byste případně nalezli nějakou chybu v údajích termínovky, abyste mě na ni upozornili nejlépe e-mailem na adrese sam(at)skyrunning.cz.

Pochopitelně uvítám i informace o závodech, které splňují pravidla skyrunningu, jsou zajímavé i pro závodníky z Česka z hlediska místa konání a nejsou v termínovce zahrnuty. Rád takové závody přidám, aby byl přehled co nejúplnější a aby si skoro každý mohl z něj vybrat.