AntidopingLogoLetošní rok je pro skyrunning ve světě i v Česku přelomový minimálně v jednom ohledu. ISF rozhodla o započetí spolupráce se světovou antidopingovou agenturou WADA (v tuto chvíli prostřednictvím UIAA a samostatné přistoupení ISF ke kodexu WADA je v řízení) a na World Skyrunning Championships v Chamonix již proběhly první soutěžní testy sportovců. Bylo zde provedeno celkem 11 testů z toho dva na EPO. Všechny tyto testy byly negativní.

Je to start dlouhodobé spolupráce a snahy o uchování skyrunningu jako čistého sportu. V dalších letech se částka v rozpočtu na boj proti dopingu bude zvyšovat a budou na něm zainteresováni i pořadatelé závodů SWS.

Protože si i my uvědomujeme nebezpečí dopingu pro každý sport a pro každého sportovce, rozhodli jsme se následovat příklad ISF a jako člen ISF (a možná jeden z prvních vůbec) jsme aktivně odstartovali boj proti potenciálnímu dopingu ve skyrunningu i v Česku.

Po předchozích jednáních jsme 19.8.2014 písemně přistoupili k České chartě proti dopingu a podepsali jsme jako asociace dohodu s Antidopingovým výborem České republiky (ADV ČR) o spolupráci.

Co to bude znamenat prakticky ?

V první řadě byl na našem webu zveřejněn nový Disciplinární řád, který tuto spolupráci s ADV ČR reflektuje a zahrnuje v sobě ustanovení spojená s antidopingem.

Důsledkem dohody s ADV ČR a přistoupení k České chartě proti dopingu je povinnost každého člena CZSA ale i každého závodníka, který se účastní závodu garantovaného CZSA (závody Skyrunner® Czech Series a Mistrovství ČR) nebo závodu certifikovaného CZSA jako skyrunning závod, dodržovat antidopingové zásady specifikované ADV ČR.

Všechny aktuální dokumenty spojené s antidopingem si můžete stáhnout na našem webu na linku ANTIDOPING. WADAlogoUpozorňuji, že aktuální antidopingová směrnice ČR z roku 2009 je platná do konce roku 2014. Od počátku roku 2015 bude platná nová směrnice, která bude včas opět v sekci ANTIDOPING zveřejněna. V angličtině jsou všechny základní dokumenty WADA platné od 1.1.2015 k stažení na stránkách WADA.

CZSA poskytne ADV ČR seznam všech skyrunning závodů pro další sezonu včetně místa konání a datumu. ADV ČR pak může na libovolný počet těchto závodů vyslat své dopingové komisaře a provést zde podle svého uvážení a podle své metodiky antidopingové zkoušky, kterým se musí vybraní sportovci podrobit. Tyto kontroly nebudou žádným způsobem předem avizované a nebude o nich dopředu vědět ani CZSA.

V dalším pokračování spolupráce CZSA s ADV ČR a také dle postupu samostatného přístupu ISF ke kodexu WADA mohou být i čeští top závodníci zahrnuti do národních nebo mezinárodních registrů sledovaných sportovců a v takovém případě mohou být kontrolováni i mimo soutěže.

Pořadatelé závodů, kde by mohlo dojít k dopingové kontrole budou dopředu seznámeni s pár základními a nenáročnými podmínkami, které pro případ kontroly ADV ČR by měli zajistit.

Věříme, že i mezi vámi se start této spolupráce s ADV ČR setká s pozitivním ohlasem. Věříme totiž, že tato spolupráce přinese našemu sportu větší kredit jako sportu, který dbá o svou čistotu a fair play.