SNS CZECH Logo-LightPočátkem prosince jsme zveřejnili informaci o termínovce RANKINGu 2014. Jako plnoprávný člen International Skyrunning Federation má naše Czech Skyrunning Association právo pořádat vlastní Skyrunner® Czech Series (dále i jako SCS) a tu si dnes představme.

Optimální pro pořádání takové Skyrunner® National Series samozřejmě je, pokud může podle doporučení ISF kopírovat formát Skyrunner World Series® (dále i jako SWS), tedy 5 závodů SkyRace® nebo SkyMarathon®, 5 závodů Ultra SkyMarathon® a 5 závodů Vertical Kilometer®. Výhodou pak je, pokud se podaří podobně jako v SWS uspořádat v jednom místě dvojici závodů (např. Ultra SkyMarathon® a Vertical Kilometer®).

To je v Česku zatím bohužel nemožné, podařilo se certifikovat dvě tratě, kde se letos budou konat Mistrovství ČR a i přesto, že se objevily nápady a nabídky na konání závodů i v jiných horách než v Beskydech, zatím to asi uvázlo na problémech s ochranáři. Co se týká tratě pro Vertical Kilometer®, zde jsem pesimista a nedoufám, že by se někomu podařilo v Česku najít trať, která by splňovala podmínky pravidel, tedy překonávala vertikální kilometr na vzdálenosti maximálně 5km. Pokud snad ano, pak má jistotu zařazení do SCS i nejbližšího MČR Vertical Kilometer®.

Protože ne každá asociace má na hory takové štěstí jako například Itálie, Španělsko nebo Francie, pamatovala ISF i na své členy, kteří nemají tak optimální vlastní podmínky.

Je tedy možné vyhlásit Skyrunner® National Series i ve formátu, kdy do této soutěže budou zařazeny:

 • Národní šampionáty

 • Mistrovství světa nebo Evropy

 • Všechny závody zařazené v daném roce do SWS

V tomto formátu tedy i pro rok 2014 vyhlásila Czech Skyrunning Association vlastní Skyrunner® Czech Series.

V počátku března 2014 pak byly certifikovány další dvě tratě skyrunning závodů, které jsou do národní série doplněny.

Možná mnohé z vás napadne, proč vedle dlouhodobé soutěže, kterou je RANKING CZSA se bude otevírat další soutěž, která vlastně bude obsahovat jen jistou podmnožinu závodů zařazených do RANKINGu.

Tyto dvě soutěže by měly mít trochu posunutý význam i trochu odlišný cíl a okruh běžců, kteří budou o umístění v dané soutěži bojovat.

Níže uvádíme kompletní znění pravidel obou soutěží, ze kterých to je po jejich přečtení asi patrné. Ale přesto si ty rozdíly trochu rozebereme.

 • V RANKINGu je zařazeno mnohem více závodů než v SCS a tyto mohou i v průběhu sezony přibývat na základě návrhů členů CZSA a schválení výkonným výborem. RANKING tak nabízí mnohem větší možnost pro běžce vybrat si ze široké nabídky zařazených závodů a mít tak možnost zde bodovat. Na rozdíl od tohoto, do SCS jsou zařazeny již před sezonou jen jasně definované závody splňující jasná kritéria a jejich počet se již v průběhu sezony nemění.

 • V RANKINGu bodují v zahraničních závodech všichni čeští závodníci, kteří dokončí závod v limitu a v národních mistrovstvích, kteří dokončí v čase kratším 1,5 násobku času vítěze resp. vítězky. Tedy je zde motivační prvek pro všechny výkonnostní typy závodníků, zúčastňovat se závodů s možností bodovat a vylepšit si umístění. U SCS bodují ti, kteří dokončí závod v celkovém pořadí v kategorii Muži do 60. místa a v kategorii Ženy do 30. místa. V národních mistrovstvích pak v mužích do 40. místa a v ženách do 20. místa.

 • RANKING je dlouhodobá soutěž, která má sice v konci sezony resp. roku své pořadí a tedy i svého vítěze, ale funguje na principu průběžnosti. Tedy v počátku roku se nezačíná od nuly, ale body přechází a jsou počítány a registrovány pro konkrétního závodníka vždy za období 13 měsíců zpět. U SCS je to přesně naopak a body jsou přidělovány konkrétnímu závodníkovi pouze za závody v daném kalendářním roce.

 • RANKING může dávat jistý obrázek o tom, kolik závodníků se aktivně věnuje skyrunningu a může dávat představu i o tom, jak je kdo na tom s výkonností. Může pomáhat přitáhnout nové běžce do hor a ty stávající k většímu počtu absolvovaných závodů. Samozřejmě u elitních závodníků bude RANKING ukazovat dlouhodobou úroveň formy a účasti na závodech a bude dobrým vodítkem i pro vytváření širší reprezentační nominace. SCS naproti tomu bude spíše obrázkem kvality špičky českého skyrunningu a jejich výkonů na užším výběru závodů s výbornou konkurencí a i tak to bude posuzováno nejen z našeho interního pohledu. Vítězové a možná i další na čelných místech konečného pořadí SCS mohou získat od ISF jistotu startovních pozic na závodech, volné startovné a někdy i úhradu ubytování na závodech SWS. Bližší podmínky, jaké budou ISF nastaveny, samozřejmě zveřejníme na našich stránkách, jakmile je obdržíme.

SKYRUNNER® CZECH SERIES

SKYRUNNER® CZECH SERIES

Z českých závodů tedy letos může oficiální logo Skyrunner® Czech Series používat Perun SkyMarathon a Lysohorský čtyřlístek (L4L). Nově pak ještě dvojice závodů v září NEZMAR SkyMarathon® a NEZMAR Ultra SkyMarathon®.

PRAVIDLA HODNOCENÍ RANKINGU

 1. Bude se vyhodnocovat pořadí rankingu pro jednotlivé discipliny nebo kategorie závodů – Vertical Kilometer®, SkyRace® společně se SkyMarathon® a Ultra SkyMarathon®

 2. Dále se bude vyhodnocovat celkové pořadí za všechny v předchozím bodě uvedené discipliny resp. kategorie závodů.

 3. Ranking závodníka se bude průběžně vyhodnocovat za období 13 měsíců od aktuálního data aktualizace rankingu zpětně.

 4. Do rankingu jednotlivých disciplin resp. kategorií závodů se budou hodnotit nejlepší 3 výsledky z dané discipliny nebo kategorie závodů v daném hodnotícím období

 5. Do celkového rankingu se budou hodnotit nejlepší tři výsledky z každé samostatně hodnocené discipliny nebo kategorie závodů v daném hodnotícím období (tedy maximálně celkem 9 výsledků)

 6. Ranking bude aktualizován v průběhu týdne po konání závodu, který je do rankingu zařazen.

 7. Do rankingu budou zařazeny závody Mistrovství České republiky, Mistrovství světa nebo Evropy, závody zařazené do SWS a další zahraniční závody, které budou do seznamu závodů hodnocených v Rankingu zařazeny výborem CZSA s minimálním předstihem 2 měsíců před konáním konkrétního závodu (bude se jednat především o závody, které mají dobrou tradici, organizaci a garantují dobrou konkurenci závodníků)

 8. O zařazení závodu do rankingu rozhoduje výkonný výbor CZSA.

 9. Bude prováděno hodnocení rankingu bez ohledu na věkové kategorie pouze a zvlášť v mužské a ženské kategorii

 10. Výpočet bodů pro hodnocení rankingu bude pro každý závod zařazený do hodnocení následující: (čas závodníka/čas vítěze)x1000, matematicky zaokrouhleno na celé číslo. Čas vítěze se bere buď jako čas vítěze mužské kategorie, nebo čas vítězky ženské kategorie. Pro přepočet kvality závodu budou použity následující koeficienty: MS a ME – 1,1; SWS – 1,05; ostatní zahraniční závody – 1; MČR – 0,9

 11. Do hodnocení rankingu budou započítány výsledky všech českých závodníků a závodnic, kteří dokončí závod v limitu stanoveném pro daný závod pořadatelem v propozicích. U závodů MČR budou do Rankingu zařazeny pouze ty výsledky, kde daný závodník dokončí v čase kratším nebo rovném maximálně 1,5 násobku času vítěze nebo vítězky.

 12. Jakékoli reklamace na hodnocení rankingu prosím zasílejte e-mailem na adresu info(at)skyrunning.cz

Barevné zvýraznění kategorie závodů v tabulkách

 

World Skyrunning Championships, European

Skyrunning Championships, Skyrunning Games – KOEFICIENT 1,1

 

Skyrunners World Series® – KOEFICIENT 1,05

 

Zahraniční Sky závody – KOEFICIENT 1

 

MČR Skyrunning – KOEFICIENT 0,9

Ostatní závody SCS – KOEFICIENT 0,85

 

PRAVIDLA SKYRUNNER® CZECH SERIES

 1. Součástí SKYRUNNER® CZECH SERIES budou následující závody:

 • závody European Skyrunning Championships nebo World Skyrunning Championships

 • závody zařazené do Skyrunner® World Series (SWS)

 • závody MČR v Skyrunningu a další skyrunning certifikované závody v Česku dle termínovky SCS

 1. V SKYRUNNER® CZECH SERIES bude hodnoceno a vyhlášeno pořadí v jednotlivých disciplínách Vertical Kilometer® (VK), SkyRace® společně se SkyMarathon®, Ultra Sky i celkové pořadí.

 2. Do pořadí v jednotlivých disciplínách budou započítány nejlepší 3 výsledky závodníka v závodech dané disciplíny.

 3. Do celkového pořadí kombinace všech disciplin budou započítány nejlepší tři výsledky ze závodů v každé ze tří disciplin.

 4. Bodové hodnocení je následující:

 5. Výpočet bodů pro hodnocení SKYRUNNER® CZECH SERIES bude pro každý závod zařazený do hodnocení následující: (čas závodníka/čas vítěze)x1000, matematicky zaokrouhleno na celé číslo. Čas vítěze se bere buď jako čas vítěze mužské kategorie, nebo čas vítězky ženské kategorie. Pro přepočet kvality závodu budou použity následující koeficienty: MS a ME – 1,1; SWS – 1,05; MČR – 0,9; ostatní závody SCS v Česku – 0,85

 6. Do hodnocení SKYRUNNER® CZECH SERIES budou započítány výsledky českých závodníků a závodnic, kteří dokončí závod v celkovém pořadí v kategorii Muži do 60. místa a v kategorii Ženy do 30. místa. V národních mistrovstvích a dalších závodech SCS v Česku pak v mužích do 40. místa a v ženách do 20. místa

 7. Jakékoli reklamace na hodnocení SKYRUNNER® CZECH SERIES prosím zasílejte e-mailem na adresu info(at)skyrunning.cz

Barevné zvýraznění kategorie závodů v tabulkách

 

World Skyrunning Championships, European

Skyrunning Championships, Skyrunning Games – KOEFICIENT 1,1

 

Skyrunners World Series® – KOEFICIENT 1,05

 

MČR Skyrunning – KOEFICIENT 0,9

Ostatní závody SCS v Česku – KOEFICIENT 0,85

ZÁVODY SKYRUNNER® CZECH SERIES 2014

SKY

3.5.2014 Perun SkyMarathon® – 41km – MČR

25.5.2014 Maratòn Alpina Zegama-Aizkorri – 42 km – Zegama

29.6.2014 Mont-Blanc SkyMarathon® – 42km – Chamonix – MS

20.7.2014 Dolomites SkyRace® – 22 km – Canazei

10.8.2014 Course de Sierre-Zinal – 31 km – Valais, Zinal

23.8.2014 Matterhorn Ultraks – 46 km – Zermatt

28.9.2014 NEZMAR SkyMarathon® – 44 km – Bystřice nad Olší

12.10.2014 Limone Extreme SkyRace® – 23 km – Limone sul Garda

 

ULTRA

10.5.2014 Transvulcania Ultramarathon – 83 km – La Palma

27.6.2014 Mont-Blanc Ultra SkyMarathon® – 80km – Chamonix – MS

11.7.2014 Ice Trail Tarentaise – 65 km – Val d’Isère

19.7.2014 Speedgoat 50K – Snowbird, Utah

2.8.2014 Lysohorský čtyřlístek (L4L) – 69km – MČR

30.8.2014 Kima Trophy – 50 km – Valtellina

14.9.2014 The Rut 50K – Big Sky, Montana

27.9.2014 NEZMAR Ultra SkyMarathon® – 107 km – Bystřice nad Olší

 

VERTICAL

8.5.2014 Transvulcania Vertical Kilometer® – La Palma

27.6.2014 Mont-Blanc Vertical Kilometer® – Chamonix – MS

11.7.2014 VK Face de Bellevarde, Val d’Isère

18.7.2014 Dolomites Vertical Kilometer®, Canazei

12.10.2014 Lone Peak Vertical Kilometer® – Big Sky, Montana

10.10.2014  Vertical Grèste de la Mughéra, Limone sul Garda

Chtěl bych na tomto místě důrazně upozornit na následující důležitý fakt spojený s hodnocením Czech Skyrunner® Series, ale i Rankingu CZSA.

V diskuzích na stránkách obou Mistrovství ČR se množí poptávky a objevují nabídky na prodej registrací. Upozorňuji, že tyto změny registrace musí být nahlášeny pořadateli a jím zaneseny do startovních listin a výsledků. Jedná se o Mistrovství ČR resp. závody Czech Skyrunner® Series, kde podle výsledků bude zpracováno pořadí, žebříčky. Není tedy možné, aby ve výsledcích figurovalo jméno běžce, který závod ve skutečnosti neběžel. Pokud bude takový případ zjištěn, bude následkem vyřazení z Czech Skyrunner® Series i z Rankingu CZSA pro daný rok jak původně registrovaného běžce, tak i toho, kdo na cizí registraci bez změny u pořadatele běžel. CZSA nemá čas a kapacitu na podrobné zkoumání, kde v takovém případě nastala chyba. Proto jakékoli reklamace na takovou případnou diskvalifikaci z Czech Skyrunner® Series a Rankingu CZSA je nutné řešit s CZSA pouze prostřednictvím pořadatele konkrétního závodu.