PÁR OTÁZEK PRO REPRE

Oslovil jsem závodníky a závodnice širšího výběru repre s pár otázkami v čase snad již utichajících restrikcí. Někteří odpověděli, někteří ne. Takže se podívejme na odpovědi těch prvních.