Startovní sloty pro B7 od CZSA

Informace k možnosti získání startovních slotů na MČR v Ultra Sky (B7) přes CZSA.